Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Distribuera ett Web Apps-certifikat genom Key Vault

Publiceringsdatum: 25 maj, 2016

Som en del av Azure App Service Certificate-erbjudandet stödjer vi distribution av Web Apps-certifikat genom Azure Key Vault. 

App Service Certificate lagrar det privata certifikatet i en användardefinierad Key Vault-hemlighet. När App Service Certificate distribueras till en webbapp distribuerar en Web Apps-resursprovider certifikatet från den Key Vault-hemlighet som är associerad med App Service Certificate.

App Service Certificate och Web Apps är löst sammankopplade genom Key Vault. Om du laddar upp ett privat certifikat till en Key Vault-hemlighet manuellt kan du använda samma funktion för att distribuera ditt eget certifikat till Web Apps genom Key Vault.

Mer information finns i det fullständiga blogginlägget.

  • App Service
  • Features

Tillhörande produkter