Azure for Students — często zadawane pytania

Aktywuj

Często zadawane pytania

 • Oferta Azure for Students jest obecnie dostępna tylko dla studentów spełniających poniższe wymagania. Musisz zadeklarować, że masz co najmniej 18 lat i uczęszczasz do instytucji edukacyjnej z akredytacją wydającej stopień naukowy po dwóch lub czterech latach nauki oraz że jesteś studentem studiów dziennych na kierunku związanym z naukami ścisłymi. Musisz potwierdzić swoją przynależność do instytucji edukacyjnej, podając adres e-mail, którego używasz w jej systemie. Z oferty nie mogą korzystać instytucje komercyjne organizujące tzw. masowe otwarte kursy online ani inne szkolenia zawodowe. Oferta Azure for Students jest ograniczona do jednego konta na uprawnionego studenta, nie podlega przenoszeniu i nie łączy się z żadną inną ofertą, chyba że firma Microsoft na to zezwoli. Oferta Azure for Students ma ograniczoną liczbę aktywacji i jest dostępna do momentu wyczerpania tej liczby. W każdym regionie istnieje ograniczona liczba dostępnych ofert, w związku z czym w przypadku wyczerpania miejsc w jednej lokalizacji geograficznej w innych regionach nadal mogą być dostępne miejsca. Firma Microsoft może wycofać tę ofertę według własnego uznania. Mogą także obowiązywać inne ograniczenia.

 • Nie. Konto można założyć bezpłatnie i nie jest wymagana karta kredytowa.

 • Dopóki korzystasz z usług w ramach bezpłatnych limitów w ustalonym okresie, nie musisz za nic płacić. Do regulowania opłat za usługi wykraczające ponad bezpłatne limity możesz używać środków w ramach subskrypcji Azure for Students. Aby nadal korzystać z platformy Azure po wyczerpaniu środków, możesz zmienić ją na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem, kontaktując się z pomocą techniczną Azure. Po zmianie subskrypcji będzie płacić tylko za usługi wykraczające ponad bezpłatne limity.

 • Po wyczerpaniu dostępnych środków lub upłynięciu 12 miesięcy Twoja subskrypcja platformy Azure zostanie zdezaktywowana. Jeśli 12-miesięczny okres dobiegł końca i nadal jesteś studentem, możesz odnowić ofertę Azure for Students. Krótko przed upływem 12 miesięcy powiadomimy Cię o możliwości odnowienia oferty. Jeśli nie jesteś już uczniem, możesz zmienić ją na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem, kontaktując się z pomocą techniczną platformy Azure.

 • Tak. Jeśli nadal jesteś uczniem, możesz uzyskać dodatkowe środki na korzystanie z platformy Azure w wysokości 100 USD. Gdy będziesz kwalifikować się do odnowienia (do 30 dni przed rocznicą utworzenia konta), wyślemy powiadomienie. Ponownie zweryfikuj u nas swoje konto ucznia, aby otrzymać dodatkowe środki na korzystanie z platformy Azure. Nieużytych środków nie można przenosić.

 • Subskrypcje umożliwiają dostęp do produktów na platformie Azure. W ramach oferty Azure for Students masz do dyspozycji 100 USD w postaci środków na koncie przez 12 miesięcy oraz możesz korzystać z ponad 25 bezpłatnych produktów, m.in. związanych z obliczeniami, siecią, magazynem i bazami danych. Wszelkie opłaty naliczone w tym okresie będą potrącane ze środków na koncie. Aby kontynuować korzystanie z platformy Azure po 12 miesiącach lub po wyczerpaniu środków w wysokości 100 USD (zależnie od tego, co nastąpi szybciej), musisz przejść na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem, kontaktując się z pomocą techniczną platformy Azure. Gdy podasz dane karty kredytowej, przestanie obowiązywać limit wydatków w ramach subskrypcji i uzyskasz dostęp do wszystkich bezpłatnych produktów dostępnych w ramach płatnego konta.

 • Jeśli po upływie 12 miesięcy lub po wyczerpaniu środków w wysokości 100 USD (zależnie od tego, co nastąpi szybciej) postanowisz nie zmieniać subskrypcji na płatną, wszystkie wdrożone produkty zostaną wycofane i staną się niedostępne. Zawsze możesz wrócić i zmienić subskrypcję w ciągu 90 następnych dni.

 • Pozostałe środki możesz sprawdzić w portalu dostępu sponsorowanego Microsoft Azure.

 • Subskrypcja platformy Azure for Students zapewnia dostęp do pewnych narzędzi dla deweloperów oprogramowania, które można pobrać bezpłatnie. Do uzyskiwania dostępu do narzędzi dla deweloperów oprogramowania jest wymagana aktualna i aktywna subskrypcja platformy Azure for Students. Po utworzeniu konta platformy Azure for Students można pobrać to oprogramowanie za pomocą narzędzia Education Hub.

 • Listę narzędzi dla deweloperów oprogramowania dostępnych do pobrania można znaleźć tutaj.

 • Microsoft Learn to bezpłatna platforma edukacyjna online, która umożliwia poznawanie technologii platformy Azure we własnym tempie. Ścieżki szkoleniowe stanowią połączenie modułów, które umożliwiają rozpoczęcie od podstaw, a następnie przejście do zaawansowanych metod rozwiązywania rzeczywistych problemów.

 • Narzędzie Education Hub jest dostępne w witrynie Azure Portal, w której cała zawartość jest dostosowana do uczniów i studentów. Umożliwia ono łatwe korzystanie z ofert platformy Azure, oprogramowania, zasobów edukacyjnych, certyfikatów lub zasobów związanych z karierą, które są dostępne dla uczniów i studentów.

 • Aby się zarejestrować w celu uzyskania subskrypcji Azure for Students, musisz podać numer telefonu i adres e-mail w swojej instytucji edukacyjnej (np. imię@szkoła.edu).

 • Numer telefonu służy do identyfikacji tożsamości.

 • Oferta Azure for Students umożliwia dostęp do wszystkich produktów Azure, które są przeznaczone specjalnie do wspierania edukacji lub nauczania, niekomercyjnych badań lub działań mających na celu projektowanie, tworzenie, testowanie i prezentowanie aplikacji na potrzeby powyższych celów.

 • Tak, można z niej korzystać w ponad 140 krajach, w których platforma Azure jest dostępna do użytku komercyjnego. Oferta nie obejmuje produktów należących do suwerennej chmury w regionach US Government i Azure (Niemcy).

 • Oferta Azure for Students ma ograniczoną liczbę aktywacji i jest dostępna do momentu wyczerpania tej liczby. W każdym regionie istnieje ograniczona liczba dostępnych ofert, w związku z czym w przypadku wyczerpania miejsc w jednej lokalizacji geograficznej w innych regionach nadal mogą być dostępne miejsca.

 • Zachęcamy do skorzystania z jednej z dwóch ofert alternatywnych: Azure for Students Starter (karta kredytowa nie jest wymagana) lub bezpłatne konto platformy Azure (karta kredytowa jest wymagana).

 • Nie. Nie możesz wykorzystać swoich środków na oferty z portalu Azure Marketplace. Wielu partnerów portalu Azure Marketplace oferuje natomiast wraz ze swoimi rozwiązaniami bezpłatne wersje próbne i/lub bezpłatne plany warstw.