Smlouva SLA pro Účty úložiště

Poslední aktualizace: Červen 2019

  • Zaručujeme, že minimálně v 99,99 % času (99,9 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na čtení dat z účtů RA-GRS (geograficky redundantní úložiště s přístupem jen pro čtení), a to za předpokladu, že jsou neúspěšné pokusy o čtení dat z primární oblasti zopakovány na sekundární oblasti.
  • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času (99 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na čtení dat z účtů LRS (místně redundantní úložiště), ZRS (zónově redundantní úložiště) a GRS (geograficky redundantní úložiště).
  • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času (99 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na zápis dat do účtů LRS (místně redundantní úložiště), ZRS (zónově redundantní úložiště), GRS (geograficky redundantní úložiště) a RA-GRS (geograficky redundantní úložiště s přístupem jen pro čtení).

Historie verzí

1.5 Poslední aktualizace: Červen 2019
Poznámky k verzi: Přidání souborů na účtech úložiště do seznamu funkcí, na které se vztahuje záruka dostupnosti.

1.4 Poslední aktualizace: Březen 2019
Poznámky k verzi: Aktualizována smlouva SLA pro nově zavedené účty úložiště objektů blob bloku.

1.3 Poslední aktualizace: prosinec 2017
Poznámky k verzi: Byla aktualizována definice pojmu „Vrstva přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat“ a doplněna definice pojmu „Vrstva přístupu na úrovni aktivních zálohovaných dat“.

1.2 Last updated: April 2017
Poznámky k verzi: Updated SLA to reflect guarantees for Azure File Storage.

1.1 Last updated: April 2016
Poznámky k verzi: Updated SLA for the newly introduced Blob Storage Accounts with the Cool Access Tier.

1.0 Poslední aktualizace: Květen 2015