TILLGÄNGLIGT NU

Security Center-rekommendationer och deras motsvarande principnamn koordineras

Publiceringsdatum: 12 juni, 2019

För att demonstrera kopplingen mellan rekommendationer och deras matchande säkerhetsprinciper har vi ändrat namnen så att de är samma.  Nu är det lättare att hitta den relevanta princip som hänvisas till i en rekommendation och aktivera/inaktivera den.

Exempel:

Gammalt principnamn: Granska externa konton med skrivbehörigheter för en prenumeration

Gammalt rekommendationsnamn: Ta bort externa konton med skrivbehörigheter från prenumerationen

Nu – namnen för både princip och rekommendation: Externa konton med skrivbehörigheter bör tas bort från prenumerationen

Detta påverkar inte de faktiska funktionerna

  • Security Center
  • Features
  • Security

Tillhörande produkter