Ana içeriğe atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure İzleyici Ölçüm Uyarıları’nda yapılan geliştirmeler

Yayımlanma tarihi: 02 Eylül, 2020

Kota 5000’e yükseltildi

Bir abonelikte tanımlayabileceğiniz ölçüm uyarı kurallarının sayısı 5000 kurala yükselmiştir.

Etiketleri düzenleme

Ölçüm uyarı kuralları, uyarı kuralı özelliklerinin güncelleştirilmesini sağlayan ve var olan ölçüm uyarı kurallarının etiketlerinin yönetilmesine olanak veren HTTP PATCH işlemini kullanarak güncelleştirmeleri destekler.

Başka bir abonelikten bir eylem grubu tanımlama

Artık bir kaynağı izleyen ve başka bir abonelikte bulunan bir eylem grubunu tetiklemek üzere yapılandırılmış bir ölçüm uyarı kuralı tanımlayabilirsiniz.

Ölçüm uyarıları için etkinleştirilen yeni kaynak türleri

Ölçüm uyarıları için birçok kaynak türü etkinleştirildi (örn. Haritalar Hesapları, Uygulama Yapılandırması, Event Grid Sistem Konu Başlıkları).

Sanal makine ağ ölçümü uyarıları

Sanal makinelerin ağ ölçümleri ile ilgili aşağıdaki uyarılar artık desteklenir: Toplam Alınan Ağ, Toplam Gönderilen Ağ, Gelen Akışlar, Giden Akışlar, En Yüksek Gelen Akış Oluşturma Oranı, En Yüksek Giden Akış Oluşturma Oranı.

Henüz yayınlanmayan özel bir ölçüm üzerinde bir uyarı kuralı oluşturma

Artık yayınlanmadan önce bile özel bir ölçümde uyarı kuralları oluşturabilirsiniz.

Azure portal ile oluşturulan ölçüm uyarısı kuralları için beş adede kadar koşul tanımlama

Artık tek bir uyarı kuralında 5 adede kadar koşul yapılandırabilirsiniz, bu koşullar birlikte "ve" olur.

Azure portal aracılığıyla oluşturulan ölçüm uyarı kuralları için boyut değerlerini hariç tutma

Azure portal aracılığıyla boyutları kullanıma sunan bir ölçümde bir uyarı kuralı tanımlarken, ' ' (hariç tutma) işlecini seçerek bir boyut değerini hariç tutmayı seçebilirsiniz.

PowerShell geliştirmeleri

Add-AzMetricAlertRuleV2 cmdlet’ini kullanarak bir ölçüm uyarı kuralı oluştururken veya güncelleştirirken, yalnızca -ActionGroupId parametresini atayarak bunu bir eylem grubuyla ilişkilendirebilirsiniz.

Ayrıca artık ayrılmış bir PowerShell cmdlet’i Add-AzWebtestAlertRule aracılığıyla Application Insights kullanılabilirlik testini izleyen bir ölçüm uyarı kuralı oluşturabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin

  • Azure İzleyici
  • Features

İlgili Ürünler