跳过导航

Azure Database for MySQL

可供企业使用的完全托管的社区 MySQL

Azure Database for MySQL 提供完全托管的企业就绪社区 MySQL 数据库即服务。MySQL 社区版本有助于使用所选语言和框架,轻松迁移至云。最重要的是,可以获得内置高可用性和动态缩放,有助于轻松适应客户需求的变化。此外,还可受益于无与伦比的安全性和符合性,其中包括 Azure IP 优势以及 Azure 业界领先的业务覆盖范围。这一切都采用灵活的定价模式,使你可以为工作负荷选择资源,没有任何隐形费用。

完全托管的社区 MySQL

将 MySQL 社区版与完全托管式服务提供商的优势相结合,让开发人员轻松管理基础结构和数据库,以便他们能够专注于构建卓越的应用。

语言和框架由你选择

Azure Database for MySQL 支持热门的开源框架和语言,并与 Azure Web 应用紧密集成。热门的内容管理应用(例如 WordPress 和 Drupal)提供完全集成的体验,能够满足应用程序开发需求。

固有的高可用性,只需几秒即可缩放

在数分钟内完成预配,并在数秒内单独灵活地缩放计算或存储。Azure Database for MySQL 可提供高可用性(99.99% 的 SLA),无需额外的配置、复制或成本,即可保证应用在必需时正常运行。

使用内置智能保护数据库

Azure Database for MySQL 提供高级威胁防护服务,可时刻监视你的数据库,并就潜在的恶意活动进行检测,一旦检测出即发送警报,以便你能立即进行干预。

简单灵活的定价

以简单灵活的定价享受所需的一切。Azure Database for MySQL 提供你所需的一切功能 - 例如自动数据库修补、自动备份、内置监视和安全性等,无需额外付费。

无与伦比的安全性和覆盖面

在一流的基础架构和全球最受信任的云端运行应用。Azure Database for MySQL 是一项完全集成的服务,让你享用 Microsoft 数据中心全球网络、无与伦比的安全性和全天候监视功能。

了解公司如何使用 Azure Database for MySQL 发挥潜能

开发人员资源

使用容器和 Azure Database for MySQL 部署 Web 应用

使用 Open Service Broker for Azure 将在 Kubernetes 中运行的容器与 Azure Database for MySQL 连接

以最少的停机时间,将应用程序迁移到 Azure Database for MySQL

使用 Azure Database for MySQL 可以生成什么?

了解以下用例

智能应用

使用最先进的机器学习算法和集成式可视化工具开发复杂的转换型应用,以获得可操作的见解和分析。

了解更多

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQLVyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.

零售和电子商务

生成可同时满足客户和业务需求的安全、可缩放电子商务解决方案。通过自定义产品和优惠吸引客户,安全快速地处理事务并专注于产品交付和客户服务。

了解更多

Retail and e-commerce using Azure Database for MySQLBuild secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.BrowserAzure Database for MySQL(Product Catalog)Azure Database for MySQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure StorageAzure HD Insight(Game Analytics)

可缩放的 Web 和移动应用程序

为 iOS、Android、Windows 或 Mac 快速生成引人入胜、可缩放的跨平台应用和本机应用。

了解更多

Škálovatelné webové a mobilní aplikace s využitím Azure Database for MySQLVyužijte možnost rychle vytvářet působivé, výkonné a škálovatelné nativní aplikace pro víc platforem: iOS, Android, Windows nebo Mac.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

数字营销

利用丰富、个性化的数字营销体验吸引全球的客户。快速构建和启动根据客户需求自动缩放的数字营销活动。

了解更多

Digitální marketing s využitím Azure Database for MySQLZaujměte zákazníky po celém světě bohatě vybaveným a přizpůsobeným digitálním marketingovým prostředím. Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

财务管理应用

利用内置的安全性和性能,安全地存储关键数据并为用户提供针对聚合数据的高价值分析和见解。

了解更多

Aplikace pro správu financí s využitím Azure Database for MySQLBezpečně ukládejte důležitá data a poskytněte uživatelům cenné analýzy a přehledy agregovaných dat s využitím integrovaného zabezpečení a výkonu.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

游戏

灵活缩放数据库以适应不可预测的流量突发状况,并提供低延迟的多玩家体验。

了解更多

Hraní her s využitím Azure Database for MySQLElasticky škálujte vaše databáze, aby se přizpůsobily nepředvídatelným nárůstům provozu a zajistily prostředí pro více hráčů s nízkou latencí.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

相关产品和服务

Web 应用

大规模快速创建并部署关键任务型 Web 应用

Azure Database for PostgreSQL

面向应用开发人员的托管 PostgreSQL 数据库服务

Redis 缓存

具有高吞吐量、低延迟的数据访问的强大应用程序

创建 MySQL 数据库服务器