Azure Developer Tools

Snadné sestavení, ladění, nasazení, diagnostika a správa škálovatelných aplikací a služeb pro víc platforem

Nástroje Azure pro Visual Studio

Visual Studio 2015 zahrnuje sadu nástrojů Azure, které zvyšují produktivitu a umožňují vytvářet aplikace využívající cloud přímo z integrovaného vývojového prostředí (IDE), od současného přístupu ke všem účtům Azure přes automatizaci až po zjednodušení nasazení aplikací.

Pro předplatitele MSDN teď Azure obsahuje několik předem načtených imagí virtuálních počítačů se sadou Visual Studio, Azure SDK a nástroje, Windows Server nebo klienta Windows.

Azure SDK

Instalací sady Azure SDK získáte další šablony a nástroje, které vám pomůžou získat přístup k ještě většímu počtu cloudových prostředků a služeb a vylepší možnosti vývoje na platformě Azure. Pomocí těchto nástrojů můžete nasadit neomezeně škálovatelné aplikace a rozhraní API, konfigurovat diagnostiku nebo třeba vytvářet a spravovat prostředky aplikačních služeb.

Nástroje příkazového řádku

Azure PowerShell

Rutiny pro vytváření, testování, nasazení a správu řešení a služeb poskytovaných prostřednictvím platformy Azure

Instalace a konfigurace Azure PowerShellu

Rozhraní příkazového řádku Azure ( Azure CLI)

Odlehčený nástroj příkazového řádku pro více platforem zajišťující správu služeb a zpracování běžných úkolů

Instalace a konfigurace Azure CLI

Nástroje PowerShellu pro Visual Studio 2015

Přináší do PowerShellu možnosti vývoje sady Visual Studio: místní a vzdálená úprava, spouštění a ladění skriptů PowerShellu a využití místních hodnot, kukátek a zásobníku volání sady Visual Studio pro vaše skripty a moduly.

Získat nástroje PowerShellu pro Visual Studio 2015

Průzkumník služby Storage

Microsoft Azure Storage Explorer Preview je samostatná aplikace, která umožňuje snadnou práci s daty služby Azure Storage – z libovolné platformy a kdekoli. Můžete vytvářet a spravovat objekty blob, tabulky a fronty nebo třeba generovat klíče SAS.

Stáhnout průzkumníka úložišť pro:

Windows Počítač Mac Linux

Správa prostředků Azure Storage pomocí průzkumníka úložišť

Nástroje Azure pro Visual Studio Code

Sestavením a nasazením aplikací pro víc platforem zajistíte maximální využití služeb Azure. Dostupné jsou stovky skvělých rozšíření a motivů, které usnadňují integraci aplikací se službami Azure a tvorbu šablon pro Azure Resource Manager. Aplikace a šablony se dají nasadit do Azure pomocí jednoduchých skriptů pro víc platforem.

Získat rozšíření Azure Resource Manager Tools

Tvorba webových aplikací ASP.NET 5 v sadě Visual Studio Code

Nástroje Dockeru

Využijte možnost sestavování a ladění aplikací v kontejneru Dockeru, který je hostovaný místně nebo v Azure. Pro práci s kontejnery Dockeru je dostupná široká škála nástrojů a rozšíření.

Nástroje Dockeru pro Visual Studio 2015

Nástroje Dockeru pro Visual Studio Code

Nástroje Dockeru pro Visual Studio Team Services

Yo Docker

Dokumentace

Azure Service Fabric Tools

Začněte vytvářet mikroslužby pomocí Azure Service Fabric a sady Visual Studio. Tyto nástroje vytvářejí nové aplikace Service Fabric pomocí nejrůznějších šablon služeb a umožňují jejich snadné ladění, nasazení, správu verzí a upgrade.

Stáhnout sadu Azure Service Fabric SDK pro Windows

Vytvoření první aplikace pro Azure Service Fabric v sadě Visual Studio

Předplatitel Visual Studia?

Získejte až $1800 dalších služeb Azure za rok

Nejste předplatitel sady Visual Studio?

Připojte se k programu Visual Studio Dev Essentials a získejte měsíční kredit Azure

Bezplatný účet

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.