Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Tillkännagivanden om offentliga förhandsversioner i Azure Machine Learning – augusti 2021

Publiceringsdatum: 12 augusti, 2021

Cross Location Compute (CLC) gör att användare kan skapa kluster på andra platser än arbetsytans plats. Med CLC kan användare maximera allokering av kapacitet vid inaktivitet och utrymmeseffektivitet samt använda VM-SKU:er som endast är tillgängliga i en viss regionoch se till att två arbetsytor skapas på två olika platser för att säkerställa att de använder sin kvot.   

Hierarkiska tidsserier eliminerar behovet av att manuellt skapa enskilda modeller för att skapa prognoser för hierarkidata, och har som syfte att skapa hierarkimedvetna och konsekventa prognoser på alla nivåer i hierarkin. 

Beräkningsinstans med automatisk avstängning/start ger användarna ett effektivt sätt att kontrollera och optimera driftskostnaderna på ett automatiserat sätt, vilket förbättrar den allmänna styrningen av AML-arbetsytan.

Lär dig skapa beräkningskluster.

Se HTS-lösningsaccelerator.

Mer information om automatisk avstängning/start av beräkningsinstans.

  • Azure Machine Learning
  • Features

Tillhörande produkter