Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Microsoft Azure (Niemcy)

Przenieś kluczowe dla działalności obciążenia do zgodnej z przepisami, zabezpieczonej i odizolowanej chmury dostępnej wyłącznie dla organizacji w Unii Europejskiej i krajach EFTA

  • Wszystkie dane klientów i powiązane systemy znajdują się w Niemczech
  • Odizolowana sieć między centrami danych
  • Zgodność z rygorystycznymi wymaganiami Unii Europejskiej
  • Dane są kontrolowane przez niemieckiego zarządcę danych
Bezpłatne konto platformy Azure (Niemcy)

Masz już konto platformy Azure? Usługi Azure (Niemcy) wymagają osobnego konta z zastosowaniem osobnych cen.

Centra danych w Niemczech

Wszystkie dane klientów i wymagane systemy pomocnicze znajdują się w centrach danych w Niemczech

Ścisła ochrona danych

Zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami i certyfikatami Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych

Zarządca danych (Niemcy)

Kontrola fizycznego i logicznego dostępu do danych klientów w ramach prawa niemieckiego

Chmura obliczeniowa dla klientów w Niemczech, Unii Europejskiej i krajach EFTA

Now EU/EFTA organizations can better harness the power of cloud computing. Azure Germany is an isolated Azure instance in Germany, independent from public clouds, and available only to EU/EFTA entities.

  • All customer data and related applications and hardware reside in Germany
  • Geo-replication between datacenters in Germany supports business continuity
  • Secured datacenters provide 24x7 monitoring

Rygorystyczne wymagania dotyczące kontroli i dostępu do danych

Niezależny zarządca danych steruje dostępem do wszystkich danych klientów w centrach danych platformy Azure (Niemcy). Firma T-Systems International GmbH, podmiot zależny firmy Deutsche Telekom, to doświadczony i szanowany dostawca IT w Niemczech. Pełni ona funkcję zarządcy chroniącego dane przed ujawnieniem innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w których klient zdecyduje się ujawnić dane lub ujawnienie danych jest wymagane przez niemieckie prawo. Nawet firma Microsoft nie ma dostępu do danych klientów oraz centrów danych bez zgody i nadzoru niemieckiego zarządcy danych.

Zaufane rozwiązanie zapewniające zgodność z przepisami

Platforma Azure (Niemcy) nieustannie zobowiązuje się do spełniania najbardziej rygorystycznych wymagań w zakresie ochrony danych, aby umożliwić organizacjom z Unii Europejskiej i krajów EFTA przechowywanie danych klientów i zarządzanie nimi zgodnie z niemieckim prawem oraz najważniejszymi standardami międzynarodowymi. Później będą sprawdzane dodatkowe standardy i mechanizmy kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi szczególnej roli niemieckiego zarządcy danych.

Centrum zaufania firmy Microsoft — zgodność z przepisami

Usługi i rozwiązania platformy Azure (Niemcy)

Przekształć swoją organizację dzięki elastyczności, funkcjom współpracy oraz dostępowi do danych analiz i szczegółowych informacji. Platforma Azure (Niemcy) umożliwia niedrogie zmodernizowanie całej infrastruktury lub jej części bez konieczności kupowania nowego sprzętu centrum danych. Ponadto umożliwia opracowywanie i testowanie składników systemu Linux oraz składników typu „open source” na platformie Azure, a także przejście do chmury w wygodny dla Ciebie sposób dzięki dostępnym już teraz usługom (później będą dodawane kolejne usługi). Możesz używać maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux, usług platformy, takich jak Azure Active Directory i Azure SQL Database, oraz platform aplikacji, takich jak .NET, JAVA i LAMP.

Dostępność usług Azure według regionów

Szybkie rozpoczynanie pracy z rozwiązaniami platformy Azure

Książka elektroniczna dotycząca zarządzania chmurą hybrydową

Blog zespołu platformy Azure (Niemcy) z aktualnymi informacjami

Jesteś nowym użytkownikiem chmury obliczeniowej?

Jesteś we właściwym miejscu. Chmura obliczeniowa ułatwia szybkie, odpowiedzialne i elastyczne działanie. Ponadto platforma Azure (Niemcy) zapewnia większe bezpieczeństwo, prywatność i zgodność wymagane przez organizacje w Unii Europejskiej i krajach EFTA. Jak zacząć?

Czym jest chmura obliczeniowa?

Znajdź partnera

Kompletne rozwiązanie chmury obliczeniowej dla klientów z Unii Europejskiej

Zwiększ wydajność pracy użytkowników dzięki rozwiązaniu chmury w hiperskali dla klientów w Unii Europejskiej, które zawiera platformę Azure (Niemcy). Wkrótce będą też dostępne dobrze znane narzędzia aplikacji biznesowych i narzędzia do zarządzania wydajnością w usłudze Office 365 (Niemcy) oraz usługi zarządzania i zwiększania zaangażowania oparte na oprogramowaniu Dynamics (Niemcy). Utwórz własne rozwiązanie lub wybierz jednego z czterech doświadczonych partnerów oferujących różne rozwiązania opracowane z myślą o wymaganiach organizacji w Unii Europejskiej i krajów EFTA.

Microsoft Cloud (Niemcy)