Gezintiyi Atla

Genel önizleme: Sanal makine ölçek kümelerinde otomatik işletim sistemi görüntüsü güncelleştirmeleri

15 Şubat 2018 Perşembe tarihinde gönderildi

Sanal makine ölçek kümeleri, Azure VM’leri grup halinde yönetme imkanı sağlar. Bunlar, kolay dağıtım ve yönetim seçeneklerinin yanı sıra otomatik ölçeklendirme ve yük dengeleme desteği ile tümleştirmenin basit yollarını sunar. Ölçek kümelerindeki binlerce VM’ye düzeltme eki uygulanması, bu VM’lerin desteklediği uygulamaların güvenlik, performans ve kararlılık düzeylerinin korunması için müşterilerimizin gerçekleştirmesi önerilen kritik bir yönetim görevidir.  

Yeni bir özellik önizlemeye sunuldu: Ölçek kümelerindeki konuk işletim sistemi görüntüsünde otomatik güncelleştirme yapma. Ölçek kümeleriniz için bu özellik etkinleştirildikten sonra, en son özelliklere, güvenlik düzeltme eklerine ve performans geliştirmelerine sahip olan yeni bir işletim sistemi görüntüsü yayımlandığında ölçek kümeleriniz ve Azure Service Fabric kümeleriniz bu güncelleştirmeleri müdahale gerekmeksizin, otomatik olarak alır. 

Yeni görüntü, uygulama sorunlarını denetlemeye yönelik önceden yapılandırılmış durum araştırmaları temel alınarak ölçek kümelerinizdeki VM’lere toplu olarak sunulur. Bu sayede, uygulamanız ile yeni işletim sistemi görüntüsü arasında uyumsuzluk olsa bile uygulamanız yüksek oranda kullanılabilir kalır. Yükseltme işlemlerinin durumunu programlama yoluyla veya Azure portalındaki kullanıma hazır bir deneyim üzerinden izleyebilirsiniz. 

Bu özellik ve özelliği ölçek kümelerinizdeki VM’ler için etkinleştirmeye başlama hakkında daha fazla bilgi edinmek bu belgelere başvurun. 

Related feedback