I TESTVERSJON

Ny analyselagring for Azure Cosmos DB er nå i forhåndsversjon

Oppdatert: 04 november, 2019

Azure Cosmos DB-beholdere er nå internt støttet av to lagringsmotorer—en transaksjonslagringsmotor og en ny analyselagringsmotor. Begge lagringsmotorer er loggstrukturerte og skriveoptimaliserte for lynraske oppdateringer. Transaksjonslagringsmotoren kodes i råorientert format for lynraske transaksjonsavlesinger og -spørringer. Den analytiske lagringsmotoren kodes i kolonneformat for raske analytiske spørringer og skanninger og er fullt oppdaterbar. Transaksjonslagringsmotoren støttes av lokale halvlederstasjoner, og den analytiske lagringen lagres i en kostnadseffektiv, halvlederstasjonslagring utenfor klynge.

Les mer

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Microsoft Ignite

Related Products