Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Introduktion till Insikter i Azure Load Balancer med Azure Monitor för nätverk

Publiceringsdatum: 08 juli, 2020

Nu har Azure Load Balancer-kunder direktåtkomst till en paketerad lösning för hälsoövervakning och konfigurationsanalys. Nu har kunder, som en del av Azure Monitor för nätverk, tillgång till topologiska kartor över alla Load Balancer-konfigurationer och hälsoinstrumentpaneler i Standard Load Balancer, allt förkonfigurerat med kostnadsfria mått.

Det innebär att du får bra insyn i nätverkens hälsotillstånd och konfiguration, vilket gör att du snabbt kan identifiera fel och fatta välgrundade designbeslut. Du kommer åt funktionerna via bladet Insikter för varje enskild Load Balancer-resurs och Azure Monitor för nätverk, ett centralt nav där du kan övervaka hälsotillståndet och anslutningarna för alla dina nätverksresurser.

Nästa steg

  • Belastningsutjämning
  • Pricing & Offerings
  • Services

Tillhörande produkter