Endringer av Azure SignalR Service GUID

Publiseringsdato: 19 november, 2018

Fra og med 1. januar 2019, blir ressurs-GUID-er for Azure SignalR Service endret. Endringer av ressurs-GUID-er vil også påvirke navn. Hvis du har faktureringsrutiner som er avhengige av navn eller ressurs-GUID-er, må du oppdatere dem.

Se følgende tabell for en detaljert oppføring.

Tjenestenavn

Tjenestetype

Ressursnavn

Produktnavn

Gammel direkte måleenhet

Gammel direkte måleenhet

Gammel EA-måleenhet

Ny EA-måleenhet

Gammel materialbeskrivelse

Ny materialbeskrivelse

Områdenavn

Gammel GUID

Ny GUID

SignalR

 

Enheter

SignalR – Enheter

1 time

1/dag

100 timer

1/dag

Az SignalR – Enhet – 100 timer – forhåndsversjon

Az SignalR – Enheter – 1/dag

Globalt

fe7e5e4b-731b-4e1a-a69c-4fdb1e0ac520

9706e6a9-3463-4a29-bcd2-7cb69683bff2

SignalR

 

Enheter – Gratis

SignalR – Enheter – Gratis

1 time

1/dag

100 timer

1/dag

Az SignalR – Enhet – Gratis – 100 timer – forhåndsversjon

Az SignalR – Enheter – Gratis – 1/dag

Globalt

986b8820-ff22-4f17-8c77-b53b0b8c183e

799e5620-1547-45f2-96fe-8df86291fd7c

  • Azure SignalR Service
  • Services

Relaterte produkter