TILLGÄNGLIGT NU

Azure Blockchain: Nu är en mall för Hyperledger Fabric 1.3 tillgänglig

Publiceringsdatum: 25 februari, 2019

Nu är en uppdaterad distributionsmall för Hyperledger Fabric allmänt tillgänglig. Den nya Azure Resource Manager-mallen finns på Azure Marketplace. Med mallen kan du konfigurera och distribuera ett Hyperledger Fabric 1.3-nätverk i dina Azure-prenumerationer med bara några klick. Med den här mallen kan du distribuera både enskilda virtuella datorer (flera containrar) och flera VM-modeller (utskalning) och ansluta flera prenumerationer via en privat anslutning.

Anslut Fabric-noder som kör Azure till noder som körs i IBM Bluemix med den här vägledningen. Beställare körs med fullständig Kafka-serverdel för distributioner i produktionskvalitet och peer-noder kan köras med antingen LevelDB eller CouchDB för persistens och för att aktivera analys.

  • Azure Blockchain Workbench
  • Features

Tillhörande produkter