Azure API Management güncelleştirmesi 19 Haziran

Güncelleştirme: 19 Haziran, 2019

19 Haziran'da normal bir Azure API Management hizmet güncelleştirmesi başlattık. Güncelleştirme, aşağıdaki hata düzeltmelerini, değişiklikleri ve yeni özellikleri içerir:

  • Application Insights tümleştirmemize W3C dağıtılmış izleme biçimi için destek ekledik. 
  • CORS ilkesi artık ürün kapsamında destekleniyor. Bu ilkenin ancak sorgu dizelerinde abonelik anahtarları iletildiğinde ürün kapsamında çalıştığını unutmayın. 
  • API Management, artık Azure Key Vault tarafından güvenilen bir Microsoft hizmetidir. Kabul dildikten sonra, Azure Key Vault'a yönelik API Management bağlantılarının Key Vault güvenlik duvarından geçişine izin verilir. 
  • İlkede kullanılan bir sertifika varsa bu sertifikayı artık Yönetim API'mizi kullanarak güncelleştirebilirsiniz. Yalnızca ilkede kimliğiyle başvurulan sertifikaları güncelleştirebileceğinizi unutmayın.
  • Açık API Belirtimi dışarı aktarımında, dışarı aktarılan dosyada yanlış ana bilgisayar adlarının kullanılmasına yol açan bir sorunu düzelttik. 
  • Açık API Belirtimi v3 içeri aktarımında birkaç sorunu düzelttik.

Güncelleştirmeleri kademeli olarak dağıtıyoruz. Etkin hizmet örneklerinin tamamının güncelleştirmeleri alması genelde bir hafta sürmektedir.

  • API Management
  • Features
  • Services

Related Products