Zabezpieczenia w usługach Azure IoT

Uwolnij innowacje IoT, opierając się na kompleksowych zabezpieczeniach

Twórz bezpieczne wdrożenia IoT

Usługi Azure IoT opracowano pod kątem skutecznych zabezpieczeń. Uprość złożoność swojego rozwiązania zabezpieczeń IoT dzięki wbudowanej ochronie na każdym etapie wdrożenia (w tym na urządzeniach i w usługach w chmurze) i zminimalizuj słabe punkty zabezpieczeń niezależnie od tego, gdzie występują. Wyprzedzaj zagrożenia dzięki inteligentnym narzędziom monitorującym utworzonym za pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Wzmocnij urządzenia za pomocą zabezpieczeń sprzętowych, wielowarstwowych zabezpieczeń oprogramowania, monitorowania urządzeń i zabezpieczeń odnawialnych.

Zabezpieczaj połączenia za pomocą szyfrowania i uwierzytelniania opartego na certyfikatach.

Chroń usługi w chmurze za pomocą infrastruktury platformy Azure zaprojektowanej przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa, mechanizmów kontroli prywatności i narzędzi do zapewniania zgodności.

Wzmocnij zespoły ds. zabezpieczeń, zapewniając im narzędzia do zarządzania zdarzeniami dotyczącymi informacji o bezpieczeństwie (SIEM, Security Information Event Management), ochrony przed zagrożeniami i zarządzania stanem zabezpieczeń.

Zadbaj o prawdziwe, kompleksowe bezpieczeństwo IoT

Atakujący próbują przeniknąć do wdrożeń IoT, identyfikując słabe punkty zabezpieczeń, dlatego integracja zabezpieczeń z każdą częścią platformy IoT jest niezbędna do zminimalizowania ryzyka dla prywatnych danych, zasobów biznesowych i reputacji firmy.

Korzystaj z wbudowanych mechanizmów zabezpieczeń, wglądu w informacje i kontroli w każdej części wdrożenia IoT. Zapobiegaj występowaniu słabych punktów na swoich urządzeniach i w usługach dzięki zabezpieczeniom uwzględnionym już na etapie projektu i uzyskuj sugestie dotyczące nowych ulepszeń zabezpieczeń z ocenami podanymi w rozbiciu. Monitoruj kondycję wszystkich swoich urządzeń IoT w czasie niemal rzeczywistym i blokuj naruszone urządzenia za pomocą usługi Azure IoT Hub. Korzystaj z usługi Azure Security Center do obsługi infrastruktury IoT, aby znajdować i eliminować zagrożenia dzięki łatwym do wykonania krokom sklasyfikowanym według ważności oraz sugestiom dotyczącym konfiguracji, które pomogą Ci ulepszyć ogólny stan zabezpieczeń Twojego środowiska.

Wdrażaj najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia urządzeń

Twórz wysoce bezpieczne urządzenia IoT oparte na mikrokontrolerach dzięki usłudze Azure Sphere: gotowemu rozwiązaniu, które zapewnia możliwości ochrony zarówno dla nowo tworzonych, jak i ponownie wykorzystywanych urządzeń. Uzyskaj wiele warstw obrony, ciągłe monitorowanie urządzeń i możliwość przywracania bezpiecznego stanu na naruszonych urządzeniach. Bezpiecznie uruchamiaj sztuczną inteligencję i logikę niestandardową za pomocą usługi Azure IoT Edge i jej rozszerzalnej struktury zabezpieczeń. Chroń inne urządzenia IoT za pomocą zestawów SDK do monitorowania i kontrolowania urządzeń oraz upraszczaj proces wdrażania sprzętowych modułów zabezpieczeń za pomocą zestawu SDK Open Enclave (wersja zapoznawcza).

Uzyskaj rozwiązania do monitorowania zagrożeń na skalę globalną

Korzystaj z unikatowej analizy zagrożeń destylowanej z bilionów sygnałów zbieranych codziennie, w tym z innych organizacji w Twojej branży i regionie. Ten pożyteczny krąg uczenia maszynowego i analizy behawioralnej w skali chmury umożliwia badaczom firmy Microsoft znajdowanie nowych zagrożeń oraz proaktywne tworzenie i wdrażanie poprawek zabezpieczeń, zanim te zagrożenia dotrą do Twojego wdrożenia IoT.

Znajduj i badaj rzeczywiste zagrożenia oraz reaguj na nie w ciągu minut bez męczących fałszywych alarmów dzięki rozwiązaniu Azure Sentinel, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do inteligentniejszego i szybszego wykrywania zagrożeń, badania ich i reagowania na nie. Łatwo monitoruj wszystkie swoje urządzenia usługi Azure Sphere pod kątem anomalii bezpieczeństwa i zabezpieczaj je przed atakami, zanim wpłyną one na pozostałą część wdrożenia — za pomocą usługi Azure Sphere Security Service.

Powiązane produkty

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Azure Sphere

W sposób bezpieczny połącz urządzenia obsługiwane przez mikrokontrolery z warstwy sprzętowej do chmury

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Azure Sentinel

Zacznij korzystać z natywnego dla chmury zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń oraz inteligentnej analizy zabezpieczeń, aby ułatwić ochronę swojego przedsiębiorstwa

Azure IoT Edge

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Rozpocznij współpracę z zaufanym liderem w dziedzinie IoT

Skontaktuj się z nami