Hopp over navigasjon

Enterprise for utvikling og testing

Oversikt

Nå finnes det en god løsning som kunder med foretaksavtale kan bruke til å kjøre arbeidsbelastninger for utvikling og testing på Azure. Fordelene er mange:

 • perfekt for grupper, siden flere abonnementer er tillatt
 • Tilgang til avbildninger for utvikling og testing i galleriet, deriblant Windows 8.1 og Windows 10
 • Spesielt lave priser for utvikling/testing på virtuelle Windows-maskiner, Cloud Services, SQL Database, SQL Managed Instance, HDInsight, App Service (Basic, Standard, Premium v2, Premium v3) og Logic Apps
 • Ekstra besparelser med reservasjoner for ettårs- eller treårig bindingstid på virtuelle maskiner, Azure SQL Database og Azure SQL Managed Instance
 • de samme gode foretaksavtaleprisene på andre Azure-tjenester
 • sentralisert administrasjon via Azure Enterprise Portal
 • ingen separat betaling – bruk beløpene som allerede finnes i foretaksavtalen din

Kun aktive Visual Studio-abonnenter med standardabonnementer kan bruke Azure-ressursene som kjøres i et Enterprise Dev/Test-abonnement. Sluttbrukere har imidlertid også tilgang til programmet for tilbakemeldinger eller systemtester. Bruk av ressurser i dette abonnementet er begrenset til programmer for utvikling og testing. Det gis ingen garantier om oppetid.

De fleste aktive Visual Studio-abonnenter (kun standardabonnementer, ingen månedlige skyabonnementer) kan også konfigurere ett eget Azure-enkeltabonnement med månedlig kreditt. Dette egner seg for lett utvikling og testing, eksperimentering med Azure-tjenester, opplæring, prototyper og gjennomførbarhetsbevis. Disse månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter er ikke knyttet til Enterprise-abonnementer for utvikling og testing.

Er du ikke kunde med foretaksavtale, men trenger et Azure-abonnement for utviklingsavdelingen din? Prøv forbruksbetalt utvikling og testing.

Detaljer

Lave priser på utvikling og testing

Du får rabatt på alle virtuelle Windows- og Windows Server-maskiner, Cloud Services, App Service (Basic, Standard, Pv2 og Pv3), Logic Apps og HDInsight sammenlignet med de vanlige Foretaksavtale-prisene dine. Prisen for utvikling og testing på disse tjenestene er lik prisen for en virtuell Linux-maskin av samme størrelse og type. Eksempel:

 • En forekomst av en virtuell maskin av typen Windows Server / middels forbruk (A2) / Basic faktureres til samme pris som en forekomst av en virtuell maskin av typen Linux / middels forbruk (A2) / Basic
 • Nettsteder / høyt forbruk (L) / Standard faktureres til samme pris som en forekomst av en virtuell maskin av typen Linux / høyt forbruk (A3) / Standard
 • En HDInsight-hodenode (på en A4-forekomst med ekstra høyt forbruk) faktureres til samme pris som en forekomst av en virtuell maskin av typen Linux / ekstra høyt forbruk (A4) / Standard
 • Logic Apps Enterprise-tilkobling faktureres til 50 % av den publiserte prisen

Tilgang til Windows 10 og Windows Virtual Desktop-tjeneste

Med dette tilbudet kan du kjøre Windows 10-avbildninger på Azure for utvikling og testing. Du kan også få tilgang til tjenesten Windows Virtual Desktop i DevTest-abonnementet for å forenkle administrasjonsopplevelsen for Windows virtuelle maskiner og enkelt distribuere og skalere utviklings- og testmiljøene, samtidig som du får spesialrabatter.

Bruk Visual Studio-programvare uten ytterligere kostnader

Det er ingen ytterligere kostnader for programvaren inkludert i Visual Studio-abonnementet du bruker til utvikling og testing på virtuelle Windows Server-maskiner i Azure, for eksempel SQL Server. Du kan også bruke forhåndskonfigurerte avbildninger for virtuelle maskiner, for eksempel SQL Server og BizTalk Server, uten ytterligere programvarekostnader. Du kan også laste opp din egen virtuelle maskin med programvare fra Visual Studio-abonnementet. Du belastes bare med den rabatterte prisen for virtuelle maskiner.

Med dette Enterprise Dev/Test-abonnementet kan du bruke programvaren som følger med ditt Visual Studio-abonnement til utvikling og testing. Microsoft-serverprogramvareprodukter som støttes på virtuelle Azure-maskiner, er oppført her.

Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester.

Slik konfigurerer du et Azure-abonnement basert på dette tilbudet

Kunder med foretaksavtale har én eller flere personer i rollen som bedriftsadministrator. Disse personene har tilgang til Azure Enterprise Portal. Bedriftsadministratorer legger til brukere kalt kontoeiere i avtalen sin via Azure Enterprise Portal. Disse kontoeierne kan opprette Azure-abonnementer under foretaksavtalen. Bedriftsadministratoren må merke av i kolonnen for utvikling og testing for en kontoeier for at vedkommende skal kunne opprette Azure-abonnementer basert på Enterprise-tilbudet for utvikling og testing. Kontoeieren oppretter abonnementer via Azure-kontoportalen, og bør deretter legge til aktive Visual Studio-abonnenter som medadministratorer, slik at disse kan administrere og bruke de nødvendige ressursene for utvikling og testing.

Se videoen Creating Enterprise Dev/Test subscription on Azure for mer informasjon.

Servicenivåavtaler

Enterprise for utvikling og testing er bare for utvikling og testing av programmer. Bruk innenfor abonnementet dekkes ikke av en serviceavtale, med unntak av bruken av Azure DevOps og Visual Studio App Center.

VANLIGE SPØRSMÅL

Spm: Er dette tilbudet knyttet til de månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter?
Svar: Dette tilbudet er ikke knyttet til de månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter. Visual Studio-abonnenter har fortsatt en månedlig kreditt til Azure-bruk, og denne er helt atskilt fra Enterprise-tilbudet for utvikling og testing. Se mer informasjon om månedlige kreditter for Visual Studio-abonnenter.

Spm: Når bør Visual Studio-abonnenter velge å bruke de månedlige Azure-kredittene kontra Enterprise-tilbudet for utvikling og testing?
Svar: Tilbudet om månedlige Azure-kreditter for Visual Studio-abonnementer egner seg best til følgende scenarioer:

 • utvikling av kunnskaper
 • eksperimentering med Azure-tjenester
 • lette enkeltbelastninger for utvikling og testing
 • prototyper, gjennomførbarhetsbevis og annet midlertidig arbeid

Enterprise-tilbudet for utvikling og testing passer til følgende:

 • alle arbeidsbelastninger for utvikling og testing for grupper
 • mellomstore og store enkeltbelastninger for utvikling og testing

Spm: Finnes det et alternativ for arbeidsbelastninger for utvikling og testing for grupper på Azure hvis organisasjonen min ikke har foretaksavtale?
Svar: Ja, Visual Studio-abonnentene kan registrere seg for Betal-etter-bruk-tilbudet.

Spm: Hvordan skiller Enterprise-tilbudet for utvikling og testing seg fra Enterprise-tilbudet?
Svar: Begge disse avtalene er tilgjengelige for kunder med foretaksavtale, og begge faktureres gjennom foretaksavtalen.
Her er de viktigste forskjellene:

 1. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing er begrenset til utvikling og testing, og kan bare brukes av aktive Visual Studio-abonnenter. Enterprise-standardtilbudet har ikke disse begrensningene, noe som betyr at det kan ha produksjonsbelastninger og at alle brukere har tilgang til det.
 2. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing gir tilgang til egne avbildninger for utvikling og testing i galleriet, blant annet Windows 8.1 og Windows 10. Disse er ikke tilgjengelige i Enterprise-standardtilbudet. Azure-tilbud for utvikling og testing er den eneste måten å kjøre Windows-klienter i skyen på.
 3. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing gir enda lavere priser på virtuelle Windows-maskiner, Cloud Services, HDInsight og nettapper (basert på prisen for virtuelle Linux-maskiner av tilsvarende størrelse og type). Priser for alle andre Azure-tjenester er de samme som i Enterprise-standardtilbudet.
 4. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing omfattes ikke av serviceavtaler.

Spm: Kan Visual Studio-abonnenter hos en kunde med foretaksavtale konfigurere abonnementer basert på dette tilbudet?
Svar: Muligheten til å opprette abonnementer basert på Enterprise-tilbudet for utvikling og testing er begrenset til kontoeiere som har fått tillatelse til dette av en bedriftsadministrator. Hvis Visual Studio-abonnenten er kontoeier og har denne tillatelsen, kan vedkommende konfigurere Azure-abonnementer basert på dette tilbudet.