Přeskočit navigaci

Java v Azure

Vyvíjejte javové aplikace v cloudu pomocí oblíbených nástrojů a architektur.

Proč Java v Azure?

Vyvíjejte pomocí nástrojů a architektur, které máte rádi

Můžete sestavovat, ladit a nasazovat aplikace v jazyce Java v Azure pomocí oblíbených prostředí IDE, jako je Eclipse, IntelliJ a Visual Studio Code pro Javu. Pro potřeby kontinuální integrace a průběžného doručování využívejte nástroje pro sestavování a automatizaci, jako jsou Maven, Gradle a Jenkins.

Rychlejší dodávání s využitím plně spravovaných služeb

Zaměřte se na vytváření podnikových aplikací místo správy infrastruktury. Využijte výhod služeb Azure App Service, Azure Spring Apps, Azure Kubernetes Service (AKS) a Azure Red Hat OpenShift při správě hardwarové a softwarové infrastruktury.

Rozšiřování aplikací v Javě

Využijte možnost rychle přidávat služby a funkce, jako jsou spravované databáze MySQL, PostgreSQL a SQL, monitorování výkonu a správa tajných kódů. Propojte své aplikace s integračními službami, jako je Azure Service Bus s podporou Java Message Service (JMS) a Azure API Management.

Využití výhod ekosystému partnerů Microsoftu

Zajistěte si pro přenesení stávajících pracovních úloh v Javě do Azure a rozšíření funkčnosti svých aplikací prvotřídní řešení. Využijte přístup k rostoucímu portfoliu řešení zaměřených na Javu, od jedinečných možností spravovaného hostingu se společným vývojem a podporou až po image pro populární distribuce Linuxu na Azure Marketplace.

Azure Spring Apps

Využijte možnost snadného nasazování, provozování a škálování vašich aplikací Spring Boot v plně spravovaném prostředí s využitím Azure Spring Apps. Zajistěte si ještě více funkcí s verzí Azure Spring Apps Enterprise, která je doplněná o plně spravované komponenty VMware Tanzu, pokročilou konfigurovatelnost a podporu modulu runtime Springu.

Java EE v Azure App Service

Nasaďte podnikové javové aplikace v plně spravované službě s platformou Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) v Azure App Service. Zajistěte si plně spravované prostředí App Service se společnou podporou společností Microsoft a Red Hat.

Zobrazit příručky pro rychlý start

Java EE v Azure Kubernetes Service (AKS)

Provozujte aplikace v Javě EE s Oracle WebLogic Serverem v AKS s využitím řešení prověřených Microsoftem a Oraclem. Pokyny, ukázky a osvědčené postupy vám pomohou snadno vytvářet nasazení připravená pro produkční prostředí.

Přečtěte si dokumentaci

Sestavujte a nasazujte javové aplikace v cloudu s využitím známých služeb

POMOC PŘI MIGRACI

Pomocník s migrací služby Azure App Service

Migrujte aplikace Java běžící na Tomcatu do Azure s využitím Pomocníka s migrací služby App Service.

MODERNIZACE ZALOŽENÁ NA KONTEJNERECH

Azure Migrate: Kontejnerizace aplikací

Optimalizujte výpočetní prostředky pomocí kontejnerů. Začněte s využitím automatizovaných nástrojů, které kontejnerizují webové aplikace v Javě a přesouvají je do služby Azure Kubernetes (AKS).

SPRAVOVANÝ POSTGRESQL, MYSQL A SQL SERVER

Databázové služby Azure

Nastavte vaši oblíbenou relační databázi v cloudu s využitím spolehlivých, škálovatelných a plně spravovaných služeb pro PostgreSQL, MySQL a SQL Server.

AI A KOGNITIVNÍ SLUŽBY

Azure Cognitive Services

Využijte služby AI a kognitivní rozhraní API k sestavování inteligentních aplikací. Se službami Azure Cognitive Services mají všichni vývojáři k dispozici umělou inteligenci, a to i bez zkušeností se strojovým učením.

SLUŽBY IDENTIT A ZABEZPEČENÍ

Azure Active Directory (Azure AD)

Doplňte do vaší aplikace ověřování s využitím Azure AD a ukládejte kryptografické klíče a další tajné kódy ve službě Azure Key Vault.

MONITOROVACÍ SLUŽBY

Azure Monitor

Pomocí Azure Monitoru můžete shromažďovat a analyzovat telemetrická data z vašich prostředí Azure a místních prostředí a reagovat na ně. Tím zajistíte maximální výkon a dostupnost svých aplikací.

Customer Tech Talks se společností Kroger

Společnost Kroger migrovala svou místní javovou aplikaci do Azure s cílem škálovat procesy správy zásob. Seznamte se s tím, jak naplánovala a provedla tuto migraci a jak Java na platformě Azure podporuje skvělá zákaznická prostředí.

Posílení aplikací Spring Boot

Podívejte se na tuto ukázku a zjistěte, jak nasadit aplikace do služby Azure Spring Apps a využívat funkce, jako je automatické škálování, monitorování a kompletní automatizace.

Akcelerace podnikových javových úloh na platformě Azure

Migrujte klíčové aplikace v Javě EE do Azure pomocí aplikačních serverů, jako jsou WebLogic, WebSphere a JBoss EAP. Přečtěte si o jedinečné podpoře podnikových javových aplikací v Azure a o tom, co se chystá.

Společnosti, které provozují svoje javové aplikace v Azure

Adobe provozuje rozsáhlé portfolio opensourcových aplikací na platformě Azure

"Because we wrote Experience Manager in Java and not .NET, we were initially worried about deploying in Azure. However, the product works well in Azure."

Brandon Pulsipher, viceprezident pro technické operace a spravované služby
Adobe

Společnost AIA Singapur zvyšuje výkon a snižuje náklady přesunem klíčových javových aplikací do Azure

"Azure frees the team from the day-to-day heavy operational work to focus on creating core business value."

Nedved Yang, ředitel pro digitální technologie
AIA

Daimler využívá cloud k urychlení inovací

"We've brought Java, Tomcat, Docker containers, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, and many other open-source tools into DevTest Labs, and they all work great."

Peter Rothlaender, manažer cloudových řešení
Daimler

Rychlá cesta k digitalizaci: J.B. Hunt vytváří cloudovou službu pro správu nákladu pro speditéry a přepravce

"It was super easy to build up Kubernetes clusters in Azure Container Service. And tying things together with Java/Jenkins and Team Foundation Server was straightforward and quick."

Daniel Trimble, hlavní softwarový inženýr
J.B. Hunt

Společnost Maersk využívá cloud k urychlení vývoje kontejnerizovaných řešení na platformě Kubernetes

"Using Kubernetes on Azure satisfies our objectives for efficient software development. It aligns well with our digital plans and our choice of open-source solutions."

Rasmus Hald, vedoucí pro cloudovou architekturu
Maersk

Swiss Re urychluje modernizaci aplikací v Javě pomocí Azure Spring Apps

"We chose Azure Spring Apps to concentrate on writing apps and running them with minimum overhead."

Jonathan Jones, vedoucí architekt řešení, Group Finance IT, Swiss Re
Swiss Re

Silný ekosystém partnerů

Prostředky

Studijní program Java v Azure

Naučte se vytvářet, migrovat a škálovat javové aplikace v Azure pomocí služeb Azure a známých vývojových nástrojů a architektur v Javě.

Začít s platformou Microsoft Learn

Nasazení webové aplikace v Javě do služby Azure App Service

Zjistěte, jak nasazovat a konfigurovat javové webové aplikace ve službě Azure App Service. Vytvoříte a zabalíte webovou aplikaci v Javě a k nasazení použijete modul plug-in Maven pro funkci Web Apps služby Azure App Service.

Začít s platformou Microsoft Learn

Nasazení mikroslužeb Spring Boot do Azure

Naučte se nasazovat mikroslužby Spring Boot do Azure Spring Apps. Vytvoříte cluster Azure Spring Apps, sestavíte různé mikroslužby Spring Boot, nakonfigurujete konfigurační server pro Spring Apps a vytvoříte Spring Apps Gateway.

Začít s platformou Microsoft Learn

Nasazení webové aplikace v Javě EE do Azure

Naučíte se nasadit aplikaci v Javě EE (Jakarta EE) do Red Hat JBoss EAP v Azure App Service a propojit ji se službou Azure Database for MySQL. Vytvoříte instanci databáze, propojíte ji s aplikací a ke správě této aplikace použijete JBoss EAP.

Začít s platformou Microsoft Learn

Dokumentace k migraci z Javy do Azure

Přečtěte si o doporučených strategiích pro migraci aplikací v jazyce Java do Azure. Tato dokumentace se zabývá obecnou migrací a konkrétními úlohami, jako je Spring, Tomcat, WebLogic, WildFly, WebSphere a JBoss EAP.

Procházet dokumentaci

Zvýšení produktivity díky nejnovějším sadám Azure Java SDK

Nastartujte javové aplikace s podporou cloudu s využitím nejnovějších unifikovaných sad SDK. Zjednodušte si vývoj pro cloud s využitím funkcí, jako jsou opakování požadavků HTTP, protokolování a přenosové a ověřovací protokoly.

Stáhnout sady SDK

Java a OpenJDK jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích poboček.

Jsme na vás připraveni –začněte vyvíjet aplikace s Javou v Azure