Lokalizacje geograficzne platformy Azure

Każda lokalizacja geograficzna platformy Azure obejmuje jeden lub więcej regionów i spełnia określone wymagania dotyczące miejsca przechowywania i zgodności danych. Dzięki temu można przechowywać dane i aplikacje o krytycznym znaczeniu dla firmy w pobliżu infrastruktury sieci odpornej na uszkodzenia.

Znajdź lokalizację geograficzną platformy Azure, która spełnia Twoje potrzeby

Uzyskaj wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z platformą Azure w lokalizacji geograficznej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, od zapewnienia zgodności po funkcje odporności. Wybierz lokalizację geograficzną platformy Azure przy użyciu menu rozwijanego i porównaj ją z innymi lokalizacjami geograficznymi w pobliżu.1

* Zarezerwowane regiony dostępu nie są wyświetlane

Regiony

Brazil South

Rozpocznij bezpłatnie

Lokalizacja São Paulo State
Rok otwarcia 2014
Obecność stref dostępności Available with 3 zones
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
CDSA, GxP, PCI DSS, Shared Assessments, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Brazil South: Data replication to the US. Brazil Southeast: Data replication to the Brazil South.

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Produkty według regionów Zobacz produkty w tym regionie
Dostępna dla All customers and partners
Regiony

Chile Central

Już wkrótce

Lokalizacja Santiago
Rok otwarcia Coming soon
Obecność stref dostępności Coming soon
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
CDSA, GxP, PCI DSS, Shared Assessments, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Stored at rest in Chile

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii Już wkrótce
Produkty według regionów Coming soon
Dostępna dla Coming soon
Regiony

Canada Central

Rozpocznij bezpłatnie

Canada East

Rozpocznij bezpłatnie

Lokalizacja Toronto Quebec City
Rok otwarcia 2016 2016
Obecność stref dostępności Available with 3 zones Nearest region with zones available: Canada Central
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
PIPEDA
Zgodność branżowa
CDSA, GxP, NERC, OSFI, PCI DSS, Shared Assessments, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
PIPEDA
Zgodność branżowa
CDSA, GxP, NERC, OSFI, PCI DSS, Shared Assessments, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Stored at rest in Canada

Dowiedz się więcej

Stored at rest in Canada

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Produkty według regionów Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie
Dostępna dla All customers and partners All customers and partners
Regiony

Mexico Central

Już wkrótce

Lokalizacja Querétaro State
Rok otwarcia Coming soon
Obecność stref dostępności Coming soon
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
CDSA, GxP, PCI DSS, Shared Assessments, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Stored at rest in Mexico

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii Już wkrótce
Produkty według regionów Coming soon
Dostępna dla Coming soon
Regiony

Central US

Rozpocznij bezpłatnie

East US

Rozpocznij bezpłatnie

East US 2

Rozpocznij bezpłatnie

East US 3

Już wkrótce

North Central US

Rozpocznij bezpłatnie

South Central US

Rozpocznij bezpłatnie

West Central US

Rozpocznij bezpłatnie

West US

Rozpocznij bezpłatnie

West US 2

Rozpocznij bezpłatnie

West US 3

Już wkrótce

Lokalizacja Iowa Virginia Virginia Georgia Illinois Texas Wyoming California Washington Arizona
Rok otwarcia 2014 2012 2014 Coming soon 2009 2008 2016 2012 2007 2021
Obecność stref dostępności Available with 3 zones Available with 3 zones Available with 3 zones Coming soon Nearest region with zones available: Central US Available with 3 zones Nearest region with zones available: West US or West US 2 Available in 2021 Available with 3 zones Available in 2021
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Zgodność regionalna/krajowa
Niedostępne
Zgodność branżowa
23 NYCRR 500, CDSA, CFTC 1.31, FERPA, FFIEC, FINRA, GLBA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, MPAA, NERC, PCI DSS, SEC 17a-4, SEC Regulation SCI, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcja w regionie:

Strefowe odzyskiwanie po awarii za pomocą usługi Azure Site Recovery

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcja w regionie:

Strefowe odzyskiwanie po awarii za pomocą usługi Azure Site Recovery

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Już wkrótce

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcja w regionie:

Strefowe odzyskiwanie po awarii za pomocą usługi Azure Site Recovery

Już wkrótce
Produkty według regionów Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Coming soon Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Coming soon
Dostępna dla All customers and partners All customers and partners All customers and partners Coming soon All customers and partners All customers and partners All customers and partners All customers and partners All customers and partners Coming soon
Regiony

US DoD Central

Rozpocznij

US DoD East

Rozpocznij

US Gov Arizona

Rozpocznij

US Gov Texas

Rozpocznij

US Gov Virginia

Rozpocznij

US Sec East

Rozpocznij

US Sec West

Rozpocznij

US Sec West Central

Już wkrótce

Lokalizacja Iowa Virginia Arizona Texas Virginia Undisclosed Undisclosed Undisclosed
Rok otwarcia 2017 2017 2017 2017 2014 2020 2020 Coming soon
Obecność stref dostępności Nearest region with zones available: US Gov Virginia Nearest region with zones available: US Gov Virginia Nearest region with zones available: US Gov Virginia Nearest region with zones available: US Gov Virginia Available with 3 zones Nearest region with zones available: US Gov Virginia Nearest region with zones available: US Gov Virginia Nearest region with zones available: US Gov Virginia
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
Regiony usługi Azure Government dla Departamentu Obrony USA są zaprojektowane tak, aby obsłużyć wymagania dotyczące fizycznego rozdzielenia danych Impact Level 5, zapewniając dedykowaną infrastrukturę obliczeniową i magazynową do wykorzystania tylko przez klientów DoD. Oferty rozwiązań do zapewniania zgodności obejmują:
DFARS, DoD L5, FIPS 140-2, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
Niedostępne
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
Regiony usługi Azure Government dla Departamentu Obrony USA są zaprojektowane tak, aby obsłużyć wymagania dotyczące fizycznego rozdzielenia danych Impact Level 5, zapewniając dedykowaną infrastrukturę obliczeniową i magazynową do wykorzystania tylko przez klientów DoD. Oferty rozwiązań do zapewniania zgodności obejmują:
DFARS, DoD L5, FIPS 140-2, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
Niedostępne
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Zgodność globalna
Niedostępne
Zgodność regionalna/krajowa
CIS Benchmark, CSA STAR Attestation, CSA STAR Certification, CSA STAR Self-Assessment, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0
Stałe zobowiązanie do zachowania zgodności z możliwie największą liczbą standardów instytucji rządowych oraz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
CJIS, CNSSI, DFARS, DoD L2, DoD L4, DoE 10, EAR, FDA CFR Title 21, FedRAMP, FIPS 140-2, IRS 1075, ITAR, NIST CSF, NIST 800-171, Section 508 VPATs
Zgodność branżowa
CDSA, FERPA, GxP, HIPAA, HITRUST, MARS-E, NERC, PCI DSS, Shared Assessments, SOX, TruSight
Oferty platformy Azure z zakresu zgodności
Rezydencja danych

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Stored at rest in the United States. Sovereign offering: Physically isolated instance of Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie po awarii

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Opcje między regionami:

Azure Site Recovery

Parowanie regionów

Produkty według regionów Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Zobacz produkty w tym regionie Products available in this region are not disclosed Products available in this region are not disclosed Products available in this region are not disclosed
Dostępna dla Reserved for exclusive use by the Department of Defense Reserved for exclusive use by the Department of Defense US government entities and their partners only US government entities and their partners only US government entities and their partners only US government entities and their partners only US government entities and their partners only US government entities and their partners only

Wybierz odpowiedni region platformy Azure

Zgodność i rezydencja danych

Uzyskaj pomoc w wyborze odpowiedniej lokalizacji geograficznej dla potrzeb miejsca zamieszkania i zgodności.

Dostępność usług

Upewnij się, że usługi platformy Azure, których potrzebujesz, są dostępne w rozważanym regionie centrum danych.

Cennik

Uwzględnij koszt w procesie podejmowania decyzji.

Dowiedz się o wspaniałych rzeczach, które klienci robią za pomocą platformy Azure

Organizator Olimpiady Specjalnej w regionie Azja i Pacyfik tworzy aplikację do treningu

Organizator Olimpiady Specjalnej współpracował z firmą Microsoft w celu zmiany codziennego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach ogólnego treningu przez utworzenie domowej aplikacji obsługiwanej przez usługę Azure App Service.

Special Olympics

Rząd stanowy w Republice Południowej Afryki zwiększa zaangażowanie w miastach

"We wanted to move away from paper and manual processes and bring all citizen services to our digital platform."

Khuliso Muthivhi, działający jako zastępca dyrektora generalnego, samorząd prowincji Gauteng
South African Government

Firma płatnicza w Brazylii przechodzi w 100% na dane cyfrowe

"The scalability and flexibility that Microsoft provides us is crucial for our e-commerce industry."

Igor de Paula, administrator bazy danych, Braspag
Braspag

Firma Heineken dotarła do 10,5 mln klientów dzięki kampanii cyfrowej

"Azure didn't let us down. More than that, it gave us a way to assure senior management that we could support this massive, global campaign."

Lennart Boorsma, kierownik ds. marketingu cyfrowego, Heineken
Heineken

Linie lotnicze Asiana Airlines odnotowują wzrost dzięki czatbotowi w języku koreańskim

"Microsoft helped us to derive maximum brand value from the chatbot. We are first in our market and that competitive advantage is tremendous. Customers understand that we are technology leaders working to deliver the best possible service to them."

Rayoung Kim, menedżer produktu, pomoc techniczna, Asiana Airlines
Asiana Airlines

Firma inżynieryjna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich szybko się rozwija

"We are on a digital transformation journey, so we need to rely on a strong and trustworthy partner, like Microsoft, and a strong platform, just like Azure, in order to achieve our vision and reach our goals and to digitally transform into a successful partner for our clients."

Mohammad Hammoud, kierownik ds. klientów, Khatib & Alami
United Arab Emirates

Sprawdź najnowsze wiadomości dotyczące regionów centrum danych platformy Azure

1Azure is available or coming soon to the following geographies: United States, Brazil, Canada, Chile, Mexico, Azure Government, Asia Pacific, Australia, China, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Taiwan, Austria, Denmark, Europe, France, Germany, Greece, Italy, Norway, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Africa, Israel, Qatar, and United Arab Emirates.

W ramach tych lokalizacji geograficznych platforma Azure jest lub wkrótce będzie dostępna w następujących regionach: Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA 3, Środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Wschodnie stany USA 3, Zachodnio-środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Brazylia Południowa, Brazylia Południowo-Wschodnia, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Północno-środkowe Chile, Meksyk Środkowy, US Gov Wirginia, US DoD (region środkowy), US DoD (region wschodni), US Gov Arizona, US Gov Teksas, US Sec (region wschodni), US Sec (region zachodni), US Sec (region środkowo-zachodni), Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Australia Środkowa, Australia Środkowa 2, Chiny Wschodnie, Chiny Wschodnie 2, Chiny Północne, Chiny Północne 2, Chiny Północne 3, Indie Środkowe, Indie Południowe, Indie Zachodnie, Indonezja Środkowa, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Korea Środkowa, Korea Południowa, Nowa Zelandia Północna, Tajwan, Austria Wschodnia, Dania Wschodnia, Europa Północna, Europa Zachodnia, Francja Środkowa, Francja Południowa, Niemcy Środkowo-Zachodnie, Niemcy Północno-Wschodnie (suwerenna), Niemcy Środkowe (suwerenna), Niemcy Północne (publiczna), Grecja, Włochy Północne, Norwegia Wschodnia, Norwegia Zachodnia, Polska Środkowa, Hiszpania Środkowa, Szwecja Środkowa, Szwecja Południowa, Szwajcaria Północna, Szwajcaria Zachodnia, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Północna Republika Południowej Afryki, Zachodnia Republika Południowej Afryki, Izrael Środkowy, Katar Środkowy, Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie i Środkowe Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wszystko gotowe — załóż bezpłatne konto