Úložiště front

Odolné fronty pro cloudové služby s velkými objemy

Oddělené komponenty

Vytvářejte flexibilní aplikace pomocí Queue Storage, abyste oddělením funkcí dosáhly lepší spolehlivosti při rozsáhlých úlohách. Když navrhujete aplikaci pro škálování, komponenty aplikace bývají často oddělené, aby se mohly škálovat nezávisle. Queue Storage poskytuje zařazování asynchronních zpráv do front ke komunikaci mezi komponentami aplikace, ať už jsou spuštěné v cloudu, ve stolním počítači, místně nebo na mobilních zařízeních.

Navrhujte flexibilnější aplikace

Integrovaná odolnost

Díky Queue Storage se vaše aplikace dají jednodušeji škálovat a jsou méně citlivé na chybu jednotlivých komponent. Pokud nějakou část vaší architektury postihne porucha, zprávy se ukládají do vyrovnávací paměti a pak je přirozeně vyzvednou ostatní uzly zpracování zpráv, takže se integrita vaší úlohy zachová.

Zvládejte provozní špičky

Škálování při nárůstech

Pomocí Queue Storage nastavte správnou velikost nasazení vaší služby. Aplikace se vyrovnávají s neočekávaným nárůstem provozu a zabraňují zahlcení serverů náhlým přívalem požadavků. Je možné monitorovat délku front, aby se dosáhlo vyšší elasticity aplikace tím, že se nasazují nebo uspávají pracovní uzly podle potřeb zákazníků.

Škálování při nárůstech
Zitec

"We’re so happy with the interoperability and storage capabilities of Microsoft Azure that, if the need arises to put the entire application in the cloud, we will certainly choose Microsoft Azure based on its scalability and interoperability with PHP and many other open source technologies"

Alexandru Lapusan, CEO & Founding Partner at Zitec

Související produkty a služby

Data Lake Store

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat

SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

DocumentDB

Spravovaná databáze dokumentů jako služba typu NoSQL

Začínáme s úložišti front