Azure Policy för Azure DevOps

Inlägg på den 24 september 2018

Azure Policy-integrering med Azure DevOps är nu tillgänglig

Azure Policy har intern integrering med Azure DevOps för att visa principöverträdelser före distribution och utvärdera principefterlevnad efter distribution så att utvecklarna kan se till att deras program alltid efterlever kraven. Dessutom kan principer skrivas och skapas i Azure DevOps och därmed dra nytta av dess funktioner för källkontroll och versionshantering för kontinuerlig iterering och förbättring.  

Läs mer.