Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Stöd för loggkomprimering i Azure Event Hubs

Publiceringsdatum: 12 december, 2022

Loggkomprimering är ett sätt att behålla händelser i Event Hubs. I stället för att använda tidsbaserad kvarhållning kan du använda en nyckelbaserad kvarhållningsmekanism där Event Hubs behåller det senast kända värdet för varje händelsenyckel för en händelsehubb eller ett Kafka-ämne. Event Hubs-tjänsten kör ett komprimeringsjobb internt och rensar gamla händelser i en komprimerad händelsehubb. Partitionsnyckeln som du anger för varje händelse används som komprimeringsnyckel och användarna kan också markera händelser som behöver tas bort från händelseloggen genom att publicera händelsen med en nyckel och en null-nyttolast. 

Mer information om loggkomprimering finns i dokumentationen om loggkomprimering.

  • Microsoft Ignite