Hoppa till huvudinnehåll

GUID-ändringar för Azure SignalR Service

Publiceringsdatum: 19 november, 2018

Från och med 1 januari 2019 kommer resurs-GUID:n för Azure SignalR Service att ändras. Ändringar av resurs-GUID:n påverkar också namnen. Om du har några debiteringsrutiner som utgår från namn eller resurs-GUID:er bör du uppdatera dem.

I följande tabell finns mer detaljerad information.

Tjänstnamn

Typ av tjänst

Resursnamn

Produktnamn

Gammal direkt måttenhet

Gammal direkt måttenhet

Gammal EA-måttenhet

Ny EA-måttenhet

Gammal materialbeskrivning

Ny materialbeskrivning

Regionnamn

Gammalt GUID

Nytt GUID

SignalR

 

Enheter

SignalR – enheter

1 timme

1/dag

100 timmar

1/dag

Az SignalR-enhet-100 timmar-Förhandsversion

Az SignalR-enheter-1/dag

Globalt

fe7e5e4b-731b-4e1a-a69c-4fdb1e0ac520

9706e6a9-3463-4a29-bcd2-7cb69683bff2

SignalR

 

Enheter – kostnadsfria

SignalR – enheter – kostnadsfria

1 timme

1/dag

100 timmar

1/dag

Az SignalR-enhet-kostnadsfri-100 timmar-förhandsversion

Az SignalR-enheter-kostnadsfri-1/dag

Globalt

986b8820-ff22-4f17-8c77-b53b0b8c183e

799e5620-1547-45f2-96fe-8df86291fd7c

  • Azure SignalR Service
  • Services

Tillhörande produkter