Resurs-GUID och namnändringar för VPN Gateway

Publiceringsdatum: 12 februari, 2019

Den 1 april 2019 kommer namn och resurs-GUID för VPN Gateway att ändras. 

Ändringar av GUID för Tyskland visas i följande tabell.

Befintligt resurs-GUID

Ny resurs-GUID

Tjänstnamn

Typ av tjänst

Resursnamn

Gammalt regionnamn

Nytt regionnamn

66b49871-1e87-4661-abb3-da32870af88d

499abe3c-48dd-4a7a-8ce7-ff879de1eb33

VPN Gateway

 

Basic-gateway

Tyskland, zon 1

DE

68d9d6d3-4cf1-4f53-8bb1-acc31c49b8d6

88757644-5a7e-4370-84be-bc7999c83f20

VPN Gateway

 

VpnGw1

Tyskland, zon 1

DE

12866f5a-60c3-4106-a5d4-673c6948d911

3c8821e0-e320-4006-9028-5242a97c80b1

VPN Gateway

 

VpnGw2

Tyskland, zon 1

DE

f32efcb8-9870-4281-9032-f4aea9956bb8

75d8ee43-3839-4463-8c1d-527453412566

VPN Gateway

 

VpnGw3

Tyskland, zon 1

DE

 

I följande tabell kan du se hur resurs-GUID för US Gov, zon 1 kommer att delas in i GUID för US Gov och US DoD.  

Befintligt resurs-GUID

Ny resurs-GUID

Tjänstnamn

Typ av tjänst

Resursnamn

Gammalt regionnamn

Nytt regionnamn

92d25278-d19e-434c-8e3b-db2bfb877e70

cc66aaaf-5393-4aee-a4ce-1172db14dbbe

VPN Gateway

 

VpnGw1

US Gov, zon 1

USA-förvaltad region

92d25278-d19e-434c-8e3b-db2bfb877e70

e33d429c-ba0f-406d-941d-00aa2302c480

VPN Gateway

 

VpnGw1

US Gov, zon 1

US DoD

665c3c9f-e717-4871-ab8e-f88d83b9e781

73af4f68-aae2-4d98-9568-df081f7aaedb

VPN Gateway

 

VpnGw2

US Gov, zon 1

USA-förvaltad region

665c3c9f-e717-4871-ab8e-f88d83b9e781

7e19fdef-8a87-4fdc-89e6-5289868091ad

VPN Gateway

 

VpnGw2

US Gov, zon 1

US DoD

07185851-46a8-43a9-9939-0cd5832e286c

7d825c74-56c8-43d2-87cf-e2027f7f2280

VPN Gateway

 

VpnGw3

US Gov, zon 1

USA-förvaltad region

07185851-46a8-43a9-9939-0cd5832e286c

7184a43a-68c7-4a1b-94cf-7ecbb8fb3510

VPN Gateway

 

VpnGw3

US Gov, zon 1

US DoD

  • Services