Microsoft Azure (Niemcy)

Przenieś kluczowe dla działalności obciążenia do zgodnej z przepisami, zabezpieczonej i odizolowanej chmury dostępnej wyłącznie dla organizacji w Unii Europejskiej i krajach EFTA

  • Wszystkie dane klientów i powiązane systemy znajdują się w Niemczech
  • Zgodność z rygorystycznymi wymaganiami Unii Europejskiej
  • Dane są kontrolowane przez niemieckiego zarządcę danych
Bezpłatne konto platformy Azure (Niemcy)

Masz już konto platformy Azure? Usługi Azure (Niemcy) wymagają osobnego konta z zastosowaniem osobnych cen.

Centra danych w Niemczech

Wszystkie dane klientów i wymagane systemy pomocnicze znajdują się w centrach danych w Niemczech

Ścisła ochrona danych

Zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami i certyfikatami Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych

Zarządca danych (Niemcy)

Kontrola fizycznego i logicznego dostępu do danych klientów w ramach prawa niemieckiego

Chmura obliczeniowa dla klientów w Niemczech, Unii Europejskiej i krajach EFTA

Organizacje z Unii Europejskiej i krajów EFTA mogą lepiej wykorzystać możliwości chmury obliczeniowej. Platforma Azure (Niemcy) jest izolowanym wystąpieniem platformy Azure w Niemczech niezależnym od chmur publicznych, które jest dostępne tylko dla klientów w Unii Europejskiej i krajach EFTA.

  • Wszystkie dane klientów oraz powiązane aplikacje i sprzęt znajdują się w Niemczech
  • Replikacja geograficzna między centrami danych w Niemczech obsługuje ciągłość działania
  • Zabezpieczone centra danych umożliwiają monitorowanie codziennie przez całą dobę

Rygorystyczne wymagania dotyczące kontroli i dostępu do danych

Niezależny zarządca danych steruje dostępem do wszystkich danych klientów w centrach danych platformy Azure (Niemcy). Firma T-Systems International GmbH, podmiot zależny firmy Deutsche Telekom, to doświadczony i szanowany dostawca IT w Niemczech. Pełni ona funkcję zarządcy chroniącego dane przed ujawnieniem innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w których klient zdecyduje się ujawnić dane lub ujawnienie danych jest wymagane przez niemieckie prawo. Nawet firma Microsoft nie ma dostępu do danych klientów oraz centrów danych bez zgody i nadzoru niemieckiego zarządcy danych.

Zaufane rozwiązanie zapewniające zgodność z przepisami

Platforma Azure (Niemcy) nieustannie zobowiązuje się do spełniania najbardziej rygorystycznych wymagań w zakresie ochrony danych, aby umożliwić organizacjom z Unii Europejskiej i krajów EFTA przechowywanie danych klientów i zarządzanie nimi zgodnie z niemieckim prawem oraz najważniejszymi standardami międzynarodowymi. Później będą sprawdzane dodatkowe standardy i mechanizmy kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi szczególnej roli niemieckiego zarządcy danych.

Centrum zaufania firmy Microsoft — zgodność z przepisami

Usługi i rozwiązania platformy Azure (Niemcy)

Drive transformation through agility, collaboration, and access to analytics and insights. With Azure Germany, you can cost-efficiently modernize some or all of your infrastructure without the capital expense of new datacenter hardware. Plus, you can develop and test your Linux and open-source components in Azure and transition to the cloud your way with a selection of services available now (more services will be added over time). Use Windows and Linux virtual machines, platform services such as Azure Active Directory and Azure SQL Database, and application platforms such as .NET, JAVA, and LAMP.

Azure service availability by region

Hybrid cloud management e-book

Stay up to date with the Azure Germany team blog

Why choose Azure Germany?

We offer Azure services across Europe from several global datacenters, and Azure Germany is a differentiated option from these with separate accounts and pricing. It delivers our industry-leading services from German datacenters, with data residency in Germany, and strict data access and control measures provided through a unique data trustee model governed under German law. Your choice between Azure Germany and other Azure regions should be informed by:

Data residency and sovereignty needs
Public sector or restricted industry requirements
Compliance requirements
Eligibility as an EU/EFTA organization
Location of your organization and customers
Cost and budget considerations

Jesteś nowym użytkownikiem chmury obliczeniowej?

Jesteś we właściwym miejscu. Chmura obliczeniowa ułatwia szybkie, odpowiedzialne i elastyczne działanie. Ponadto platforma Azure (Niemcy) zapewnia większe bezpieczeństwo, prywatność i zgodność wymagane przez organizacje w Unii Europejskiej i krajach EFTA. Jak zacząć?

Czym jest chmura obliczeniowa?

Znajdź partnera

Kompletne rozwiązanie chmury obliczeniowej dla klientów z Unii Europejskiej

Zwiększ wydajność pracy użytkowników dzięki rozwiązaniu chmury w hiperskali dla klientów w Unii Europejskiej, które zawiera platformę Azure (Niemcy). Wkrótce będą też dostępne dobrze znane narzędzia aplikacji biznesowych i narzędzia do zarządzania wydajnością w usłudze Office 365 (Niemcy) oraz usługi zarządzania i zwiększania zaangażowania oparte na oprogramowaniu Dynamics (Niemcy). Utwórz własne rozwiązanie lub wybierz jednego z czterech doświadczonych partnerów oferujących różne rozwiązania opracowane z myślą o wymaganiach organizacji w Unii Europejskiej i krajów EFTA.

Microsoft Cloud (Niemcy)