Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Migrera till PowerShell-modulen Az.ApiManagement

Publiceringsdatum: 20 december, 2018

Den nya modulen Azure PowerShell "Az" har släppts. Till följd av detta drar vi tillbaka modulen AzureRM.ApiManagement. AzureRM.ApiManagement kommer inte att fortsätta utvecklas. Alla nya ändringar kommer att göras på den nya modulen Az.ApiManagement.

Vi har även tagit bort ett antal gamla cmdletar i den nya modulen Az.ApiManagement. Mer information finns i den här dokumentationen

Om du använder den gamla modulen föreslår vi att du migrerar till den nya modulen så snart som möjligt. 

  • API Management
  • SDK and Tools

Tillhörande produkter