Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Data Factory lägger till schemaimport, anslutningstester och beställning av anpassade mottagare i dataflöden

Publiceringsdatum: 07 februari, 2020

Importera schema från felsökningskluster

Nu kan du använda ett aktivt felsökningskluster för att skapa en schemaprojektion i din dataflödeskälla.

Om du importerar schemat i varje källtyp kommer den projektion som definierats i datamängden att åsidosättas. Datamängdsobjektet ändras inte. Alla befintliga metoder för att skapa och ändra scheman är fortfarande giltiga och kompatibla.

Mer information om fliken för projektion finns i dokumentationen för dataflödeskällan.

Testa anslutning i Spark-kluster

Du kan använda ett aktivt felsökningskluster för att kontrollera att datafabriken kan ansluta till den länkade tjänsten när du använder Spark i dataflöden. Detta är användbart som en hälsokontroll för att säkerställa att datamängden och den länkade tjänsten är giltiga konfigurationer när de används i dataflöden.

Beställning av anpassad mottagare

Om du har flera destinationer i ditt dataflöde kan du nu ange skrivordningen för ditt dataflöde. Funktionen för beställning av anpassade mottagare är icke-deterministisk som standard och möjliggör sekventiella skrivningar av dataflödesmottagare.

Läs mer om beställning av anpassade mottagare.

Läs Tech Community-posten för mer information.

  • Azure Data Factory
  • Features

Tillhörande produkter