Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Återställning mellan regioner av virtuella Azure-datorer är nu allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 17 februari, 2021

Azure Backup lagrar säkerhetskopieringsdata i ett Recovery Services-valv som använder georedundans som standardinställningar för lagring. Säkerhetskopierade data i den primära regionen geo-replikeras till en Azure-kopplad sekundär region. Men de data som replikeras till en sekundär region är endast tillgängliga för återställning i den sekundära regionen om Azure deklarerar att en katastrof skett i den primära regionen. Kunder som väljer den här funktionen kan när som helst inleda återställningar i den sekundära regionen. Därför är kundkontrollerade återställningar för den sekundära regionen möjliga både när den primära regionen är tillgänglig och otillgänglig.

Vi flyttar endast förhandsversionen av CRR för virtuella Azure-datorer till allmän tillgänglighet (GA), inte CRR för SQL/SAP HANA-databaser som körs på virtuella Azure-datorer.

Senaste nytt

Zonlåsta virtuella Azure-datorer aktiverade med CRR-valv

Zonlåsta virtuella Azure-datorer som har säkerhetskopierats med RS-valv och aktiverats med den här funktionen får nu alternativ för att återställa i en zon som kunden väljer. Det här hjälper kunderna att konfigurera samma miljö eller till och med klona virtuella Azure-datorer i en annan zon. Det gör det också möjligt för kunder att återställa till valfria zoner i flera regioner eller sekundära regioner om återställning mellan regioner har aktiverats. Läs mer

Fler alternativ för virtuella Azure-datorer stöds

Azure Backup stöder alla hanterade och ohanterade virtuella datorer för återställning mellan regioner. Klassiska virtuella datorer stöds fortfarande inte.

RPO för sekundär region

I den här versionen börjar vi med ett replikerings-RPO (mål för återställningspunkt) på upp till 12 timmar i den sekundära regionen, även om lagringsserviceavtalet för geo-replikering är 15 minuter.

Samma prissättning för allmän tillgänglighet som för förhandsversionen

Eftersom den här funktionen är kritisk för kunder som behöver BCDR (affärskontinuitet och haveriberedskap) fortsätter vi att erbjuda RA-GRS-replikeringspriser (geo-redundant lagring med läsåtkomst) med samma prissättning för allmän tillgänglighet som för förhandsversionen. Mer information finns på prissättningssidan.

Kontrollera regional tillgänglighet.

Läs mer.

  • Azure Backup
  • Features
  • Management

Tillhörande produkter