Przejdź do głównej zawartości

Program R Server dla usługi HDInsight

Analiza predykcyjna, uczenie maszynowe i modelowanie statystyczne danych big data.

Co to jest program R Server dla usługi HDInsight?

Dzięki połączeniu oprogramowania analitycznego R klasy korporacyjnej z możliwościami usług Apache Hadoop i Apache Spark, program Microsoft R Server dla usługi HDInsight oferuje skalę i poziom wydajności, których potrzebujesz. Wielowątkowe biblioteki matematyczne i przejrzyste przetwarzanie równoległe w programie R Server obsługują nawet 1000-krotnie większe ilości danych i zapewniają 50-krotnie wyższe szybkości niż w przypadku języka R typu open source — pomaga to w opracowywaniu dokładniejszych modeli zapewniających lepsze prognozy. Program R Server współpracuje z językiem R typu open source, więc wszystkie skrypty w języku R działają bez konieczności wprowadzania zmian.

Program R Server dla usługi HDInsight
 • Duża przenośna biblioteka analizy równoległej i uczenia maszynowego w języku R

 • Obsługa i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej gwarantowane przez umowę SLA firmy Microsoft

 • Uczenie maszynowe w skali terabajtowej — 1000-krotnie większej niż w języku R typu open source

 • Dostęp do źródeł danych usługi Apache Spark za pośrednictwem rozwiązania Apache Spark SQL

 • " "

  Zapewnij nawet 50-krotnie wyższą wydajność przy użyciu programu R Server dla platformy Apache Spark 2.0 i zoptymalizowanych bibliotek wektorów i bibliotek matematycznych

 • Łatwa konfiguracja umożliwia szybkie uzyskiwanie wyników

Pracuj, korzystając z możliwości znanego języka R

Język programowania R wybierany często przez analityków danych ma społeczność ponad dwóch milionów użytkowników na całym świecie, a łączna liczba pakietów do analizy typu open source rośnie co roku. Program R Server dla usługi HDInsight zapewnia pełną zgodność z językiem R uruchamianym w dużej skali w usłudze Hadoop i na platformie Apache Spark.

Użycie języka R zwiększa się. W latach od 2007 do 2013 liczba wyszukiwarek danych zgłaszających korzystanie z języka R wzrosła z 20% do 70%. W latach od 2008 do 2013 liczba wyszukiwarek danych korzystających z języka R jako głównego narzędzia wzrosła z poziomu poniżej 5% do 24%.
Liczba wydanych pakietów CRAN znacznie się zwiększyła w ciągu kilku ostatnich lat. W 2005 r. było ich tylko kilka. Ta liczba zwiększyła się do 1000 w roku 2012, a następnie do 3000 w 2014 i ponad 8000 w 2016.

Duża przenośna biblioteka analizy równoległej i uczenia maszynowego w języku R

Korzystaj z dużej biblioteki uczenia maszynowego i analizy równoległej stworzonej z myślą o współpracy z językiem R typu open source z możliwością przenoszenia między popularnymi platformami danych. Obejmuje ona zestawy i drzewa decyzyjne, modele regresji, klastrowanie, przygotowywanie danych, wizualizacje i funkcje statystyczne.

Uczenie maszynowe w skali terabajtowej obsługuje 1000-krotnie więcej danych

Dzięki przejrzystemu przetwarzaniu równoległemu wraz z usługą Hadoop i platformą Apache Spark program R Server dla usługi HDInsight pozwala obsługiwać terabajty danych — 1000-krotnie więcej niż w przypadku samego języka R typu open source. Trenuj drzewa, zestawy i modele regresji logistycznej na dowolnej ilości danych. Jedyne ograniczenie to rozmiar klastra platformy Apache Spark.

Nawet 50-krotnie wyższa wydajność

Połącz platformę Apache Spark, wielowątkowe biblioteki matematyczne wektorów i macierzy oraz program R Server dla usługi HDInsight, aby uzyskać wydajność 50-krotnie wyższą niż w przypadku używania języka R typu open source.

Uruchamianie rozproszonych symulacji i czyszczenia parametrów przy użyciu istniejących funkcji języka R

Uruchamiaj dowolne funkcje języka R typu open source względem setek węzłów w celu wykonywania równoległych symulacji i czyszczenia parametrów. Eksploruj modele i zwiększaj ich precyzję, aby przewidywać szybciej, prościej i dokładniej.

Dostęp do źródeł danych usługi Apache Spark za pośrednictwem rozwiązania Apache Spark SQL

Analizuj dane w usługach Hadoop i Apache Spark dzięki możliwości użycia programu Apache Spark SQL jako źródła danych dla platformy R Server. Załaduj wyniki zapytania programu Apache Spark SQL wykonanego względem źródeł, takich jak Apache Hive i Apache Parquet, do rozwiązania Spark Data Frame i analizuj je bezpośrednio przy użyciu dowolnych algorytmów przetwarzania rozproszonego w programie R Server.

Wybierz własne narzędzia programistyczne

Program R Server dla usługi HDInsight obejmuje wersję R Studio Server Community Edition, co ułatwia rozpoczynanie pracy. Narzędzia R Tools for Visual Studio można pobrać bezpłatnie i korzystać z wygodnego lokalnego środowiska deweloperskiego.

Obsługa i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Polegaj na obsłudze i zabezpieczeniach klasy korporacyjnej na platformie Azure, w tym pakietach wersji, poprawkach, aktualizacjach zabezpieczeń i ciągłym monitorowaniu klastra. Umowa dotycząca poziomu usług (SLA, Service Level Agreement) firmy Microsoft gwarantująca łączność na poziomie 99,9% pomaga zabezpieczyć klastry programu R Server dla usługi HDInsight przed katastrofami.

Łatwa konfiguracja, szybkie uzyskiwanie wyników

Program R Server dla usługi HDInsight nie wymaga czasochłonnej instalacji ani konfiguracji. Zajmuje się tym system Azure. Pracę możesz rozpocząć w ciągu kilku minut i trenować modele uczenia statystycznego i maszynowego bez konieczności zakupu nowego sprzętu ani ponoszenia z góry innych kosztów. Płacisz tylko za użyte zasoby obliczeniowe i magazynowe.

Apache Hadoop® i skojarzone nazwy projektów open source są znakami towarowymi organizacji The Apache Software Foundation.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wypróbuj program R Server dla usługi HDInsight

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie