Azure API Management güncelleştirmesi 19 Haziran

19 Haziran 2019 Çarşamba tarihinde gönderildi

19 Haziran'da normal bir Azure API Management hizmet güncelleştirmesi başlattık. Güncelleştirme, aşağıdaki hata düzeltmelerini, değişiklikleri ve yeni özellikleri içerir:

  • Application Insights tümleştirmemize W3C dağıtılmış izleme biçimi için destek ekledik. 
  • CORS ilkesi artık ürün kapsamında destekleniyor. Bu ilkenin ancak sorgu dizelerinde abonelik anahtarları iletildiğinde ürün kapsamında çalıştığını unutmayın. 
  • API Management, artık Azure Key Vault tarafından güvenilen bir Microsoft hizmetidir. Kabul dildikten sonra, Azure Key Vault'a yönelik API Management bağlantılarının Key Vault güvenlik duvarından geçişine izin verilir. 
  • İlkede kullanılan bir sertifika varsa bu sertifikayı artık Yönetim API'mizi kullanarak güncelleştirebilirsiniz. Yalnızca ilkede kimliğiyle başvurulan sertifikaları güncelleştirebileceğinizi unutmayın.
  • Açık API Belirtimi dışarı aktarımında, dışarı aktarılan dosyada yanlış ana bilgisayar adlarının kullanılmasına yol açan bir sorunu düzelttik. 
  • Açık API Belirtimi v3 içeri aktarımında birkaç sorunu düzelttik.

Güncelleştirmeleri kademeli olarak dağıtıyoruz. Etkin hizmet örneklerinin tamamının güncelleştirmeleri alması genelde bir hafta sürmektedir.

  • API Management
  • Features
  • Services