Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Ny App Service-integrering med Azure Monitor (förhandsversion)

Publiceringsdatum: 04 november, 2019

Författare: Yutang Lin och Jason Freeberg

Vi kan glatt meddela att App Service har en ny, förbättrad integrering med Azure Monitor. Nu kan du skicka loggar från Windows- eller Linux-App Service till lagringskonton, Event Hubs eller Log Analytics. Den här funktionen är nu i offentlig förhandsversion.

Ökad insyn i dina webbappar

Azure Monitor är den centrala överskådlighetstjänst där du samlar in, analyserar och agerar utefter telemetri från dina andra Azure-resurser. Du kan använda Azure Monitor för att konfigurera regelbaserade händelser, skapa instrumentpaneler, exportera till tjänster från tredje part med Event Hubs eller arkivera loggar och mått för efterlevnadsbehov.

Den förbättrade App Service-integreringen med Monitor möjliggör nya överskådlighetsscenarier för utvecklings- och driftsteam. Utvecklare kan konfigurera automatiska e-postmeddelanden med fullständiga stackspårningar när ett undantag utlöses. Driftsteam kan skapa instrumentpaneler där de kan se övergripande prestanda och stabilitet för sina program. Efterlevnadsteam kan övervaka inloggningsförsök och filändringar.

Sex helt nya loggtyper

App Service skickar nu följande loggtyper till Azure Monitor.

  • AppServiceConsoleLogs: Loggar eller utdata som skrivs till konsolen (kallas även standardutdata eller standardfel)
  • AppServiceHTTPLogs: Åtkomstloggar från webbservern (IIS för Windows-webbappar och Nginx för Linux)
  • AppServiceEnvironmentPlatformLogs: Loggar för insyn i ASE-åtgärder såsom skalning, konfigurationsändringar och status
  • AppServiceAuditLogs: Loggar för användarinloggningar via FTP eller Kudu
  • AppServiceFileAuditLogs: Loggar för filändringar (tillägg, borttagning eller uppdatering) via FTP eller Kudu
  • AppServiceAppLogs: Loggar eller undantag som skrivs till stackens loggningsverktyg. Stöder loggar och undantag med flera rader

Tabellen visar nu aktuell tillgänglighet för loggkategorierna.

Loggnamn Windows Linux
AppServiceConsoleLogs Kommer senare ✔️
AppServiceHTTPLogs ✔️ ✔️
AppServiceEnvironmentPlatformLogs ✔️ ✔️
AppServiceAuditLogs ✔️ ✔️
AppServiceFileAuditLogs Kommer senare Kommer senare
AppServiceAppLogs Kommer senare ✔️ *

  * Stöds i Java SE och Tomcat

Läs mer

Snabbstartsguide för App Service

Om du vill ge feedback kan du skapa ett inlägg på utvecklarforumen.

  • App Service
  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter