Pomiń nawigację

Zabezpieczenia w usługach Azure IoT

Posuwaj do przodu innowacje w dziedzinie Internetu rzeczy i poprawiaj stan zabezpieczeń dzięki kompleksowemu zabezpieczaniu rozwiązań IoT.

Wszystkie możliwości oferowane przez IoT — z mniejszym ryzykiem

Minimalizuj liczbę problemów z zabezpieczeniami IoT i chroń ludzi, procesy oraz dane przed zagrożeniami, korzystając ze zintegrowanych rozwiązań IoT SIEM (Security Information and Event Management — zarządzanie informacjami i zdarzeniami związanymi z zabezpieczeniami), SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response — orkiestracja i automatyzacja zabezpieczeń oraz reagowanie) oraz XDR (eXtended Detection and Response — rozszerzone wykrywanie i reagowanie) dla każdej części wdrożenia, w tym usług i urządzeń w chmurze.

Wzmocnij bezpieczeństwo urządzeń za pomocą zabezpieczeń sprzętowych, wielowarstwowych zabezpieczeń programowanych, monitorowania urządzeń i zabezpieczeń odnawialnych.

Zabezpieczaj połączenia za pomocą szyfrowania i uwierzytelniania opartego na certyfikatach.

Chroń usługi w chmurze za pomocą infrastruktury platformy Azure zaprojektowanej przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa, mechanizmów kontroli prywatności i kompleksowych narzędzi do zapewniania zgodności.

Wyposaż zespoły ds. zabezpieczeń w możliwość bezagnetowego odnajdywania zasobów i wykrywania zagrożeń, platformę SIEM/SOAR, system XDR oraz narzędzia do zarządzania stanem bezpieczeństwa.

Zmniejsz złożoność dzięki rozwiązaniom zintegrowanych urządzeń, usług i aplikacji biznesowych, które minimalizują słabe strony.

Uzyskać od firmy Microsoft i naszych partnerów wiedzę i wytyczne, których inne firmy z branży bezpieczeństwa IoT nie oferują.

Uzyskaj prawdziwe, kompleksowe bezpieczeństwo rozwiązania IoT dzięki platformie Azure

Atakujący próbują wniknąć do rozwiązań IoT, identyfikując słabe punkty zabezpieczeń, dlatego integracja zabezpieczeń z każdą częścią rozwiązania IoT jest niezbędna do zminimalizowania ryzyka dla danych, zasobów biznesowych i reputacji firmy.

Korzystaj z wbudowanych mechanizmów zabezpieczeń, wglądu w informacje i kontroli w każdej części rozwiązania IoT. Zapobiegaj naruszeniom zabezpieczeń i występowaniu słabych punktów na swoich urządzeniach i w usługach dzięki zabezpieczeniom uwzględnionym już na etapie projektu i uzyskuj możliwe do wdrożenia sugestie dotyczące nowych ulepszeń zabezpieczeń z rankingiem stosowym. Monitoruj kondycję wszystkich urządzeń IoT prawie w czasie rzeczywistym, blokuj urządzenia z naruszonymi zabezpieczeniami i znajduj oraz usuwaj zagrożenia dzięki łatwym do wykonania krokom uporządkowanym według ważności. Dodatkowo uzyskuj sugestie dotyczące konfiguracji, które ułatwią nieustanne poprawianie całościowego stanu bezpieczeństwa Internetu rzeczy.

Wdróż bezpieczne rozwiązania IoT w swojej organizacji

Dbanie o bezpieczeństwo rozwiązań IoT to najlepszy sposób zapewnienia, że można polegać na podłączonym sprzęcie i produktach. Korzystaj z połączonych urządzeń, oprogramowania i usług, które realizują Twoje potrzeby z zakresu IoT i mają wbudowane zabezpieczenia IoT, a także ze wskazówek dotyczących wybierania i implementowania właściwych rozwiązań dla Twojej organizacji.

Wyprzedzaj problemy ze zgodnością

Polegaj na firmie Microsoft w kwestii śledzenia nowych standardów i zasad dla instytucji rządowych oraz miej pewność, że zawsze jesteś o krok przed najnowszymi standardami zgodności.

Dostęp do gotowych rozwiązań zabezpieczających

Zbuduj kompleksowy system z rozwiązaniami IoT, które zostały zaprojektowane tak, aby współpracowały ze sobą i aby można je było bezproblemowo integrować z zabezpieczeniami IoT, widocznością i kontrolą dla każdej części wdrożenia.

Uzyskaj spersonalizowane wytyczne od partnerów

Partnerzy firmy Microsoft wnoszą specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu zabezpieczania rozwiązań Internetu rzeczy w przypadek użycia i wdrożenie IoT każdego klienta.

Określanie właściwych do potrzeb rozwiązań z zakresu zabezpieczeń IoT

Ze względu na złożoność zabezpieczeń IoT, określenie najbardziej efektywnego sposobu koncentrowania się na zasobach może stanowić problem. Jednym ze sposobów określania właściwego sposobu działania dla organizacji jest modelowanie dojrzałości zabezpieczeń.

Aby pomóc organizacjom w pomyślnym wdrażaniu modelowania dojrzałości zabezpieczeń, firma Microsoft współpracuje z grupą operacyjną Industrial Internet Consortium Security Applicability nad utworzeniem modelu dojrzałości zabezpieczeń IoT.

Ten model udostępnia platformę pozwalającą interpretować cele dojrzałości, mierzyć bieżący stan dojrzałości organizacji oraz określać właściwe rozwiązania do wypełniania luk w zabezpieczeniach. Informacje uzyskane z modelowania dojrzałości zabezpieczeń mogą ułatwić komunikację z interesariuszami biznesowymi i uzyskanie wsparcia dla kontynuowania realizacji planu kompleksowego zabezpieczenia zasobów IoT.

Przeczytaj najnowszą wersję oficjalnego dokumentu z opisem modelu dojrzałości zabezpieczeń IoT oraz zamierzonego użycia.

Znajdź osoby i firmy, które zostały przeszkolone w zakresie modelu dojrzałości zabezpieczeń IoT.

Zarejestruj się na kurs poświęcony podstawom modelu dojrzałości zabezpieczeń IoT.

Zobacz powiązane produkty platformy Azure

Azure Defender dla IoT

Chroń urządzenia Internetu rzeczy (IoT) i technologii operacyjnej za pomocą bezagentowego odnajdywania zasobów, zarządzania lukami w zabezpieczeniach i wykrywania zagrożeń.

Azure Sentinel

Zyskaj całościowe spojrzenie na zasoby IT, urządzenia IoT i bezpieczeństwo technologii operacyjnych oraz inteligentną analizę zabezpieczeń całego przedsiębiorstwa dzięki wiodącej w branży natywnej dla chmury platformie SIEM/SOAR w dużej chmurze publicznej.

Azure IoT Central

Ogranicz ryzyko, korzystając z funkcji zarządzania stanem zabezpieczeń oraz monitorowania zagrożeń i korygowania ich.

Azure Sphere

Aktywnie chroń swoje urządzenia dzięki kompleksowemu rozwiązaniu z dziedziny zabezpieczeń IoT, obejmującemu sprzęt, system operacyjny i składniki w chmurze.

Azure IoT Edge

Zagwarantuj, że urządzenia mają odpowiednie oprogramowanie i że tylko autoryzowane urządzenia brzegowe mogą komunikować się ze sobą.

Azure IoT Hub

Włącz bezpieczną i niezawodną komunikację między aplikacjami IoT i zarządzanymi przez nie urządzeniami.

Poznaj bezpieczne, skalowalne i otwarte rozwiązanie IoT łączące urządzenia brzegowe z chmurą oferowane przez platformę Azure

Dowiedz się więcej