Azure Developer Tools

Snadné sestavení, ladění, nasazení, diagnostika a správa škálovatelných aplikací a služeb pro víc platforem

Visual Studio Code

Sestavením a nasazením aplikací pro víc platforem zajistíte maximální využití služeb Azure. Dostupné jsou stovky skvělých rozšíření a motivů, které usnadňují integraci aplikací se službami Azure a tvorbu šablon pro Azure Resource Manager. Aplikace a šablony se dají nasadit do Azure pomocí jednoduchých skriptů pro víc platforem.

Získat rozšíření Azure Resource Manager Tools

Tvorba webových aplikací ASP.NET 5 v sadě Visual Studio Code

Náhled Visual Studio Code

Azure SDK

Instalací sady Azure SDK získáte další šablony a nástroje, které vám pomůžou získat přístup k ještě většímu počtu cloudových prostředků a služeb a vylepší možnosti vývoje na platformě Azure přímo v sadě Visual Studio. Pomocí těchto nástrojů můžete nasadit neomezeně škálovatelné aplikace a rozhraní API, konfigurovat diagnostiku, vytvářet a spravovat prostředky aplikačních služeb nebo třeba integrovat data.

Nástroje příkazového řádku

Azure PowerShell

Rutiny pro vytváření, testování, nasazení a správu řešení a služeb poskytovaných prostřednictvím platformy Azure

Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Rozhraní příkazového řádku Azure ( Azure CLI)

Odlehčený nástroj příkazového řádku pro více platforem zajišťující správu služeb a zpracování běžných úkolů

Instalace a konfigurace Azure CLI

Nástroje PowerShellu pro Visual Studio 2015

Přináší do PowerShellu vývojářské prostředí sady Visual Studio: místní a vzdálené úpravy, spouštění a ladění skriptů PowerShellu a využití místních hodnot, kukátek a zásobníku volání sady Visual Studio pro vaše skripty a moduly.

Získat nástroje PowerShellu pro Visual Studio 2015
Náhled rozhraní příkazového řádku Azure
Náhled Storage Exploreru

Průzkumník služby Storage

Microsoft Azure Storage Explorer Preview je samostatná aplikace, která umožňuje snadnou práci s daty služby Azure Storage – z libovolné platformy a kdekoli. Můžete vytvářet a spravovat objekty blob, tabulky a fronty nebo třeba generovat klíče SAS.

Stáhnout průzkumníka úložišť pro:

Windows Počítač Mac Linux

Správa prostředků Azure Storage pomocí průzkumníka úložišť

Visual Studio Tools pro Azure

Získáte všechno, co potřebujete ke snadnému vytváření, správě a nasazování cloudových aplikací přímo ze sady Visual Studio.

Sada funkcí Azure v sadě Visual Studio 2019 zahrnuje všechny nástroje a funkce, které potřebujete k využití možností Azure ve vašich aplikacích.

Další informace

Náhled nápovědy pro nástroje Azure
Verze Preview sady Visual Studio pro Mac

Visual Studio pro Mac

Využijte služby Azure na maximum díky možnosti sestavovat a nasazovat aplikace připojené ke cloudu pro různé platformy. Vytvářejte webové aplikace a služby ASP.NET Core a také Azure Functions přímo z integrovaného vývojového prostředí (IDE) a nasaďte je přímo do Azure App Service, a to i v kontejnerech Docker.

Získat Visual Studio pro Mac

Nástroje Dockeru

Využijte možnost sestavování a ladění aplikací v kontejneru Dockeru, který je hostovaný místně nebo v Azure. Pro práci s kontejnery Dockeru je dostupná široká škála nástrojů a rozšíření.

Nástroje Dockeru pro Visual Studio 2019 jsou součástí vývojářské sady funkcí .NET Core pro více platforem.

Nástroje Dockeru pro Visual Studio Code

Nástroje Dockeru pro Azure DevOps

Yo Docker

Dokumentace

Náhled nástrojů Dockeru
Náhled Service Fabric

Azure Service Fabric Tools

Začněte vytvářet mikroslužby pomocí Azure Service Fabric a sady Visual Studio. Tyto nástroje vytvářejí nové aplikace Service Fabric pomocí nejrůznějších šablon služeb a umožňují jejich snadné ladění, nasazení, správu verzí a upgrade.

Nainstalovat sadu Azure Service Fabric SDK pro Visual Studio

Vytvoření první aplikace pro Azure Service Fabric v sadě Visual Studio

Bezplatný účet

Realizujte svůj další skvělý nápad s využitím bezplatného účtu Azure

Začněte ještě dnes

Visual Studio

Předplatitelé získají až $1800 dalších služeb Azure za rok

Aktivovat teď

Startupy

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace