Gå til hovedinnhold

Azure i CSP

Som CSP (leverandør av skyløsninger)-partner, foregår transaksjoner på tvers av Microsofts skytjenester (dvs. Azure, O365, Enterprise Mobility Suite og Dynamics CRM Online) gjennom én enkelt plattform. Med CSP kan partnere eie kundens livssyklus og kundeforhold fra A til Å; sette priser, angi vilkår og fakturere kunden direkte; klargjøre og administrere abonnementer direkte; tilknytte verdiøkende tjenester og bli det første kontaktpunktet for kundestøtte.
Hvis du er en kunde, arbeider du direkte med din partner for å utvikle og implementere en løsning som dekker dine unike behov. Ta kontakt med din Microsoft-partner og finn ut hvordan din virksomhet kan dra fordeler av skyen. Har du behov for å finne en partner? Gå til Microsoft Solution Provider-søk for å starte i dag.

Det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement) i CSP

Hvis du er en ny kunde eller partner i Microsoft CSP, bør du være oppmerksom på at alle nye kunder og partnere er invitert til å handle med det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement) med CSP. Bare eksisterende kunder og partnere som har et etablert forhandlerforhold og sammen har et tidligere aktivt abonnement på Azure-tilbud kan fortsette å handle med de forrige Azure-tilbudene.

Du kan finne ut mer om det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement) her: Innføring: Azure-plan

Gå gjennom vanlige spørsmål om de kommende endringene i tilgjengeligheten av det forrige Azure-tilbudet i CSP her: Endringer i tilgjengelighet for det forrige Azure-tilbudet i CSP

Viktige datoer for det forrige Azure-tilbudet i CSP

Det vil være tre endringsfaser for det forrige Azure-tilbudet. Som kunngjort i januar er startdatoen for fase 1 21. juli 2021. Startdatoen for fase 2 vil være 1. februar 2022. Startdatoen for fase 3 er ennå ikke bestemt.

Første fase starter 21. juli 2021 – da vil eksisterende aktive abonnementer i forrige Azure-tilbud i CSP fortsette, men all ny nettovirksomhet i programmet for Azure-skyløsningsleverandør vil måtte være i det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement).

Andre fase starter 1. februar 2022 – da vil tidligere abonnementer med Azure-tilbud ikke lenger bli gitt partnerinsentiver, og prisen vil være estimert utsalgspris (ERP). Bare abonnementer med det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement) vil være kvalifisert til PEC og insentiver.

Detaljerte regler for disse endringene

 • Fase 1: fra og med 21. juli 2021 vil all ny nettovirksomhet i programmet for Azure-skyløsningsleverandør være i det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement).

  • For alle eksisterende forhandlerforhold mellom partnere og kunder i programmet Leverandør av skyløsninger kan partneren, hvis kunden allerede har kjøpt det forrige Azure-tilbudet (MS-AZR-0145p), fortsette å handle med, og kunden kan fortsette å kjøpe, det forrige Azure-tilbudet fra den partneren.
  • Det forrige Azure-tilbudet vil ikke lenger være tilgjengelig for nettohandel for nye kunder partnere i programmet Leverandør av skyløsninger.
  • Det forrige Azure-tilbudet vil ikke lenger være tilgjengelig for nettokjøp for nye kunder via en partner i programmet Leverandør av skyløsninger.
  • For alle nye forhandlerforhold eller anskaffelser av nye kunder, kan partnere bare handle med det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement).
  • Policyer for fase 1 gjelder også for forespørsler om endring av kanalpartner.
   • Fra og med 21. juli 2021 finnes det et nytt selvbetjent verktøy for partnere for å ta over eierskapet av faktureringen for abonnementer med det forrige Azure-tilbudet fra en annen partner samtidig som de blir konvertert til det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement).
  • For alle eksisterende forhandlerforhold mellom partnere og kunder kan partneren, hvis kunden aldri har kjøpt Azure før, bare handle med, og kunden kan bare kjøpe, det nye Azure-tilbudet fra den partneren.
  • Kunder med Government Community Cloud (GCC) kan fortsette å handle med det forrige Azure-tilbudet (MS-AZR-0145p); aktivering av Azure-abonnement og verktøy for faktureringsovergang for GCC-kunder er under planlegging, og oppdateringer blir sendt til alle partnere når mer informasjon blir tilgjengelig.
  • Direkte partnere som går over til å bli indirekte forhandlere og overfører kundene til indirekte leverandør er unntatt fra endringene i fase 1.
  • For delte tjenester for Azure-partnere (APSS MS-AZR-0159p) vil det etter fase 1 ikke være noen endringer.

  Fase 2: fra og med 1. februar 2022 vil insentiver bli fjernet fra det forrige Azure-tilbudet, og prisen blir angitt til estimert utsalgspris (ERP).

  For det forrige Azure-tilbudet i CSP vil følgende være gjeldende:

  • Partnerinsentiver tilknyttet det forrige Azure-tilbudet i CSP vil bli fjernet.
  • Prisen på det forrige Azure-tilbudet i CSP vil tilsvare estimert utsalgspris (ERP) for Azure.

  For det nye Azure-tilbudet i CSP (Azure-abonnement) vil følgende være gjeldende:

  • Partnere vil fortsette å være kvalifisert til å tjene partnerkreditt for det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement) i CSP.
  • Partnere registrert i Microsoft Commerce Incentives (MCI) vil fortsette å være kvalifisert til insentiver relatert til det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement) i CSP.
  • Partnere med Silver-kompetanse på skyplattformen vil være kvalifisert til ytterligere insentiver relatert til det nye Azure-tilbudet (Azure-abonnement) i CSP (fra og med oktober 2021).

Kom i gang

Med CSP kan partnere få komplett eierskap i kundens livssyklus og kundeforholdet for Microsoft Azure. Det betyr at partnere har mulighet til å administrere salg, eie faktureringsforholdet, gi teknisk kundestøtte og faktureringsstøtte og være kundenes eneste kontaktpunkt. I tillegg gir CSP et komplett sett med verktøy, inkludert en selvbetjeningsportal og tilhørende API-er for enkel klargjøring, administrering og fakturering for sine kunder og abonnementer.

Høydepunkter i programmet

Komplett kundeadministrasjon fra A til Å

CSP-partnere er første kontaktpunkt for deres kunders behov og det sentrale punktet i kundeforholdet. Partnerne er i stand til å bygge sterkere relasjoner med sine kunder ved å håndtere komplette opplevelser.

 • Salg – tilby tjenester sammen med unike løsninger eller videreselg Azure med kontroll over priser, vilkår og fakturering.
 • Verdiøkende tjenester – partnerne har anledning til å utnytte CSP for å legge til administrerte tjenester og/eller tredjepartsprogrammer i tillegg til Azure-tjenester.
 • Klargjøring – klargjør kunder og abonnementer direkte og administrer tjenester gjennom nye portaler og medfølgende API-er.
 • Administrasjon – gjennom muligheten for flere leiere kan partnerne håndtere alle sine kunders abonnementer på tvers av tjenestene.
 • Fakturering – Microsoft fakturerer partneren direkte for all kundebruk. Partneren eier derfor all nedstrømsfakturering til sine kunder.
 • Støtte – bli frontlinjestøtte for deres kunder for å sikre forretningskontinuitet.

Partnersenter og API-er

Partnersenteret er portalopplevelsen som CSP-transaksjonspartnere bruker til å klargjøre nye kunder, bestille abonnement, administrere abonnementer og utføre administratoroppgaver på vegne av sine kunder. Blant de viktige fordelene ved den nye portalen er:

 • Enkel bruk – den nye portalen og API-er gjør klargjøring og håndtering av kunder og abonnementer sømløs.
 • Klargjør kunder og abonnementer – klargjør kunder og abonnementer i en enkel portal som er lett å bruke.
 • Administrer på vegne av kundene – behandle kundeabonnementer via funksjonaliteten for enkel pålogging.
 • Full suite med CSP-skytjenestetilbud – foreta transaksjoner på tvers av CSP-produkter i tillegg til Azure som beskrevet i Partnersenteret.
 • Flerkanalspartner og partner med flere CSP-er – flerkanalkapasitet gjør det mulig for partnere å klargjøre CSP-abonnementer for en kunde med en eksisterende leier, mens flerpartnerfunksjonalitet gjør at en kunde kan arbeide med flere CSP-partnere for å finne løsninger som best passer deres behov.
 • Vis fakturaer – se fakturaer og faktureringshistorikk.
 • CSP API-tilgang og inkludering – foreta inkludering med CSP API-er for å administrere kunder og abonnementer for å oppskalere og øke effektiviteten.

Kjernebegreper

Partneren styrer tilgangen

Når et nytt Microsoft Azure-abonnement er opprettet hos en kundeleier, gis partneren eierrettigheter til dette abonnementet, men kunden får ikke dette som standard. Derfor kan kunden ikke logge seg på Microsoft Azure Management Portal og opprette/starte/stoppe nye Azure-tjenester for det aktuelle abonnementet – partneren må gjøre dette på vegne av kunden. Partneren kan velge å gi kunden eier- eller bidragsyterrettigheter til abonnementet i Microsoft Azure Management Portal. En kunde med eier- eller bidragsyterrettigheter til et abonnement kan nå logge seg inn i portalen for å opprette/starte/stoppe nye Azure-tjenester på dette abonnementet. Det er viktig å være klar over at når en kunde har eier- eller bidragsyterrettigheter i et abonnement, kan de foreta endringer i tjenester i abonnementet som potensielt vil endre forbruket. Partneren må være oppmerksom på dette og sikre at de kan avtalebinde, administrere, støtte og fakturere kunden på en hensiktsmessig måte dersom partneren velger å gi kundene administrativ legitimasjon for abonnementene. Vær oppmerksom på at tillatelser kan brukes også på tjenestenivå.

Tilgjengelighet for tjenesten

Azure i CSP bygger på Azure-distribusjonsmodellen, Azure Resource Manager (ARM). De fleste tjenester er tilgjengelige via ARM og dermed via Azure i CSP. Etter hvert som tjenestene i økende grad støtter ARM, vil disse tjenestene bli tilgjengelig gjennom CSP. Gå gjennom listen over tilgjengelige Azure-tjenester i Azure CSP-dokumentasjonen.

Merk at programmer publisert av tredjeparts ISV-er ennå ikke er tilgjengelige for kjøp gjennom Azure CSP-abonnementer. Tredjeparts Bring Your Own License (BYOL) og Gratis bilder er imidlertid tilgjengelig for CSP-abonnementer.

Programtilgjengelighet

CSP-programmet er tilgjengelig for bedrifter med kontorer i landene/områdene oppført her. Denne listen er gruppert etter marked. Partnere i CSP-programmet kan selge til andre land i samme marked selv om de ikke har kontorer på disse stedene.

Betale for forbruk som faktureringsmodell

Azure i CSP er en tjeneste der man betaler for forbruket. Det betyr at partnere kun betaler for bruk av tjenester som brukes innenfor en kundes abonnement. Det er ingen minimumskjøp eller -forpliktelser, og abonnementet kan avbrytes når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

CSP-innhold og -ressurser

Vis et rikt sett av innhold og ressurser for å bidra til håndtere CSP-programmet effektivt og få mest mulig ut av det.

Partner leverer støtte

CSP-partnere leverer teknisk kundestøtte og faktureringsstøtte for sine forhandlere og kunder. I tilfelle CSP-partneren krever støtte fra Microsoft, kan de opprette en sak gjennom Partnersenteret. Vær oppmerksom på at forhandlere og kunder ikke vil være i stand til å få støtte direkte fra Microsoft – bare CSP-partneren har denne muligheten.

CSP-modeller

Det finnes to modeller for CSP-programmet for forhandlere som jobber direkte med kommersielle kunder:

 • Skyløsningsleverandør for nivå 1: For partnere med MSP eller løsningsvirksomhet som er i stand til å fakturere og støtte sine kunder i større skala.
 • Forhandler for nivå 2: For partnere som ønsker å videreselge Microsofts skytjenester ved å utnytte nivå 2-skydistribusjonspartnerens fakturerings-, støtte- og verdiøkningstjenester.

Microsoft anerkjenner også Skydistribusjonspartnere for nivå 2 som rekrutterer, muliggjør og utvikler en skyforhandlerkanal i større skala. Dette alternativet er bare tilgjengelig for partnere med dokumentert historikk hos Microsoft og et renommé for høy kompetanse. Utvelgelsen skjer ved nominasjon.

For mer informasjon om partneravtalen og andre programkrav, se CSP-dokumenter og -læringsressurser.

Betalingsvilkår

Partnere faktureres månedlig for all bruk på alle kundeabonnementer. Kundene blir fakturert av sin partner.

Tilgjengelighet for tilbudet

Azure i CSP er tilgjengelig i land/regioner som er oppført her. For partnere bestemmes valuta av avtalen med Microsoft. For kundene bestemmes valuta av avtalen med sin partner.

CSP-partnere for nivå 1:

CSP-partnere for nivå 1:

 • Microsoft fakturerer CSP-partneren månedlig for all bruk som påløper for forhandler- og kundeabonnementer som partneren eier. Partnerne mottar en faktura for alle kostnader og en medfølgende avstemmingsfil med ytterligere detaljer. Mer informasjon om fakturering kan du finne her.
 • Azure i CSP-prisene er spesifikke for tjenestene som forbrukes. Detaljerte priser for Azure-tjenester er tilgjengelig for partnerne via pris- og tilbudssiden i partnersenteret eller via RateCard API.
 • Partnere kan referere til Azure i CSP-utgivelsesmerknadene som er lagt ut på pris- og tilbudssiden i partnersenteret. Her finner du mer informasjon om tjenestens tilgjengelighet. Disse kan deles med forhandlere og kunder.
 • Som standard har bare CSP-partneren tilgang til abonnementet, men kunder (grupper eller brukere) kan legges til i et abonnement. Du finner mer informasjon om tilgangsadministrasjon her. Generelt anbefales det at kundene ikke legges til eier-rollen, ettersom denne rollen gir medlemmene rettigheter til å legge til og fjerne andre brukere.
 • Abonnement kan administreres på en rekke måter, inkludert Microsoft Azure Management Portal, Powershell, X-Plat CLI-er og REST-API for ressursstyring.

Forhandlere for nivå 2 som kjøper gjennom CSP-distributører:

 • CSP-distributører administrerer fakturering for forhandlerne. Forhandlere skal samarbeide med sin distributør for å forstå fakturering.
 • CSP-distributører administrerer priser for forhandlerne. Forhandlere skal samarbeide med sin distributør for å forstå priser.
 • Microsoft publiserer utgivelsesmerknader for Azure i CSP som redegjør for tjenestens tilgjengelighet. Forhandlere skal ta kontakt med sin distributør for å forstå tjenestetilgjengelighet.
 • Innhenting av tilgang til en kundes abonnement er en totrinnsprosess. Først må en CSP-forhandler etablere et forhandlerforhold til kunden. Når dette forholdet er etablert, kan distributøren deretter legge til forhandlerens gruppe til den passende rollen i kundens abonnement.