Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Ny nätverksnivå med routningsprioritet finns nu som förhandsversion

Publiceringsdatum: 19 maj, 2020

Routningsprioritet är ett nytt alternativ för Azure-kunder som gör att de kan välja routning mellan Azure-resurser och klienter på Internet. Det är viktigt att få optimal användning av appar och att kunna styra leveransen. De två routningsalternativen är (1) routning via Microsofts globala nätverk (standard) och (2) routning via det offentliga Internet. Dessa alternativ kallas även ”cold potato routing” och ”hot potato routing”.

Standardroutning via Microsoft globalt nätverk: Trafik från användare accepteras närmast användaren och dirigeras i Microsofts globala nätverk till resurser i Azure. Returtrafiken Azure följer samma väg och lämnar Microsoft-nätverket närmast användaren. Trafiken behålls i Microsoft-nätverket så länge som möjligt, vilket garanterar minst antal hopp, bästa prestanda och tillgänglighet (”cold potato routing”).

Routning via offentliga Internet: Trafik från användare går igenom det offentliga Internet (Internetleverantörens nätverk) och går in i det Microsoft-nätverk som är närmast den region där tjänsten som ansluts till finns. Returtrafiken från Azure lämnar Microsoft-nätverket i samma region och tar vägen via Internet tillbaka till användaren. Trafiken tillbringar majoriteten av tiden i det offentliga Internet (”hot potato routing”). Nätverksprestanda från slutpunkt till slutpunkt via det offentliga Internet påverkas främst av Internetleverantörens och nätverksleverantörens prestanda.

Prissättningen för utgående data varierar beroende på valet av routningsnätverk. Du kan välja routningsprioritet när du skapar en offentlig IP-adress, som kan kopplas till en Azure-resurs, till exempel en virtuell dator, en skalningsuppsättning för virtuella datorer eller en lastbalanserare mot Internet. Dessutom kan du välja routningsprioritet för Azure Storage-resurser.

Se dokumentationen

 

  • Services