Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Uppdateringar i Azure Monitor

Publiceringsdatum: 25 september, 2017

Du kommer att kunna få snabba rapporter om hälsotillstånd och prestanda för dina Azure-resurser i miljön från Azure Monitor. Azure Monitor kommer att få en enhetlig instrumentpanelsvy med analys och problem i program, infrastruktur och nätverk. Den är även startpunkt för navigering och registrering av olika övervakningstjänster i Azure. Tack vare det nya interaktiva frågespråket och korreleringen mellan resurser så kommer Azure Monitor och Azure Log Analytics att vara närmare integrerade och ge ännu bättre dataanalys och insikter.

Dessutom har en offentlig förhandsversion av en helt omarbetad upplevelse för utforskning av mått lanserats för Azure Monitor. Du kan återge diagram för både flerdimensionella och nolldimensionella mått. Du kan rita diagram som överlägg till mått från olika typer av resurser, flera resursgrupper och prenumerationer. I nya Metrics Explorer kan du visa flera diagram samtidigt och visuellt jämföra trender, toppar och dalar för olika mått. För resurser med stöd för flerdimensionella mått (till exempel Application Insights och Storage) kommer du att kunna tillämpa filter för önskad dimension eller värdekombination. Du kan också lägga till gruppering om du vill se en rad för varje dimensionsvärde.

  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter