Data Migration Assistant-stöd för utvärdering av målberedskap för Azure SQL DB Managed Instance

Inlägg på den 7 februari 2019

Data Migration Assistant innehåller nu allmänt tillgängliga funktioner som hjälper användare att utvärdera målberedskapen för sina lokala SQL Server-instanser i förberedelse för en migrering till Azure SQL Database Managed Instance. Data Migration Assistant identifierar problem med kompatibilitet och funktionsparitet som kan påverka databasfunktioner i Azure SQL Database Managed Instance-måldatabaser.

Läs mer

  • Azure SQL Database
  • Hanterad instans
  • SDK and Tools
  • Services