Přeskočit navigaci

Jsme v tom společně

Prostředky Azure, které vám pomohou zvládat COVID-19

Správa a optimalizace nákladů na cloud, která vám umožní soustředit se na to, na čem záleží

Monitorujte a analyzujte vyúčtování Azure. Využijte možnost nastavovat rozpočty, přidělovat útratu k jednotlivým týmům a projektům a předpovídat náklady na budoucí investice.

Optimalizujte náklady na úlohy Azure prostřednictvím osvědčených postupů pro správu prostředků Azure a architektury a návrhu úloh. Licenční podmínky a nabídky Azure vám umožní ušetřit.

Implementujte do prostředí Azure kontrolu nákladů a ochranné mantinely, které vašim týmům umožní rychlý postup a současně zajistí dodržování vašich cílů a zásad pro útraty.

Zabezpečení úloh, aplikací a sítě před neoprávněným přístupem

Zajistěte ochranu celé organizace před hrozbami pomocí správy SIEM nativní pro cloud, která se škáluje podle vašich potřeb a je dostupná odkudkoli.

Chraňte všechny vaše cloudové úlohy s využitím kontextu více než 8 bilionů signálů hrozeb zpracovávaných za den prostřednictvím služby Azure Security Center.

Využijte pro identity koncepci nulové důvěry (Zero Trust) a segmentujte vaše sítě prostřednictvím webových bran firewall nové generace a mikrosegmentace.

"There are many benefits with having Azure Sentinel when you're having to distribute everyone around the planet. We can deal with the issues as they come in, which is the key thing for me."

George Mudie
ředitel oddělení zabezpečení informací | ASOS

Přečíst případovou studii

Umožnění práce odkudkoli pro pracovníky, odborníky na IT a vývojáře

Rychlé nasazování virtuálních klientů a aplikací umožňující bezpečnou práci na dálku odkudkoli

Bezpečně připojte vaše zaměstnance ke všem prostředkům, které potřebují v místním prostředí i v cloudu. Využijte možnost snadného vertikálního zvyšování a snižování kapacity sítě.

Spravujte a řiďte vaše servery, clustery Kubernetes a aplikace na dálku napříč místními prostředími a cloudy prostřednictvím jedné řídicí roviny.

Vývojářské týmy mohou vzdáleně kódovat odkudkoli a využívat přitom bezproblémovou spolupráci v zabezpečeném vývojovém prostředí hostovaném v cloudu.

Zajistěte vývojářům flexibilní pracovní rozvrh napříč zónami a umožněte využívat osvědčené postupy spolupráce z libovolného místa.

Migrace do cloudu pro zajištění úspory nákladů a efektivity provozu

Migrační strategie „lift-optimize-shift“ zlepšuje cashflow a zaměřuje se na časově vázané aktivační události. Využijte možnost zvyšovat provozní efektivitu a škálovat na vyžádání podle vašich firemních potřeb. Materiály a pokyny pro osvědčené postupy z Azure vám pomohou zrychlit váš přechod a snížit náklady na migraci.

Migrací na plně spravované služby s integrovaným automatickým škálováním můžete hladce škálovat vaše weby a plnit požadavky zákazníků. Automatická údržba infrastruktury a aktualizace zabezpečení zjednoduší váš provoz. Nasazování bez prostojů a zajištění vysoké dostupnosti s 99,95% smlouvou o úrovni služeb minimalizuje rizika.

DALŠÍ PODPORA

Prostředky a nástroje

Posuďte vaši připravenost na migraci do cloudu pomocí nástroje SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool).

Posoudit web pro migraci do cloudu

"We wanted to eliminate $3 million (USD) in capital costs over about three years, and to reduce our operating costs by approximately the same amount. At the same time, we wanted to improve our quality of service. With Azure, we're confident about meeting these goals."

Jim Slattery
finanční ředitel | Capstone Mining

Přečíst případovou studii

"We're now saving about 30 percent a year on infrastructure costs just by moving to Azure, with more flexibility, better servers, greater customization, and more freedom to do what we want."

Darren Gourley
ředitel pro technologie | CYTI

Přečíst případovou studii

Zálohování dat a implementace strategie zotavení po havárii, která umožňuje vyhnout se přerušením běžného chodu firmy

Jednoduchá a cenově výhodná řešení pro zálohování vám umožní snadno zálohovat vaše data a aplikace bez ohledu to, kde jsou uložené, a vyhnout se nákladným přerušením firemního provozu.

Využijte možnost rychle nasadit replikaci, převzetí služeb při selhání a procesy obnovení, které pomohou udržet vaše aplikace v provozu během plánovaných i neplánovaných výpadků.

Zajistěte, aby vaše síť byla vždycky v provozu. Propojte vaše firemní pobočky, datová centra a cloud prostřednictvím virtuální sítě WAN v Azure.

"We are able to spin up resources in a few hours instead of months, and we've reduced the operational costs of disaster recovery by almost 65 percent. We essentially avoided a half-million-dollar capital purchase."

Jeff Olson
technický ředitel IS | Legacy Health

Přečíst případovou studii

Urychlení obchodních přehledů s využitím analýz a AI pro zajištění informovaného rozhodování

Osvoboďte se od starších analytických projektů řízených kapitálovými výdaji a migrujte na neomezené služby, které kombinují podnikové datové sklady a analýzy velkých objemů dat. Dotazujte se na data podle toho, jak vám to vyhovuje, s využitím bezserverové architektury na vyžádání, nebo zřízených prostředků, a to mimořádně výhodně a ve velkém.

Využijte možnost vizualizovat data a vytvářet bohaté řídicí panely během několika minut.

Zkraťte dobu a snižte náklady potřebné na přetrénování a vytváření nových modelů strojového učení díky přístupu k pokročilým funkcím automatizovaného strojového učení a nízkonákladovým cloudovým výpočetním funkcím.

"Business analysts at Newell Brands demand speed to insights. This means pulling together massive data sets of their choosing onto an instantly scalable environment that has all the contemporary tools ready to experiment, collaborate, and drive business value."

Danny Siegel
viceprezident pro doručování informací | Newell Brands

"If I have 200 models to train—I can just do this all at once. It can be farmed out to a huge compute cluster, and it can be done in minutes. So, I'm not waiting for days or setting experiments to run over the weekend anymore."

Dean Riddlesden
hlavní odborník na data | Walgreens Boots Alliance

Přečíst případovou studii

Zajistěte vyšší bezpečnost při obnovení provozu na pracovišti

Chraňte své pracovní prostředí pomocí bezpečnějších a stabilnějších aplikací IoT postavených na důvěryhodné platformě Azure IoT.

Dezinfikujte neobsazená pracovní místa a prostředky a budujte důvěru ve vaše schopnosti zajistit dobré podmínky na pracovišti. Snižte riziko kontaktu mezi lidmi prostřednictvím vzdálené obchodní automatizace a omezte fyzický kontakt pomocí bezkontaktních řešení nasazených ve velkém.

Optimalizací vašeho pracoviště snížíte riziko nákazy a získáte přehled o pohybech pracovníků, jejich blízkosti a dodržování pokynů pro společenský odstup a nošení roušek. Odhalte potenciální možnosti nákazy a reagujte na ně v rámci vaší organizace.

Dostůjte svým závazkům zajistit bezpečnost pro pracovníky, a to s využitím řešení IoT navržených pro rychlé nasazení v globálním měřítku.

"With the deployment of Microsoft AI technology, we can effectively and quickly detect whether hospital personnel are wearing masks or have abnormal body temperatures."

Liao Mao-Hung
zástupce vedení | nemocnice Yonghe Cardinal Tien

Přečíst případovou studii

Podpora Azure

Možnosti podpory, které vyhovují vašim potřebám

Najděte si možnosti podpory odpovídající vašim potřebám, ať už s Azure teprve začínáte, nebo v Azure už nasazujete ty nejdůležitější úlohy.

Blog o Azure

Udržujte si přehled o Azure na blogu.