Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Hizmetleri için Azure Özel Bağlantı’nın genel kullanıma sunulmasını duyuruyoruz

Yayımlanma tarihi: 16 Mart, 2020

Azure Özel Bağlantı, aşağıdaki hizmetler için genel kullanıma (GA) sunuldu:

 • Azure Depolama
 • Azure Data Lake Storage 2. Nesil
 • Azure SQL Veritabanı
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Synapse Analytics (SQL Veri Ambarı)
 • Azure Key Vault
 • MySQL için Azure Veritabanı
 • PostgreSQL için Azure Veritabanı
 • MariaDB için Azure Veritabanı
 • Azure Kubernetes Service -> Kubernetes API

Ayrıca Özel Bağlantı, aşağıdaki hizmetler için önizleme aşamasında genel kullanıma sunuldu:

 • App Service
 • Azure Bilişsel Arama
 • Olay Hub'ı
 • Service Bus
 • Azure Relay
 • Azure Backup
 • Azure Container Kayıt Defteri
 • Event Grid -> Konular
 • Event Grid -> Etki Alanları

Kullanılabilir konumlar dahil olmak üzere Genel Kullanılabilirlik veya Önizleme aşamasında kullanıma sunulan hizmetler hakkındaki tüm bilgiler için: Daha fazla bilgi edinin.

Bu öğreticilerle kullanmaya başlayın: Özel Uç Noktalar hakkında Portal, PowerShell, CLI, kavramlar ve öneriler: Daha fazla bilgi edinin.

 

 • Azure Özel Bağlantı
 • Sanal Ağ
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Veritabanı
 • Azure Synapse Analytics
 • Depolama Hesapları
 • Key Vault
 • PostgreSQL için Azure Veritabanı
 • MySQL için Azure Veritabanı
 • MariaDB için Azure Veritabanı
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • App Service
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Uygulama Yapılandırması
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Bilişsel Arama
 • Compliance
 • Services
 • Security