Pomiń nawigację

Azure for Students — często zadawane pytania

Aktywuj

Co to jest Azure for Students?

Azure for Students to oferta, w ramach której użytkownik otrzymuje $100 w postaci środków na korzystanie z platformy Azure ważnych przez pierwsze 12 miesięcy, a także dostęp do wybranych bezpłatnych usług (ich dostępność może się zmienić) bez podawania karty kredytowej przy rejestracji. Ponadto zapewnia bezpłatny dostęp do narzędzi dla deweloperów oprogramowania do pobrania, środowiska Microsoft Learn, egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i zasobów związanych z karierą w serwisie LinkedIn.

Poniższe produkty są dostępne bezpłatnie (obowiązują ograniczenia okresu dostępności i usług), pod warunkiem posiadania $0 w postaci środków w ramach subskrypcji lub przejścia na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem:

Produkty Okres bezpłatnej dostępności
750 godzin używania maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia Azure B1S dla systemu Microsoft Windows Server 12 miesięcy
750 godzin używania maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia Azure B1S dla systemu Linux 12 miesięcy
128 GB w usłudze Managed Disks pod postacią połączenia dwóch magazynów SSD 64 GB (P6) oraz migawka o rozmiarze 1 GB i 2 miliony operacji we/wy 12 miesięcy
5 GB gorącego magazynu lokalnie nadmiarowego w usłudze Blob Storage z 2 mln odczytów, 2 mln zapisów i 2 mln operacji zapisu/generowania list 12 miesięcy
5 GB magazynu lokalnie nadmiarowego w usłudze File Storage z 2 mln odczytów, 2 mln operacji generowania list i 2 mln innych operacji na plikach 12 miesięcy
250 GB standardowego wystąpienia S0 usługi SQL Database z 10 jednostkami transakcji baz danych 12 miesięcy
5 GB w usłudze Azure Cosmos DB z 400 zarezerwowanymi w jednostkach 12 miesięcy
15 GB przepustowości dla wychodzącego transferu danych i nielimitowany transfer przychodzący 12 miesięcy
5 GB przepustowości dla wychodzącego transferu danych i nielimitowany transfer przychodzący Zawsze bezpłatnie
10 aplikacji internetowych, mobilnych lub interfejsu API dzięki usłudze Azure App Service z 1 GB magazynu Zawsze bezpłatnie
1 mln żądań i 400 000 GB użycia zasobów dzięki usłudze Azure Functions Zawsze bezpłatnie
Bezpłatna usługa Azure Container do klastrowania maszyn wirtualnych Zawsze bezpłatnie
50 000 przechowywanych obiektów dzięki usłudze Azure Active Directory przy użyciu logowania jednokrotnego dla 10 aplikacji na użytkownika Zawsze bezpłatnie
50 000 przechowywanych użytkowników miesięcznie i 50 000 uwierzytelnień miesięcznie dzięki usłudze Azure Active Directory B2C Zawsze bezpłatnie
Bezpłatna usługa Azure Service Fabric do tworzenia aplikacji mikrousług Zawsze bezpłatnie
5 pierwszych użytkowników usługi Azure DevOps bezpłatnie Zawsze bezpłatnie
Nielimitowane węzły (wystąpienie serwera lub platformy jako usługi) dzięki usłudze Application Insights i 1 GB danych telemetrycznych miesięcznie Zawsze bezpłatnie
Nielimitowane użycie usługi Azure DevTest Labs Zawsze bezpłatnie
Usługa Machine Learning ze 100 modułami i 1 godziną na eksperyment dzięki 10 GB magazynu Zawsze bezpłatnie
Bezpłatne rekomendacje i ocena zasad dzięki usłudze Azure Security Center Zawsze bezpłatnie
Nielimitowane rekomendacje i najlepsze rozwiązania dzięki usłudze Azure Advisor Zawsze bezpłatnie
Bezpłatna wersja usługi Azure IoT Hub obejmuje 8 000 komunikatów dziennie z rozmiarem licznika komunikatów w wysokości 0,5 KB Zawsze bezpłatnie
Bezpłatny publiczny adres IP z równoważeniem obciążenia dzięki usłudze Azure Load Balancer Zawsze bezpłatnie
5 bezpłatnych działań o małej częstotliwości dzięki usłudze Azure Data Factory Zawsze bezpłatnie
50 MB magazynu dla 10 000 hostowanych dokumentów dzięki usłudze Azure Search obejmującej 3 indeksy na usługę Zawsze bezpłatnie
Bezpłatna przestrzeń nazw i 1 mln powiadomień push dzięki usłudze Azure Notification Hubs Zawsze bezpłatnie
Nielimitowane użycie usługi Azure Batch do planowania zadań i zarządzania klastrami Zawsze bezpłatnie
Bezpłatne 500 minut czasu wykonywania zadania dzięki usłudze Azure Automation Zawsze bezpłatnie
Nielimitowana liczba użytkowników i 5 000 obiektów katalogu dzięki usłudze Azure Data Catalog Zawsze bezpłatnie
30 000 transakcji miesięcznie z przetwarzaniem 20 transakcji na minutę dzięki interfejsowi API rozpoznawania twarzy Zawsze bezpłatnie
5 000 transakcji miesięcznie dzięki interfejsowi API rozpoznawania mowy Bing Zawsze bezpłatnie
Bezpłatne 2 miliony znaków w interfejsie API tłumaczenia tekstu w usłudze Translator Zawsze bezpłatnie
Bezpłatne analizy 5 GB miesięcznie oraz 31-dniowy okres przechowywania dzięki usłudze Log Analytics Zawsze bezpłatnie
Bezpłatna usługa Scheduler z 1 kolekcją zadań, 5 zadaniami na kolekcję i 3 600 realizacjami zadań Zawsze bezpłatnie
50 bezpłatnych sieci wirtualnych dzięki usłudze Azure Virtual Network Zawsze bezpłatnie
Nielimitowany przychodzący transfer danych między sieciami wirtualnymi Zawsze bezpłatnie

Szczegółowy opis warunków użytkowania można znaleźć w warunkach oferty Azure for Students.

Kto może skorzystać z oferty Azure for Students?

Oferta Azure for Students jest obecnie dostępna tylko dla studentów spełniających poniższe wymagania. Musisz zadeklarować, że masz co najmniej 18 lat i uczęszczasz do instytucji edukacyjnej z akredytacją wydającej stopień naukowy po czterech latach nauki oraz że jesteś studentem studiów dziennych lub pełnoetatowym pracownikiem tej instytucji na kierunku związanym z naukami ścisłymi. Musisz potwierdzić swoją przynależność do instytucji edukacyjnej, podając adres e-mail, którego używasz w jej systemie. Z oferty nie mogą korzystać instytucje komercyjne organizujące tzw. masowe otwarte kursy online ani inne szkolenia zawodowe.

Oferta Azure for Students jest ograniczona do jednego konta na uprawnionego studenta, nie podlega przenoszeniu i nie łączy się z żadną inną ofertą, chyba że firma Microsoft na to zezwoli. Oferta Azure for Students ma ograniczoną liczbę aktywacji i jest dostępna do momentu wyczerpania tej liczby. W każdym regionie istnieje ograniczona liczba dostępnych ofert, w związku z czym w przypadku wyczerpania miejsc w jednej lokalizacji geograficznej w innych regionach nadal mogą być dostępne miejsca. Firma Microsoft może wycofać tę ofertę według własnego uznania. Mogą także obowiązywać inne ograniczenia.

Czy korzystanie z oferty Azure for Students jest płatne?

Nie. Konto można założyć bezpłatnie i nie jest wymagana karta kredytowa.

Czy po jakimś czasie będzie trzeba płacić?

Dopóki korzystasz z usług w ramach bezpłatnych limitów w ustalonym okresie, nie musisz za nic płacić. Do regulowania opłat za usługi wykraczające ponad bezpłatne limity możesz używać środków w ramach subskrypcji Azure for Students. Aby nadal korzystać z platformy Azure po wyczerpaniu środków, możesz zmienić ją na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem, kontaktując się z pomocą techniczną Azure. Po zmianie subskrypcji będzie płacić tylko za usługi wykraczające ponad bezpłatne limity.

Co się stanie po wyczerpaniu środków w wysokości $100 lub po upłynięciu 12 miesięcy?

Po wyczerpaniu dostępnych środków lub upłynięciu 12 miesięcy Twoja subskrypcja platformy Azure zostanie zdezaktywowana. Aby nadal korzystać z platformy Azure, możesz zmienić ją na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem, kontaktując się z pomocą techniczną Azure.

Czy mogę ponownie uzyskać dostęp do usługi Azure for Students w przyszłym roku?

Dziękujemy za zainteresowanie platformą Azure for Students! Cieszymy się, że Ci się spodobała. Obecnie nie oferujemy odnowień. Wracaj tutaj, aby zapoznać się z aktualizacjami.

Czym są subskrypcje i jaki mają związek z ofertą Azure for Students?

Subskrypcje umożliwiają dostęp do produktów na platformie Azure. W ramach oferty Azure for Students masz do dyspozycji $100 w postaci środków na koncie przez 12 miesięcy oraz możesz korzystać z ponad 25 bezpłatnych produktów, m.in. związanych z obliczeniami, siecią, magazynem i bazami danych. Wszelkie opłaty naliczone w tym okresie będą potrącane ze środków na koncie. Aby kontynuować korzystanie z platformy Azure po 12 miesiącach lub po wyczerpaniu środków w wysokości $100 (zależnie od tego, co nastąpi szybciej), musisz przejść na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem, kontaktując się z pomocą techniczną Azure. Gdy podasz dane karty kredytowej, przestanie obowiązywać limit wydatków w ramach subskrypcji i uzyskasz dostęp do wszystkich bezpłatnych produktów dostępnych w ramach płatnego konta.

Co się stanie z produktami, jeśli nie zmienię subskrypcji na płatną?

Jeśli po upływie 12 miesięcy lub po wyczerpaniu środków w wysokości $100 (zależnie od tego, co nastąpi szybciej) postanowisz nie zmieniać subskrypcji na płatną, wszystkie wdrożone produkty zostaną wycofane i staną się niedostępne. Zawsze możesz wrócić i zmienić subskrypcję w ciągu 90 następnych dni.

Skąd wiadomo, ile środków z kwoty $100 zostało na koncie?

Pozostałe środki możesz sprawdzić w portalu dostępu sponsorowanego Microsoft Azure.

Jak pobrać narzędzia deweloperskie?

Subskrypcja platformy Azure for Students zapewnia dostęp do pewnych narzędzi dla deweloperów oprogramowania, które można pobrać bezpłatnie. Do uzyskiwania dostępu do narzędzi dla deweloperów oprogramowania jest wymagana aktualna i aktywna subskrypcja platformy Azure for Students. Po utworzeniu konta platformy Azure for Students można pobrać to oprogramowanie za pomocą narzędzia Education Hub.

Jakie oprogramowanie jest dostępne do pobrania?

Listę narzędzi dla deweloperów oprogramowania dostępnych do pobrania można znaleźć tutaj.

Co to jest Microsoft Learn?

Microsoft Learn to bezpłatna platforma edukacyjna online, która umożliwia poznawanie technologii platformy Azure we własnym tempie. Ścieżki szkoleniowe stanowią połączenie modułów, które umożliwiają rozpoczęcie od podstaw, a następnie przejście do zaawansowanych metod rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Jak uzyskać kupon na egzamin certyfikacyjny?

Otrzymasz jeden bezpłatny kupon na egzamin certyfikacyjny firmy Microsoft, który możesz zrealizować za pomocą narzędzia Education Hub. Ten kupon upoważnia do udziału w egzaminie dotyczącym certyfikatu Microsoft Technology Associate lub Microsoft Certified Professional. Możesz bezpłatnie wziąć udział w dowolnie wybranym egzaminie dotyczącym tych certyfikatów.

Co to jest Education Hub?

Narzędzie Education Hub jest dostępne w witrynie Azure Portal, w której cała zawartość jest dostosowana do uczniów i studentów. Umożliwia ono łatwe korzystanie z ofert platformy Azure, oprogramowania, zasobów edukacyjnych, certyfikatów lub zasobów związanych z karierą, które są dostępne dla uczniów i studentów.

Gdzie muszę się zarejestrować?

Aby się zarejestrować w celu uzyskania subskrypcji Azure for Students, musisz podać numer telefonu i adres e-mail w swojej instytucji edukacyjnej (np. imię@szkoła.edu).

Do czego potrzebny jest numer telefonu?

Numer telefonu służy do identyfikacji tożsamości.

Czy z oferty Azure for Students można korzystać w środowisku produkcyjnym, czy tylko w środowisku deweloperskim?

Oferta Azure for Students umożliwia dostęp do wszystkich produktów Azure, które są przeznaczone specjalnie do wspierania edukacji lub nauczania, niekomercyjnych badań lub działań mających na celu projektowanie, tworzenie, testowanie i prezentowanie aplikacji na potrzeby powyższych celów.

Czy oferta Azure for Students jest dostępna na całym świecie?

Tak, można z niej korzystać w ponad 140 krajach/regionach, w których platforma Azure jest dostępna do użytku komercyjnego. Oferta nie obejmuje produktów należących do suwerennej chmury w regionach US Government i Azure (Niemcy). Oferta Azure for Students jest dostępna w następujących krajach/regionach:

 • Afganistan
 • Albania
 • Algieria
 • Angola
 • Arabia Saudyjska
 • Argentyna
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Autonomia Palestyńska
 • Azerbejdżan
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladesz
 • Barbados
 • Belgia
 • Belize
 • Bermudy
 • Białoruś
 • Boliwia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Botswana
 • Brazylia
 • Brunei Darussalam
 • Bułgaria
 • Chile
 • Chorwacja
 • Côte d’Ivoire
 • Curaçao
 • Cypr
 • Czarnogóra
 • Dania
 • Dominikana
 • Egipt
 • Ekwador
 • Estonia
 • Etiopia
 • Fidżi
 • Filipiny
 • Finlandia
 • Francja
 • Ghana
 • Grecja
 • Gruzja
 • Gwatemala
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Honduras
 • Hongkong SAR
 • Indie
 • Indonezja
 • Irak
 • Irlandia
 • Islandia
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonia
 • Jemen
 • Jordania
 • Kajmany
 • Kamerun
 • Kanada
 • Katar
 • Kazachstan
 • Kenia
 • Kirgistan
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kostaryka
 • Kuwejt
 • Liban
 • Libia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia (BJRM)
 • Makau SAR
 • Malezja
 • Malta
 • Maroko
 • Mauritius
 • Meksyk
 • Mołdawia
 • Monako
 • Mongolia
 • Namibia
 • Nepal
 • Niemcy
 • Nigeria
 • Nikaragua
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Paragwaj
 • Peru
 • Polska
 • Portoryko
 • Portugalia
 • Republika Cabo Verde
 • Republika Czeska
 • Republika Konga
 • Republika Południowej Afryki
 • Rosja
 • Rumunia
 • Rwanda
 • Saint Kitts i Nevis
 • Salwador
 • Senegal
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Sri Lanka
 • Stany Zjednoczone
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tadżykistan
 • Tajlandia
 • Tajwan
 • Tanzania
 • Trynidad i Tobago
 • Tunezja
 • Turcja
 • Turkmenistan
 • Uganda
 • Ukraina
 • Urugwaj
 • Uzbekistan
 • Wenezuela
 • Węgry
 • Wietnam
 • Włochy
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 • Wyspy Owcze
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo

Czy liczba dostępnych ofert Azure for Students jest ograniczona?

Oferta Azure for Students ma ograniczoną liczbę aktywacji i jest dostępna do momentu wyczerpania tej liczby. W każdym regionie istnieje ograniczona liczba dostępnych ofert, w związku z czym w przypadku wyczerpania miejsc w jednej lokalizacji geograficznej w innych regionach nadal mogą być dostępne miejsca.

Co zrobić, jeśli nie mam dostępu do oferty Azure for Students lub nie spełniam jej wymagań?

Zachęcamy do skorzystania z jednej z dwóch ofert alternatywnych: Azure for Students Starter (karta kredytowa nie jest wymagana) lub bezpłatne konto platformy Azure (karta kredytowa jest wymagana).

Czy mogę wykorzystać moje środki w wysokości $100 na oferty z portalu Azure Marketplace?

Nie. Nie możesz wykorzystać swoich środków na oferty z portalu Azure Marketplace. Wielu partnerów portalu Azure Marketplace oferuje natomiast wraz ze swoimi rozwiązaniami bezpłatne wersje próbne i/lub bezpłatne plany warstw.