Allmän tillgänglighet: Azure Kubernetes Service i USA, norra centrala och Japan, västra

Inlägg på den 30 april 2019

Azure Kubernetes Service (AKS) är nu allmänt tillgänglig i regionerna USA, norra centrala och Japan, västra. Detta innebär att AKS nu finns i 24 regioner. I listan över regioner kan du se var AKS är tillgängligt och var det kommer att bli tillgängligt härnäst.

AKS erbjuder en fullständigt hanterad Kubernetes-miljö i Azure. Det gör att utvecklare kan ägna mindre tid åt att hantera infrastrukturen och mer tid åt att skapa appar. Mer information finns på AKS-produktsidan och i dokumentationen.

Related feedback