Rozwijanie działalności

Partnerzy, którzy ponad połowę działalności prowadzą w chmurze, generują 1,6x więcej powtarzalnych przychodów niż pozostali partnerzy.

Dokument IDC InfoDoc, sponsorowany przez firmę Microsoft. „Successful Cloud Partners 2.0: What IT Solution Providers Need to Know to Build High-Performing Cloud Businesses” („Sukces partnerów pracujących w chmurze 2.0: Co dostawcy rozwiązań IT powinni wiedzieć o skutecznej działalności biznesowej w chmurze”), kwiecień 2014 r.

Monetyzacja usług w chmurze dzięki systemowi Azure

Wielu partnerów firmy Microsoft korzysta z rozwijającego się rynku usług w chmurze, tworząc odnoszące sukcesy rozwiązania wykorzystujące system Azure. Najnowsze badania IDC pokazują, że partnerzy koncentrujący się na chmurze rozwijają się szybciej i podnoszą swoje zyski w porównaniu z innymi firmami.

Rozpocznij

Odnieś sukces w chmurze:

  • Wyprzedź konkurencję — Firmy, które szybciej zaczęły korzystać z chmury, odnoszą większe sukcesy niż konkurencja. Prognozy wskazują, że rynek usług w chmurze osiągnie wartość 76,1 miliarda USD w roku 2017. Najwyższa pora skorzystać z tego trendu.
  • Wybierz cel — Skoncentruj się na jednej z dwóch ścieżek: szerokie oferty dla małych i średnich firm lub wyspecjalizowane rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw. Wybierz strategię i trzymaj się jej.
  • Przygotuj się na zmianę — Krótkoterminowy spadek przychodów to zjawisko normalne w okresie przejścia z modelu biznesowego opartego na projektach do modelu z powtarzalnymi przychodami, lecz korzyści długoterminowe, takie jak szybszy wzrost przychodów, wyższa zyskowność i szybsze zdobywanie nowych klientów, są tego warte.
Dowiedz się więcej

Historie sukcesu partnerów systemu Azure

Deweloper opracowuje aplikacje o 30% szybciej, pomagając przy tym klientom w rozwoju działalności

„Tworzymy oprogramowanie w systemie Windows Azure, a następnie uruchamiamy je i utrzymujemy dla naszych klientów. W ten sposób nie muszą oni inwestować środków w sprzęt ani zatrudniać dodatkowych informatyków. Eliminacja elementów zarządzania technologią ułatwia klientom skupienie się na ich podstawowej działalności”.

Alex Brown, dyrektor naczelny, 10th Magnitude

Obejrzyj seminarium internetowe: firmy 10th Magnitude i IDC omawiają monetyzację platformy Azure

Narzędzie Santa Tracker oparte na nowej usłudze udostępnia informacje w czasie rzeczywistym ponad 22 milionom osób

„Stosując sieć CDN opartą na systemie Windows Azure, możemy objąć programem NORAD Tracks Santa cały świat — dostosowując witrynę do wzmożonego ruchu w grudniu przy jednoczesnej redukcji kosztów. Rozwiązanie automatycznie buforuje zawartość w węzłach brzegowych na całym świecie zależnie od wymagań co do częstotliwości aktualizacji danych. Dzięki procesom wielowątkowym i skryptom po stronie klienta ograniczyliśmy też obciążenie serwerów, co gwarantuje wysoką wydajność”.

Ahsan Ashraf, starszy programista, iLink Systems

Program studia telewizyjnego jest dostępny na nowych urządzeniach i rynkach dzięki opartej na chmurze usłudze przesyłania strumieniowego

„Przesyłanie strumieniowe zawartości jest bardzo złożonym procesem, gdyż każde urządzenia wymaga dostarczania programów telewizyjnych w innym formacie. Ten rozwijający się rynek charakteryzuje też trudność przewidywania wymagań, dlatego kluczową cechą stosowanej platformy jest skalowalność oraz ograniczenie opłat do faktycznie użytych usług. System Windows Azure obejmuje zasoby oparte na chmurze, możliwości techniczne, ścisłą współpracę z zespołem technicznym firmy Microsoft oraz elastyczność oferty komercyjnej. Cechy te umożliwiają nam dostarczanie płynnie działającej usługi o wysokiej jakości oczekiwanej przez firmę all3media oraz docenianej przez konsumentów”.

Bill Scott, dyrektor operacyjny, Easel TV