Azure SQL Database – förhandsversion av lässkalningsstöd i support in premiumtjänst

Inlägg på den 10 april 2018

Efter det senaste meddelandet om stöd för zonredundanta databaser expanderar vi ytterligare kraften i premiumdatabaser och elastiska pooler genom att inkludera stöd för lässkalning. Den här funktionen dirigerar om skrivskyddade klientanslutningar till en av de automatiskt etablerade HA-replikerna och fördubblar därmed beräkningskapaciteten för databasen eller den elastiska poolen utan extra kostnad. Det här är perfekt för belastningsutjämning av komplexa arbetsbelastningar och påverkar inte den primära OLTP-arbetsbelastningen.
 

Läs mer.

 

  • Features