Ana içeriğe atla
KULLANIMA SUNULDU

Genel kullanım: Azure Time Series Insights 2. Nesil’de olay kaynağı başlatma seçenekleri

Yayımlanma tarihi: 15 Nisan, 2021

Azure Time Series Insights 2. Nesil, olay kaynağınızı yapılandırırken, önceden mevcut olan veriler varsa ortamınızın bunların ne kadarının alması gerektiğini belirlemenizi sağlayan bir özellik yayınladı. Önceden, bir Azure IoT Hub veya Azure Event Hubs’ı bir Azure Time Series Insights ortamına bağladığınızda ortam, hub’da o anda depolanmış olan tüm verileri alıyordu. Bir olay kaynağını bir ortamdan diğerine geçirmek karmaşık bir işti ve yinelenen verilerin dizinlenmesi riskini doğuruyordu. Bir olay kaynağı eklerken artık aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

  • EarliestAvailable: IoT veya Event Hub içinde depolanan önceden var olan tüm verileri alın
  • EventSourceCreationTime: Olay kaynağı oluşturulduktan sonra gelen verileri almaya başlayın. Olay kaynağının oluşturulmasından önce akışa alınan önceden var olan veriler yok sayılacaktır. Bu, Azure portalda varsayılan ayardır.
  • CustomEnqueuedTime: Ortamınız, verileri özel sıraya alınmış zamanınızdan (UTC) ileriye doğru alacaktır. Özel sıraya alma zamanında veya sonrasında IoT veya Event Hub’ınıza sıraya alınan tüm olaylar alınacak ve depolanacaktır. Özel sıraya alma zamanından önce gelen tüm olaylar göz ardı edilecektir.

Daha fazla ayrıntı ve görsel örnekler için belgelere bakın.

 

  • Azure Time Series Insights
  • Features