Enterprise for utvikling og testing

Oversikt

Nå finnes det en god løsning som kunder med foretaksavtale kan bruke til å kjøre arbeidsbelastninger for utvikling og testing på Azure. Fordelene er mange:

 • perfekt for grupper, siden flere abonnementer er tillatt
 • tilgang til eksklusive avbildninger for utvikling og testing i galleriet, deriblant Windows 8.1 og Windows 10
 • egne lave priser for utvikling og testing på virtuelle Windows-maskiner, Cloud Services, HDInsight og nettapper
 • de samme gode foretaksavtaleprisene på andre Azure-tjenester
 • sentralisert administrasjon via Azure Enterprise Portal
 • ingen separat betaling – bruk beløpene som allerede finnes i foretaksavtalen din

Det er bare aktive Visual Studio-abonnenter (standardabonnementer, årsbaserte skyabonnementer og månedsbaserte skyabonnementer) som kan bruke Azure-ressursene som kjøres i et Enterprise Dev/Test-abonnement. Sluttbrukere har imidlertid også tilgang til programmet for tilbakemeldinger eller systemtester. Bruk av ressurser i dette abonnementet er begrenset til programmer for utvikling og testing. Det gis ingen garantier om oppetid.

De fleste aktive Visual Studio-abonnenter (kun standardabonnementer og årlige skyabonnementer; månedlige skyabonnementer er ekskludert) kan også konfigurere et eget Azure-enkeltabonnement med en månedlig kreditt. Dette egner seg for lette arbeidsbelastninger med utvikling og testing, eksperimentering med Azure-tjenester, opplæring, prototyper og gjennomførbarhetsbevis. Disse månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter er ikke knyttet til Enterprise-abonnementer for utvikling og testing.

Er du ikke kunde med foretaksavtale, men trenger et Azure-abonnement for utviklingsavdelingen din? Prøv forbruksbetalt utvikling og testing.

Details

Low Dev/Test Rates

All Windows and Windows Server Virtual Machines, Cloud Services, Web Apps, and HDInsight are discounted off your normal Enterprise Agreement rates. The Dev/Test rate on these services is equal to the rate for a Linux virtual machine of the same size and type. For example:

 • A Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine is billed at the Linux/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine rate.
 • A Websites/Large (L)/Standard is billed at the Linux/Large (A3)/Standard Instance virtual machine rate.
 • A HDInsight Head Node (on an Extra Large A4 instance) is billed at the Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance virtual machine rate.
Access to Windows 10

You can run Windows 10 images on Azure for dev/test using this offer.

No additional charge for using Visual Studio software

There is no additional charge for the software included with your Visual Studio subscription that you run for development and testing on Azure Windows Server virtual machines, such as SQL Server. You can also use preconfigured virtual machine images, such as SQL Server and BizTalk Server, without incurring software charges. Alternatively, upload your own virtual machine with software from your Visual Studio subscription. You will only be charged at the discounted VM rate.

On this Enterprise Dev/Test subscription, you can use the software covered by your Visual Studio subscription for development and testing. Microsoft server software products that are supported on Azure Virtual Machines are listed here.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

How to set up an Azure subscription based on this offer

Enterprise Agreement customers have one or more people in the role of Enterprise Administrator, who can access the Azure Enterprise Portal. Enterprise Administrators add users called Account Owners to their agreement via the Azure Enterprise Portal. These Account Owners have the ability to create Azure subscriptions under the EA. The Enterprise Admin needs to check a box under the “Dev/Test” column for an Account Owner so that they have the ability to create Azure subscriptions based on the Enterprise Dev/Test offer. The Account Owner creates subscriptions via the Azure Account Portal, and then should add active Visual Studio subscribers as co-administrators so that they can manage and use the resources needed for development and testing.

Watch Creating Enterprise Dev/Test subscription on Azure video for more.

Servicenivåavtaler

Enterprise for utvikling og testing er bare for utvikling og testing av programmer. Bruk innenfor abonnementet dekkes ikke av en serviceavtale, med unntak av bruken av Visual Studio Team Services og HockeyApp.

Vanlige spørsmål

Spm.: Er dette tilbudet knyttet til de månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter?
Svar: Dette tilbudet er ikke knyttet til de månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter. Visual Studio-abonnenter har fortsatt en månedlig kreditt til Azure-bruk, og denne er helt atskilt fra Enterprise-tilbudet for utvikling og testing. Se mer informasjon om månedlige kreditter for Visual Studio-abonnenter.

Spm.: Når bør Visual Studio-abonnenter velge å bruke de månedlige Azure-kredittene kontra Enterprise-tilbudet for utvikling og testing?
Svar: Tilbudet om månedlige Azure-kreditter for Visual Studio-abonnementer egner seg best til følgende scenarioer:

 • utvikling av kunnskaper
 • eksperimentering med Azure-tjenester
 • lette enkeltbelastninger for utvikling og testing
 • prototyper, gjennomførbarhetsbevis og annet midlertidig arbeid
Enterprise-tilbudet for utvikling og testing passer til følgende:
 • alle arbeidsbelastninger for utvikling og testing for grupper
 • mellomstore og store enkeltbelastninger for utvikling og testing

Spm.: Finnes det et alternativ for arbeidsbelastninger for utvikling og testing for grupper på Azure hvis organisasjonen min ikke har foretaksavtale?
Svar: Ja, Visual Studio-abonnentene kan registrere seg for tilbudet for forbruksbetalt utvikling og testing.

Spm.: Hvordan skiller Enterprise-tilbudet for utvikling og testing seg fra Enterprise-tilbudet?
Svar: Begge disse avtalene er tilgjengelige for kunder med foretaksavtale, og begge faktureres gjennom foretaksavtalen.
Her er de viktigste forskjellene:

 1. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing er begrenset til utvikling og testing, og kan bare brukes av aktive Visual Studio-abonnenter. Enterprise-standardtilbudet har ikke disse begrensningene, noe som betyr at det kan ha produksjonsbelastninger og at alle brukere har tilgang til det.
 2. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing gir tilgang til egne avbildninger for utvikling og testing i galleriet, blant annet Windows 8.1 og Windows 10. Disse er ikke tilgjengelige i Enterprise-standardtilbudet. Azure-tilbud for utvikling og testing er den eneste måten å kjøre Windows-klienter i skyen på.
 3. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing gir enda lavere priser på virtuelle Windows-maskiner, Cloud Services, HDInsight og nettapper (basert på prisen for virtuelle Linux-maskiner av tilsvarende størrelse og type). Priser for alle andre Azure-tjenester er de samme som i Enterprise-standardtilbudet.
 4. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing omfattes ikke av serviceavtaler.

Spm.: Kan Visual Studio-abonnenter hos en kunde med foretaksavtale konfigurere abonnementer basert på dette tilbudet?
Svar: Muligheten til å opprette abonnementer basert på Enterprise-tilbudet for utvikling og testing er begrenset til kontoeiere som har fått tillatelse til dette av en bedriftsadministrator. Hvis Visual Studio-abonnenten er kontoeier og har denne tillatelsen, kan vedkommende konfigurere Azure-abonnementer basert på dette tilbudet.