Queue Storage

Odolné fronty pro cloudové služby s velkými objemy

Oddělené komponenty

Vytvářejte flexibilní aplikace pomocí Azure Queue Storage, abyste oddělením funkcí dosáhli lepší spolehlivosti při zpracování rozsáhlých úlohách. Když navrhujete aplikace pro škálování, jejich komponenty mohou být oddělené, aby se mohly škálovat nezávisle. Queue Storage poskytuje zařazování asynchronních zpráv do front pro zajištění komunikace mezi komponentami aplikace, ať už jsou spuštěné v cloudu, ve stolním počítači, místně nebo na mobilních zařízeních.

Navrhujte flexibilnější aplikace

Integrovaná odolnost

Díky Queue Storage se vaše aplikace dají jednodušeji škálovat a jsou méně citlivé na chyby jednotlivých komponent. Pokud nějakou část vaší architektury postihne porucha, zprávy se ukládají do vyrovnávací paměti a potom je přirozeně vyzvednou ostatní uzly zpracování zpráv, takže se integrita vaší úlohy zachová.

Zvládejte provozní špičky

Škálování při nárůstech

Pomocí Queue Storage nastavte správnou velikost nasazení vašich služeb. Aplikace se vyrovnávají s neočekávaným nárůstem provozu a zabraňují zahlcení serverů náhlým přívalem požadavků. Je možné monitorovat délku front, aby se dosáhlo vyšší elasticity aplikace, a nasazovat nebo uspávat pracovní uzly podle potřeb zákazníků.

Škálování při nárůstech
Zitec

"We're so happy with the interoperability and storage capabilities of Microsoft Azure that, if the need arises to put the entire application in the cloud, we will certainly choose Microsoft Azure based on its scalability and interoperability with PHP and many other open source technologies."

Alexandru Lapusan, CEO a zakládající partner, Zitec

Související produkty a služby

Azure Data Lake Storage

Zabezpečené funkce Data Lake s rozsáhlou škálovatelností založené na službě Azure Blob Storage

Azure SQL Database

Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Začínáme s Queue Storage