Priser på Batch

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling

Azure Batch leverer jobbplanlegging og klyngehåndtering ved at programmer eller algoritmer kan kjøre parallelt i skala.

Du belastes ikke for selve Batch, bare for den underliggende databehandlingen og andre ressurser som brukes til å kjøre de satsvise jobbene, inkludert gjeldende programvarelisenskostnader. Til databehandling kan Batch bruke Cloud Services, virtuelle Linux-maskiner eller virtuelle Windows-maskiner. Standardprisene for databehandling gjelder og er oppført nedenfor. Programvarelisensieringskostnader for satsvis grafikk og gjengivelse er tilgjengelig nedenfor.

Virtuelle maskiner med lav prioritet

Virtuelle maskiner med lav prioritet kan gi store kostnadsreduksjoner ved kjøring av enkelte arbeidsbelastninger, eller utføre mer arbeid i større skala til samme pris. Disse virtuelle maskinene har imidlertid andre egenskaper og passer bare til visse typer programmer og arbeidsbelastninger. Virtuelle maskiner tildeles fra overskuddskapasitet, og derfor varierer tilgjengeligheten. Noen ganger er ingen virtuelle maskiner tilgjengelige for tildeling, og noen ganger kan tildelte virtuelle maskiner bli tilegnet av andre prosesser. Derfor gjelder ikke serviceavtalen for forbruksbaserte virtuelle maskiner for ubrukte virtuelle maskiner og virtuelle maskiner med lav prioritet.

Hvis programmer kan tåle avbrudd, kan bruk av virtuelle maskiner med lav prioritet gi mye lavere databehandlingskostnader. Noen egnede arbeidsbelastninger er satsvis behandling og HPC-jobber der jobben er delt opp i mange asynkrone oppgaver. Hvis virtuelle maskiner tilegnes, kan oppgaver bli avbrutt og måtte starte på nytt. Tiden det tar før jobben fullføres, kan også øke hvis kapasiteten svekkes. Azure Batch-utvalg kan inneholde virtuelle maskiner med både normal og lav prioritet. Hvis virtuelle maskiner med lav prioritet tilegnes, vil alle avbrutte oppgaver plasseres i kø på nytt, og utvalget vil automatisk prøve å erstatte den tapte kapasiteten.

Priser for virtuelle maskiner med lav prioritet vises nedenfor. Du finner priser for ubrukte virtuelle maskiner på siden med priser for Virtual Machine Scale Sets.

Virtuelle maskiner faktureres per sekund nedrundet til siste minutt.

Obs! Azure Batch legger til støtte for virtuelle Spot-maskiner når de virtuelle Spot-maskinene er generelt tilgjengelige, og nye versjoner av Batch-API-er og -verktøy blir gjort tilgjengelige. Når støtte for virtuelle Spot-maskiner legges til, blir virtuelle maskiner med lav prioritet avskrevet, men det vil være mulig å bruke dem i minst ett år til ved hjelp av de eksisterende API- og verktøyversjonene.


Generell

Balansert «prosessor til minne»-forhold. Ideell løsning for testing og utvikling, små og mellomstore databaser og nettservere med liten til middels trafikk.

Av2 Standard *

Av2 Standard er nyeste generasjon av virtuelle maskiner i A-serien med tilsvarende prosessorytelse og raskere disk. Disse virtuelle maskinene passer til utviklingsarbeidsbelastninger, build-servere, kodearkiver, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser. I likhet med den forrige A Standard-generasjonen inkluderer virtuelle Av2-maskiner belastningsfordeling og autoskalering uten ekstra kostnad.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T

Reservert forekomst av virtuell maskin er for øyeblikket ikke tilgjengelig for Av2-serien.

* Merk: Det er planlagt å pensjonere A8 – A11 virtuelle maskiner i mars 2021. Se her for mer informasjon.

D2a – D96a v4

Virtuelle maskiner i Da v4-serien er basert på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-prosessor, som kan oppnå opp til 3,35 GHz. Dav4 VM-størrelser tilbyr en kombinasjon av prosessorenheter for virtuelle maskiner, minne og midlertidig lagring som er i stand til å oppfylle kravene knyttet til de fleste produksjonsarbeidsbelastninger. Lagring for datadisk faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium SSD-disklagring, velger du Das v4 virtuelle maskiner.
Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- I/T
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- I/T
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- I/T
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- I/T
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- I/T
D48a v4 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- I/T
D64a v4 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- I/T
D96a v4 96 384 GiB 2 400 GiB $- $- $- I/T

D2as – D96as v4

Virtuelle maskiner i Das v4-serien støtter Premium SSD-disklagring og er basert på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-prosessor, som kan oppnå opp til 3,35 GHz. Das v4 VM-størrelser tilbyr en kombinasjon av prosessorenheter for virtuell maskin, minne og midlertidig lagring som er i stand til å oppfylle kravene knyttet til de fleste produksjonsarbeidsbelastninger.

Prisene for virtuelle maskiner og ratemålerne for Das v4-størrelsene er de samme som for Da v4-serien. Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- I/T
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- I/T
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- I/T
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- I/T
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- I/T
D48as v4 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- I/T
D64as v4 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- I/T
D96as v4 96 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- I/T

Forhåndsversjon av D2 – D64 v4 (nyeste generasjon uten midlertidig lagring)

Virtuelle maskiner i D v4-serien har Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andregenerasjons skalerbar Intel® Xeon®-prosessor). Denne tilpassede prosessoren kjører med en grunnhastighet på 2,5 Ghz og kan oppnå en turbofrekvens på opptil 3,4 Ghz for alle kjernene. Virtuelle Dv4-/Dsv4-maskiner har ikke midlertidig lagring. De virtuelle D v4-maskinene har en kombinasjon av prosessorenheter, minne og midlertidig lagring som oppfyller kravene knyttet til de fleste produksjonsarbeidsbelastninger. Du kan legge til lagringsplass i disse virtuelle maskinene i form av Standard SSD- og Standard HDD-disker. Hvis du foretrekker å bruke Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring, velger du de virtuelle DS v4-maskinene i stedet. Disklagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D2 v4 2 8 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D4 v4 4 16 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D8 v4 8 32 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D16 v4 16 64 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D32 v4 32 128 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D48 v4 48 192 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D64 v4 64 256 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T

Forhåndsversjon av D2s – D64s v4 (nyeste generasjon uten midlertidig lagring)

Virtuelle maskiner i Ds v4-serien har Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andregenerasjons skalerbar Intel® Xeon®-prosessor). Denne tilpassede prosessoren kjører med en grunnhastighet på 2,5 Ghz og kan oppnå en turbofrekvens på opptil 3,4 Ghz for alle kjernene. Virtuelle Dv4-/Dsv4-maskiner har ikke midlertidig lagring. De virtuelle Ds v4-maskinene har en kombinasjon av prosessorenheter, minne og midlertidig lagring som oppfyller kravene knyttet til de fleste produksjonsarbeidsbelastninger. Du kan legge til lagringsplass i disse virtuelle maskinene i form av Standard SSD-, Standard HDD-, og Premium SSD-disker. Du kan også legge til Ultra Disk-lagring avhengig av områdetilgjengelighet. Disklagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D2s v4 2 8 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D4s v4 4 16 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D8s v4 8 32 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D16s v4 16 64 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D32s v4 32 128 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D48s v4 48 192 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
D64s v4 64 256 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T

D2-64 v3

De virtuelle maskinene i Dv3-serien kjører på prosessorer av typen Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andregenerasjons skalerbare Intel® Xeon®-prosessorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) i en hypertrådet konfigurasjon. Dv3-serien tilbyr en kombinasjon av prosessorenheter for virtuelle maskiner, minne og lokal disk som egner seg for de fleste produksjonsarbeidsbelastninger.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- I/T
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- I/T
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- I/T
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- I/T
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- I/T
D48 v3 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- I/T
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- I/T

D2s-64s v3

Dsv3-serien støtter Premium Storage og kjører på prosessorer av typen Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andregenerasjons skalerbare Intel® Xeon®-prosessorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0, og de har Intel® Hyper-Threading Technology. Dsv3-serien tilbyr en kombinasjon av prosessorenheter for virtuelle maskiner, minne og midlertidig lagring som egner seg for de fleste produksjonsarbeidsbelastninger.

Prisene for virtuelle maskiner og ratemålerne for Dsv3-serien er de samme som for Dv3-serien. Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- I/T
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- I/T
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- I/T
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- I/T
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- I/T
D48s v3 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- I/T
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- I/T

D1-5 v2

De virtuelle maskinene i Dv2-serien kjører på prosessorer av typen Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andregenerasjons skalerbare Intel® Xeon®-prosessorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0. D1-5 v2-størrelsene tilbyr en balansert kombinasjon av prosessorenheter for virtuelle maskiner, minne og lokal disk for de fleste produksjonsarbeidsbelastninger.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- I/T
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- I/T
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- I/T
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- I/T
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $- I/T

D1s-5s v2

De virtuelle maskinene i Dsv2-serien kjører på prosessorer av typen Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andregenerasjons skalerbare Intel® Xeon®-prosessorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0, og de støtter lagring på Premium SSD-disker. Dsv2-serien tilbyr en balansert kombinasjon av prosessorenheter for virtuelle maskiner, minne og lokal disk for de fleste produksjonsarbeidsbelastninger. Prisene og ratemålerne for virtuelle maskiner i Dsv2-serien er de samme som for Dv2-serien. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $- I/T
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $- I/T
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- I/T
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- I/T
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- I/T

D1–4 – v1

D1–4-forekomster tilbyr en effektiv kombinasjon av CPU, minne og lokal disk for de fleste produksjonsprogrammer. For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Ds-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Ds-størrelsene er de sammen som for D-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D1 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- I/T
D2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- I/T
D3 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- I/T
D4 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- I/T

A0–7 – Standard

A Standard støtter programmer som krever belastningsfordeling og automatisk skalering. Disse virtuelle maskinene er egnet for utviklingsarbeidsbelastninger, buildservere, kodelagre, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A2 2 3,5 GiB 135 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A5 2 14 GiB 135 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A3 4 7 GiB 285 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A6 4 28 GiB 285 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A4 8 14 GiB 605 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T
A7 8 56 GiB 605 GiB $- $- – – Tom – – Tom I/T

Reservert forekomst av virtuell maskin er for øyeblikket ikke tilgjengelig for A-serien.

Optimalisert databehandling

Høyt «prosessor til minne»-forhold. God løsning for nettservere med middels trafikk, nettverksapparater, satsvise prosesser og programservere.

Fsv2-serien

De virtuelle maskinene i Fsv2-serien har 2 GiB RAM og 8 GB lokal midlertidig lagring (SSD) per prosessorenhet for virtuelle maskiner, og de er optimalisert for databehandlingsintensive arbeidsbelastninger. De virtuelle maskinene i Fsv2-serien er hypertrådede og basert på prosessorer av typen Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andregenerasjons skalerbare Intel® Xeon®-prosessorer) eller Intel Xeon® Platinum 8168 (Skylake). Disse virtuelle maskinene er ideelle for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling. De virtuelle Fsv2-maskinene kan knyttes til vedvarende Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring. Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $- I/T
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $- I/T
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $- I/T
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $- I/T
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $- I/T
F48s v2 48 96 GiB 384 GiB $- $- $- $- I/T
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $- I/T
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $- I/T

F-serien

De virtuelle maskinene i F-serien har 2 GiB RAM og 16 GiB midlertidig lokal SSD-lagring per CPU-kjerne og er optimalisert for databehandlingsintensive arbeidsbelastninger. F-serien er basert på prosessorer av typen Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andregenerasjons skalerbare Intel® Xeon®-prosessorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell). Disse virtuelle maskinene egner seg for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium SSD-disker, bruker du de virtuelle maskinene i Fs-serien. Prisene og ratemålerne for Fs-størrelsene er de samme som for F-serien. Se priser for disker

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- I/T
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- I/T
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- I/T
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- I/T
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- I/T

Fs-serien

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $- I/T
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $- I/T
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- I/T
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- I/T
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- I/T

Optimalt minne

Høyt «minne til kjerne»-forhold. Velegnet for relasjonelle databaseservere, middels store og store buffere og minneintern analyse.

E2a – E96a v4

Virtuelle maskiner i Ea v4-serien er basert på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-prosessor, som kan oppnå opp til 3,35 GHz. Virtuelle maskiner i Ea v4-serien er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer. Lagring for datadisk faktureres separat fra virtuelle maskiner. For å bruke Premium-lagringsdisker må du bruke størrelsene i Eas v4-serien.
Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- I/T
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- I/T
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- I/T
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- I/T
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- I/T
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- I/T
E48a v4 48 384 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- I/T
E64a v4 64 512 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- I/T
E96a v4 96 672 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- I/T

E2as – E96as v4

Virtuelle maskiner i Eas v4-serien støtter Premium SSD-disklagring og er basert på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-prosessor, som kan oppnå opp til 3,35 GHz. Virtuelle maskiner i Eas v4-serien er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer. Lagring for datadisk faktureres separat fra virtuelle maskiner. Prisene for virtuelle maskiner og ratemålerne for Eas v4-størrelsene er de samme som for Ea v4-serien. Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
E2as v4 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- I/T
E4as v4 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- I/T
E8as v4 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- I/T
E16as v4 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- I/T
E20as v4 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- I/T
E32as v4 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- I/T
E48as v4 48 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- I/T
E64as v4 64 512 GiB 1 024 GiB $- $- $- $- I/T
E96as v4 96 672 GiB 1 344 GiB $- $- $- $- I/T

Forhåndsversjon av E2 – E64 v4 (nyeste generasjon uten midlertidig lagring)

Virtuelle maskiner i E v4-serien er basert på Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andregenerasjons skalerbar Intel® Xeon®-prosessor). Denne tilpassede prosessoren kjører med en grunnhastighet på 2,5 Ghz og kan oppnå en turbofrekvens på opptil 3,4 Ghz for alle kjernene. De virtuelle Ev4-/Esv4-maskinene har opptil 504 GiB RAM og har ikke midlertidig lagring. Disse virtuelle maskinene er ideelle for minneintensive foretaksprogrammer. Du kan legge til lagringsplass i disse virtuelle maskinene i form av Standard SSD- og Standard HDD-disker. Hvis du foretrekker å bruke Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring, velger du de virtuelle Es v4-maskinene i stedet. Disklagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
E2 v4 2 16 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
E4 v4 4 32 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
E8 v4 8 64 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
E16 v4 16 128 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
E32 v4 32 256 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
E48 v4 48 384 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
E64 v4 64 504 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T

Forhåndsversjon av E2s – E64s v4 (nyeste generasjon uten midlertidig lagring)

Virtuelle maskiner i Es v4-serien er basert på Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andregenerasjons skalerbar Intel® Xeon®-prosessor). Denne tilpassede prosessoren kjører med en grunnhastighet på 2,5 Ghz og kan oppnå en turbofrekvens på opptil 3,4 Ghz for alle kjernene. De virtuelle Ev4-/Esv4-maskinene har opptil 504 GiB RAM og har ikke midlertidig lagring. Disse virtuelle maskinene er ideelle for minneintensive foretaksprogrammer. Du kan legge til lagringsplass i disse virtuelle maskinene i form av Standard SSD-, Standard HDD-, og Premium SSD-disker. Du kan også legge til Ultra Disk-lagring avhengig av områdetilgjengelighet. Disklagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
E2s v4 2 16 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
E4s v4 4 32 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
E8s v4 8 64 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
E16s v4 16 128 GiB 0 GiB $- $- $- $- I/T
E20s v4 20 160 GiB 0 GiB $-