Hoppa till huvudinnehåll

Inaktivera och ersätt specifika Security Center-funktioner den 31 juli 2019

Publiceringsdatum: 30 april, 2019

Under de senaste månaderna har vi gjort flera förbättringar av Azure Security Center samt av den lanserade förhandsversionen av Azure Sentinel.  I dag presenterar vi några förändringar av Azure Security Center. Vi tar bort äldre funktioner där det finns nya alternativ, tar bort funktioner med begränsad användning och anpassar SIEM-funktioner efter Azure Sentinel.  Vi tar de funktionerna ur bruk den 31 juli 2019.

Du har då inte längre åtkomst till dessa funktioner i Azure-portalen eller via API:

  • Events
  • Sök
  • Klassisk identitets- och åtkomstinstrumentpanel
  • Instrumentpanelen för hotinformation
  • Undersökningsflöde i säkerhetsaviseringar
  • Redigering av säkerhetskonfigurationsinställningar för säkerhetsprinciper
  • Instrumentpanelen för Säkerhet och granskning i Log Analytics:

Var och en av dessa funktioner kan ersättas med nya i Security Center eller befintliga funktioner i Azure Log Analytics eller förhandsversionen av Azure Sentinel.

Obligatorisk åtgärd

Följ vägledningen för var och en av funktionerna ovan du använder senast den 31 juli 2019 för att börja använda ersättningsfunktionerna i Security Center, Log Analytics eller Sentinel.

  • Retirements