Gå til hovedinnhold

Tilbud på Microsoft Azure for Students Starter

Microsoft Azure for Students Starter får deg i gang med tjenestene du trenger for å drive utvikling i skyen, uten at det koster deg noe.*. Registrer deg her. Denne fordelen gir deg tilgang til et gratisnivå som inkluderer følgende Azure-tjenester:

  • Azure App Services. Dette fullstendig administrerte skytilbudet gir deg mulighet til å utvikle og distribuere egne apper og nettapper på få minutter. Bruk teknologien du liker: ASP.NET, Java, PHP, Node.js eller Python. Legg til ulike viktige apptjenester, inkludert godkjenning, sosial integrasjon og synkronisering av frakoblede data, uansett om appen din kjører på Windows 10, iOS eller Android. Konfigurer arbeidsflyter for kontinuerlig integrasjon og distribusjon med VSO, GitHub, TeamCity, Hudson eller Bitbucket, slik at du automatisk kan utvikle og teste nettappen din og distribuere den etter hver vellykkede kodeinnsjekking eller integrasjonstest.
  • Azure Functions. Skriv enkle, serverfrie funksjoner i det programmeringsspråket du selv ønsker for å kjøre kode etter etterspørsel uten å bekymre deg for infrastruktur.
  • Notification Hubs. Sørg for at appen din holder kontakten med brukerne ved å sende av push-varsler skreddersydd etter publikum, språk og plassering, med alle typer serverdeler og alle store mobilplattformer.
  • MySQL database fra MySQL in-app. Dette gir deg opplevelsen av et opprinnelig MySQL-støtte for nettprogrammene dine. Distribuer CMS-løsninger som WordPress, Joomla, med mer, eller tilpassede programmer som drives av MySQL-databasen.
  • Application Insights. Få omfattende diagnostikk og ytelsestelemetri for å sikre at webprogrammene og -tjenestene dine kjører på best mulig måte. Du kan søke i og analysere dataene dine for å forbedre appen kontinuerlig samt prioritere fremtidige investeringer og gi kundene en bedre totalopplevelse.
  • Azure DevOps. Dette settet med skybaserte samarbeidsverktøy arbeider sammen med eksisterende IDE eller redigeringsprogram, slik at teamet ditt kan arbeide effektivt på programvareprosjekter av alle størrelser.

Microsoft Azure for Students Starter er tilgjengelig kostnadsfritt for bekreftede studenter uten forpliktelser eller tidsbegrensninger. Du kan få tilgang til flere tjenester senere hvis du ønsker det, men du kan allerede i dag utgi nettapper og nettsteder med Microsofts kraftige nettsky bak deg, og det koster ingenting.

*Kostnadene begrenses ved å gi tilgang til Azure-tjenester som omfatter gratis bruk av tjenesten. Du finner mer informasjon om dette på prissiden for Azure.

Microsoft Azure for Students Starter er bare tilgjengelig for studenter. Du må bekrefte at du er 13 år eller eldre hvis du bor i USA, og 16 år eller eldre hvis du bor i et land utenfor USA, du må også bekrefte din akademiske status ved å bruke e-postadressen din som du har i organisasjonen din (eller Shibboleth, hvis støttet av organisasjonen din). Dette tilbudet er ikke tilgjengelige for store åpne nettbaserte kurs (MOOC) eller annen profesjonell opplæring fra veldedighetsorganisasjoner.

Dette tilbudet er begrenset til ett Microsoft Azure for Students Starter-abonnement per kvalifiserte kunde, det kan ikke overføres og kan ikke kombineres med andre tilbud med mindre annet tillates av Microsoft. Microsoft kan terminere dette tilbudet etter vårt eget skjønn. Andre begrensninger kan gjelde.

Oppgraderinger og bruksgrenser

Du kan oppgradere til et forbruksbetalt abonnement på Internett når som helst. Dette gir deg mulighet til å fortsette bruken av Azure.

Unntak

Til å begynne med får du bare tilgang til Azure-tjenester som er tilgjengelig med et gratis bruksnivå. Kontoen starter med en forbruksgrense på 0 dollar. Det betyr at du bare kan bruke Azure-tjenester som omfattes av gratistilbudet.

Du kan ikke legge til rette for eller delta i noen av Azures tjenester for utvinning av bitcoin, fornektelse av angrep, spamming, eller annen ulovlig aktivitet, og/eller bruk som kan skade Microsoft eller andre, og vil håndheve sterke interne kontroller for å forebygge det samme. Microsoft kan fra tid til annen ta kontakt med deg angående bruken din av programtjenester og du vil ved en slik forespørsel oppgi rimelig dokumentasjon angående bruken din. Hvis Microsoft av noen grunn mener at programfordelene blir benyttet til forbudte formål, kan Microsoft, etter eget skjønn, avbryte eller avslutte tilgangen din til programtjenestene.

Fordeler for programnedlastning

Abonnementet ditt vil gi deg tilgang til visse fordeler for programnedlastning som er uttrykkelig ment for å støtte din utdannelse, ikke-kommersiell forskning eller design, utvikling, testing og demonstrasjon av programvare for formålene nevnt ovenfor. Fordeler for programnedlastning er personlige for deg og du kan ikke overføre, selge, dele, viderelisensiere, tilordne eller låne dem ut. Tilgangen din til og bruken av fordelene for programnedlastning er underlagt vilkårene i denne avtalen og separate vilkår som er spesifikke for den bestemte fordelene. Du må ha et gyldig, aktivt Azure for Students-abonnement for å få tilgang til de aller fleste fordeler for programnedlastning.

Programvare

Installasjonen og bruken av programvare, skytjenester eller utviklerverktøy som leveres som fordeler for programnedlastning er underlagt separate lisensvilkår med programvaren, tjenester eller verktøy, for eksempel lisensvilkår som må klikkes gjennom, bortsett fra eventuelle endringer i disse vilkårene som oppgis i denne avtalen. Du kan bare bruke fordelene for programnedlastning i et virtuelt miljø hvis dette tillates av den spesifikke sluttbrukerlisensen for produktet. Du kan selvfølgelig ikke bruke programvaren, skytjenester for utviklerverktøy til å utvikle noen form for skadelig programvare eller spamware.

Noen programvare kan kreve aktivering. Hvis dette er tilfellet, må du aktivere programvaren i det geografiske området som er forbundet med Azure for Students-abonnementet ditt.

Noen programvare kan kreve en nøkkel for installasjon eller tilgang. Ikke all programvare leveres med samme antall nøkler. Du er ansvarlig for bruken av nøkler som blir tilordnet deg. Du kan ikke overføre, selge, dele, viderelisensiere, tilordne eller låne ut nøkler. Nøkkelaktivitet blir overvåket. Microsoft forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte Azure for Students-abonnementet ditt eller tilgang til programvare, uten varsel eller forpliktelse til deg, hvis vi oppdager mistenkelig aktivitet i forbindelse med nøkler eller aktiveringer. Microsoft forbeholder seg retten til å avgjøre etter eget skjønn om en aktivitet utgjør mistenksom aktivitet. Microsoft kan deaktivere eller på annen måte begrense nøklene dine når Azure for Students-abonnementet avsluttes. Deaktivert nøkler kan ikke aktivere programvare. Du vil ikke engasjerer deg i eller støtte uautorisert produksjon, duplisering, levering, salg, overføring eller bruk av forfalskede, piratkopierte, ulisensierte eller ulovlige Microsoft-produkter eller -tjenester, eller på noen annen måte krenke noen av Microsofts opphavsretter. Du vil rettidig rapportere til Microsoft enhver mistenkte forfalskning, piratkopiering eller annen krenkelse av opphavsrett og du vil med rimelighet samarbeide med Microsoft og deres partnere i etterforskningen av slike aktiviteter. Du kan ikke bruke fordelene for programnedlastning for å levere tjenester til andre (for eksempel drifting, nettagentur, integrering eller utkontraktert utvikling).

Programvaren kan inneholde tredjepartskode. Tredjepartsskript eller -kode, koblet til eller referert til fra programvaren, er lisensiert til deg av tredjepartene som eier denne koden, ikke av Microsoft. Merknader, hvis noen, for tredjepartskoden er bare inkludert som informasjon. Programvaren som gjøres tilgjengelig for deg i Microsoft Azure for Students Starter-abonnementet er lisensiert, ikke solgt, og Microsoft forbeholder seg aller rettigheter til programvaren som ikke er uttrykkelig gitt av Microsoft, enten ved implikasjon, innsigelsesavskjæring eller på annen måte.

Unntak

Azure-kredit kan ikke brukes til å kjøpe Azure-støtteabonnementer, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementer, Visual Studio Mobile Center-tjenester, produkter fra tredjeparter, produkter solgt via Azure Marketplace eller produkter som ellers lisensieres separat fra Azure (for eksempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

Forbudt bruk av Microsoft Azure for Students Starter

Som et vilkår for bruken din av Microsoft Azure for Students Starter, vil du ikke bruke dem for formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene og merknadene. Du kan ikke bruke Azure for Students Starter på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller hindre en Microsoft-server eller nettverk som er tilkoblet Microsoft-servere eller forstyrre andre parters bruk av Microsoft Azure for Students Starter. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til noen del av Microsoft Azure for Students Starter, andre kontoer, datasystemer eller nettverk som er tilkoblet Microsoft-servere ved hjelp av hacking, «passord-mining» eller på annen måte. Du kan ikke innhente eller forsøke å innhente materiale eller informasjon på noen måte som ikke er gjort tilgjengelig med hensikt gjennom Azure for Students Starter.

Microsoft Azure for Students Starter og tilknyttede nettsteder kan inneholde e-posttjenester, tjenester for oppslagstavler, nettpratområder, fora, fellesskap, personlige nettsider, kalendere, fotoalbum, arkivskap og/eller andre fasiliteter for meldingstjenester eller kommunikasjon som er utformet for å kommunisere med andre («kommunikasjonstjenester»). Du godtar at du bare vil bruke kommunikasjonstjenestene til å legge opp, sende og motta meldinger og materiale som er egnet, og når aktuelt, relatert til den spesifikke kommunikasjonstjenesten. Som et eksempel, og ikke som en begrensing, godtar du at du når du bruker kommunikasjonstjenestene ikke vil:

Bruke kommunikasjonstjenestene for spørreundersøkelser, konkurranser, pyramidesalg, kjedebrev, søppelpost, spamming eller noen andre duplikative eller uønskede meldinger (kommersielt eller på annen måte).

Ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge eller på annen måte krenke de juridiske rettighetene (som for eksempel rettigheter for personvern og offentliggjøring) til andre.

Publisere, legge opp, laste opp, distribuere eller formidle noen form for uegnet, blasfemisk, ærekrenkende, uanstendig eller ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.

Laste opp, eller på annen måte gjør tilgjengelige, filer som inneholder bilder, fotografier, programvare eller annet materiale som er beskyttet av lover om eiendomsrett, inkludert som et eksempel, og ikke som en begrensning, opphavsretts- eller varemerkelover (eller ved rettigheter for personvern eller offentliggjøring) med mindre du kontrollerer rettighetene til å gjøre dette eller har mottatt alt nødvendig samtykke for å gjøre det.

Bruk av materiale eller informasjon, inkludert bilder eller fotografier, som gjøres tilgjengelige gjennom kommunikasjonstjenestene på noen måte som krenker opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller annen eiendomsrett til noen part.

Laste opp filer som inneholder virus, trojanere, ormer, tidsbomber, løsepengevirus, cancelbot-er, ødelagte filer, generell skadevare eller annen liknende programvare som kan skade driften av en annens datamaskin eller eiendom.

Annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester for et forretningsformål, med mindre slike kommunikasjonstjenester spesifikt tillater slike meldinger.

Laste ned enhver fil lagt opp av en annen bruker av en kommunikasjonstjeneste som du vet, eller med rimelighet burde vite, at det ikke er tillatt å reprodusere, vise, kjøre og/eller distribuere på en slik måte.

Forfalske eller slette informasjon om opphavsrettsadministrasjon, for eksempel forfatterattributt, juridiske eller andre tilhørende merknader eller proprietære betegnelser eller merker som angir opprinnelse eller kilde til programvare eller annet materiale som finnes i en fil som lastes opp.

Begrense eller forhindre en annen bruker fra å benytte seg av kommunikasjonstjenestene.

Bryte atferdskoder eller andre retningslinjer som kan gjelde for en kommunikasjonstjeneste.

Innhøste eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser.

Bryte gjeldene lover eller forskrifter.

Opprette en falsk identitet med det formål å villede andre.

Bruke, laste ned eller på andre måter kopiere eller tilby (enten mot et gebyr eller ikke) til en person eller enhet en katalog over brukere av Azure for Students eller annen bruker eller bruksinformasjon eller en hvilken som helst del derav.

Microsoft er ikke ansvarlige for å overvåke kommunikasjonstjenestene. Men Microsoft forbeholder seg retten til å vurdere materiale som legges opp på kommunikasjonstjenester og fjerne materiale etter eget skjønn.

Microsoft forbeholder seg rettet til å når som helst avsløre informasjon som Microsoft anser som nødvendig for å opprettholde enhver lov, retningslinje eller forespørsel fra myndighetene eller for å redigere, nekte å legge opp eller fjerne informasjon eller materialer, i sin helhet eller i deler, etter Microsofts eget skjønn.

Vær alltid forsiktig når du oppgir noen form for personlig identifiserbar informasjon om deg selv og sensitiv informasjon i noen av kommunikasjonstjenestene.

Microsoft kontrollerer eller anbefaler ikke innhold, meldinger eller informasjon som finnes på noen kommunikasjonstjenester og Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene. Administratorer og verter er ikke autoriserte talspersoner for Microsoft og deres synspunkter reflekterer ikke nødvendigvis de til Microsoft.

Materiale som lastes opp til kommunikasjonstjenestene kan være underlagt oppgitte begrensinger for bruk, reproduksjon eller formidling. Du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned materialene.

Kommunikasjonspolicy

Du kan motta regelmessig e-postkommunikasjon med anbefalte fremgangsmåter, opplæring, tips og triks samt nyttige tilbud relatert til Azure og andre akademiske programmer og tjenester fra Microsoft. Du kan stoppe mottaket av kommunikasjon ved å benytte avmeldingskoblingen i e-postene. Les Microsofts personvernerklæring.

Betalingsalternativer

Et kredittkort kreves ikke for Azure for Students Starter-tilbudet. Du kan oppgradere til et forbruksbetalt abonnement på Internett.

Retningslinjer for kansellering

Du kan når som helst avbestille. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Fornyelsespolicy

Hvis du er registrert og godkjent som bruker i Microsoft Azure for Students Starter-programmet, kan du benytte deg av dette tilbudet.

Bruksrettigheter

Microsoft Imagine-fordelene for Azure er beregnet til utvikling og testing. Produksjonsarbeidsbelastninger må kjøres på et annet Azure-abonnement.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og vil bli fakturert i den angitte valutaen:

Land/område Faktureringsvaluta
Afghanistan USA – dollar ($) USD
Albania USA – dollar ($) USD
Algerie USA – dollar ($) USD
Angola USA – dollar ($) USD
Argentina USA – dollar ($) USD
Armenia USA – dollar ($) USD
Australia Australia – dollar ($) AUD
Østerrike Eurosonen – euro (€) EUR
Aserbajdsjan USA – dollar ($) USD
Bahamas USA – dollar ($) USD
Bahrain USA – dollar ($) USD
Bangladesh USA – dollar ($) USD
Barbados USA – dollar ($) USD
Belgia Eurosonen – euro (€) EUR
Belize USA – dollar ($) USD
Bermuda USA – dollar ($) USD
Bolivia USA – dollar ($) USD
Bosnia-Hercegovina USA – dollar ($) USD
Botswana USA – dollar ($) USD
Brasil Brasil – real (R$) BRL
Brunei Darussalam USA – dollar ($) USD
Bulgaria Eurosonen – euro (€) EUR
Republikken Cabo Verde USA – dollar ($) USD
Kamerun USA – dollar ($) USD
Canada Canada – dollar ($) CAD
Caymanøyene USA – dollar ($) USD
Chile USA – dollar ($) USD
Colombia USA – dollar ($) USD
Den demokratiske republikk Kongo USA – dollar ($) USD
Costa Rica USA – dollar ($) USD
Elfenbenskysten USA – dollar ($) USD
Kroatia Eurosonen – euro (€) EUR
Curaçao USA – dollar ($) USD
Kypros Eurosonen – euro (€) EUR
Tsjekkia Eurosonen – euro (€) EUR
Danmark Danmark – krone (kr) DKK
Den dominikanske republikk USA – dollar ($) USD
Ecuador USA – dollar ($) USD
Egypt USA – dollar ($) USD
El Salvador USA – dollar ($) USD
Estland Eurosonen – euro (€) EUR
Etiopia USA – dollar ($) USD
Færøyene Danmark – krone (kr) DKK
Fiji Australia – dollar ($) AUD
Finland Eurosonen – euro (€) EUR
Frankrike Eurosonen – euro (€) EUR
Georgia USA – dollar ($) USD
Tyskland Eurosonen – euro (€) EUR
Ghana USA – dollar ($) USD
Hellas Eurosonen – euro (€) EUR
Guatemala USA – dollar ($) USD
Honduras USA – dollar ($) USD
Hongkong USA – dollar ($) USD
Ungarn Eurosonen – euro (€) EUR
Island Eurosonen – euro (€) EUR
India India – rupi (₹) INR
Indonesia USA – dollar ($) USD
Irak USA – dollar ($) USD
Irland Eurosonen – euro (€) EUR
Israel USA – dollar ($) USD
Italia Eurosonen – euro (€) EUR
Jamaica USA – dollar ($) USD
Japan Japan – yen (¥) JPY
Jordan USA – dollar ($) USD
Kasakhstan USA – dollar ($) USD
Kenya USA – dollar ($) USD
Korea Korea – won (₩) KRW
Kuwait USA – dollar ($) USD
Kirgisistan USA – dollar ($) USD
Latvia Eurosonen – euro (€) EUR
Land/område Faktureringsvaluta
Libanon USA – dollar ($) USD
Libya USA – dollar ($) USD
Liechtenstein Sveits – franc (chf) CHF
Litauen Eurosonen – euro (€) EUR
Luxemburg Eurosonen – euro (€) EUR
Macao SAR USA – dollar ($) USD
Nord-Makedonia USA – dollar ($) USD
Malaysia USA – dollar ($) USD
Malta Eurosonen – euro (€) EUR
Mauritius USA – dollar ($) USD
Mexico USA – dollar ($) USD
Moldova USA – dollar ($) USD
Monaco Eurosonen – euro (€) EUR
Mongolia USA – dollar ($) USD
Montenegro USA – dollar ($) USD
Marokko USA – dollar ($) USD
Namibia USA – dollar ($) USD
Nepal USA – dollar ($) USD
Nederland Eurosonen – euro (€) EUR
New Zealand Newzealandske dollar ($) NZD
Nicaragua USA – dollar ($) USD
Nigeria USA – dollar ($) USD
Norge Norge – krone (kr) NOK
Oman USA – dollar ($) USD
Pakistan USA – dollar ($) USD
Den palestinske selvstyremyndighet USA – dollar ($) USD
Panama USA – dollar ($) USD
Paraguay USA – dollar ($) USD
Peru USA – dollar ($) USD
Filippinene USA – dollar ($) USD
Polen Eurosonen – euro (€) EUR
Portugal Eurosonen – euro (€) EUR
Puerto Rico USA – dollar ($) USD
Qatar USA – dollar ($) USD
Romania Eurosonen – euro (€) EUR
Rwanda USA – dollar ($) USD
Saint Kitts og Nevis USA – dollar ($) USD
Saudi-Arabia USA – dollar ($) USD
Senegal USA – dollar ($) USD
Serbia USA – dollar ($) USD
Singapore USA – dollar ($) USD
Slovakia Eurosonen – euro (€) EUR
Slovenia Eurosonen – euro (€) EUR
Sør-Afrika USA – dollar ($) USD
Spania Eurosonen – euro (€) EUR
Sri Lanka USA – dollar ($) USD
Sverige Sverige – krone (kr) SEK
Sveits Sveits – franc (chf) CHF
Taiwan Taiwan – dollar (NT$) TWD
Tadsjikistan USA – dollar ($) USD
Tanzania USA – dollar ($) USD
Thailand USA – dollar ($) USD
Trinidad og Tobago USA – dollar ($) USD
Tunisia USA – dollar ($) USD
Tyrkia USA – dollar ($) USD
Turkmenistan USA – dollar ($) USD
Uganda USA – dollar ($) USD
Ukraina USA – dollar ($) USD
De forente arabiske emirater USA – dollar ($) USD
Storbritannia Storbritannia – pund (£) GBP
USA USA – dollar ($) USD
Uruguay USA – dollar ($) USD
Usbekistan USA – dollar ($) USD
Venezuela USA – dollar ($) USD
Vietnam USA – dollar ($) USD
De amerikanske jomfruøyene USA – dollar ($) USD
Jemen USA – dollar ($) USD
Zambia USA – dollar ($) USD
Zimbabwe USA – dollar ($) USD

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dokumentet om tjenestegrenser, kvoter og begrensinger for en liste over vanlige grenser for Microsoft Azure, også kalt kvoter. Hvis du har behov for overskride disse grensene, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan justere grensene tilsvarende. Du må oppgradere Azure for Students Starter-abonnementet til et forbruksbetalt abonnement for å øke kvotene eller grensene dine.

Tjenestenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Hvis et Microsoft Azure for Students Starter-abonnement ikke blir belastet eller ikke er aktivt i mer enn 90 dager, forbeholder vi oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder. Du blir varslet før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser. Du kan unngå deaktivering ved å gjøre ett av følgende minst hver 90 dager:

  1. Logg deg på Microsoft Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen;
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.

Microsoft forbeholder seg retten til å endre eller avvikle dette tilbudet eller enhver av gratistjenestene til enhver tid eller uten varsel.