Azure Data Studio är nu tillgängligt

Inlägg på den 24 september 2018

Azure Data Studio lanserades tidigare med namnet SQL Operations Studio. Det erbjuder en modern redigeringsupplevelse för att hantera data mellan flera källor med snabb integrering av IntelliSense, kodavsnitt och källkontroll samt en integrerad terminal. Azure Data Studio har utformats för dataplattformsanvändaren, med inbyggda diagram över uppsättningar med frågeresultat och anpassningsbara instrumentpaneler.

Azure Data Studio kompletterar SQL Server Management Studio med funktioner för frågeredigering och datautveckling, medan SQL Server Management Studio fortfarande erbjuder det bredaste utbudet av administrativa funktioner och förblir huvudverktyget för uppgifter som handlar om plattformshantering. 

Azure Data Studio fortsätter att uppdateras månatligen och erbjuder för närvarande inbyggt stöd för lokalt SQL Server och Azure SQL Database samt förhandsversionsstöd för Azure SQL Managed Instance, Azure SQL Data Warehouse och SQL Server 2019 Big Data.

Läs mer.