Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Backup har nu stöd för att flytta Recovery Services-valv mellan prenumerationer och resursgrupper

Publiceringsdatum: 16 april, 2019

Ett Recovery Services-valv är en Azure Resource Manager-resurs som används för att hantera säkerhetskopiering och haveriberedskap i molnet. Vi kan idag med glädje meddela att funktionerna för att flytta Recovery Services-valv är allmänt tillgängliga. Dessa funktioner gör det möjligt att migrera ett valv mellan prenumerationer och resursgrupper i några få steg vilket garanterar minimal stilleståndstid och att inga dataförluster inträffar för äldre säkerhetskopior. Du kan flytta ett valv och behålla återställningspunkter för skyddade virtuella datorer så att du kan återställa till dessa återställningspunkter senare. 

Viktiga fördelar:

  1. Flexibilitet som gör att du kan flytta mellan prenumerationer och resursgrupper: Du kan flytta valv mellan resursgrupper och prenumerationer. Det här är särskilt användbart till exempel när gamla prenumerationer upphör att gälla, när du byter från en EA-prenumeration till en CSP-prenumeration, när organisationen eller avdelningen genomför förändringar eller när QA-miljön ska särskiljas från produktionsmiljön.
  2. Gamla återställningspunkter och inställningar i valvet påverkas inte: Efter migreringen behålls alla inställningar, policyer för säkerhetskopiering och konfigurationer i valvet. Detta inkluderar alla säkerhetskopierings- och återställningspunkter som tidigare skapats i valvet.
  3. Stöd för återställning som är oberoende av den virtuella datorn i den gamla prenumerationen: Du kan återställa från lagrad säkerhetskopieringshistorik i valvet oavsett om den virtuella datorn flyttas till målprenumerationen eller inte.

Du kan se stegvisa instruktioner för att flytta dina Recovery Services-valv i dokumentationen om flytt av Recovery Services-valv.

 

Tillhörande länkar och ytterligare innehåll

 

 

  • Azure Backup
  • Features
  • Management
  • Services

Tillhörande produkter