Azure Cognitive Services Computer Vision Read API v3.0 er nå i forhåndsversjon

Publiseringsdato: 24 februar, 2020

Cognitive Services Computer Vision Read API er nå tilgjengelig i v3.0 (i forhåndsversjon). Lesefunksjoner for de siste modellene av optisk tegngjenkjenning (OCR) gjør deg i stand til å uthente tekst fra trykte og håndskrevne dokumenter. Denne oppdateringen inkluderer:

  • Spansk språkstøtte og forbedret engelsk språkmodell.
  • Konfidensresultat per ord.
  • Endringer for å få inndatene til operasjonene Batch Read File og utdataene til Get Read Operation-resultatet.

Mer informasjon om Read.

Mer informasjon om Computer Vision.

  • Azure Cognitive Services
  • Visuelt innhold
  • Features

Relaterte produkter