Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Tillståndskänsliga loggaviseringar med en minuts frekvens i Azure Monitor

Publiceringsdatum: 28 april, 2021

Loggaviseringar är en av de aviseringstyper som stöds i Azure Monitor. Med loggaviseringar kan användare använda en Log Analytics-fråga för att utvärdera resursloggar enligt en angiven frekvens, och utlösa en avisering utifrån resultatet. Regler kan utlösa en eller flera åtgärder med hjälp av åtgärdsgrupper. Två av de mest efterfrågade funktionerna för loggaviseringar är nu tillgängliga i offentlig förhandsversion:

  • Tillståndskänsliga loggaviseringar – När den är funktionen är aktiverad löses utlösta aviseringar automatiskt när villkoret inte längre uppfylls. Det är samma som standardbeteendet för måttaviseringar.
  • En minuts frekvens – När den här funktionen är aktiverad utvärderas aviseringsfrågan varje minut för att kontrollera villkoret. Detta minskar den totala tiden det tar att utlösa en loggavisering.

Läs mer.

  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter