Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Backup för SAP HANA-säkerhetskopiering – förbättringar av användarhanteringen

Publiceringsdatum: 17 november, 2020

Vid SAP HANA-säkerhetskopieringen med Azure Backup används ett förregistreringsskript för att skapa en HANA-användare som utför relevanta säkerhetskopierings- och återställningsåtgärder. Följande uppdateringar har gjorts av behörigheterna som användaren behöver:

  • Från och med HANA 2.0 SPS04 Rev 48 behöver HANA-användaren som utför säkerhetskopiering och återställning av SAP HANA INTE ha rollen SAP_HANA_INTERNAL_SUPPORT. Relevant information som tidigare endast var tillgänglig via den här supportrollen är nu tillgänglig via offentliga vyer. Kör förregistreringsskriptet (version 2.0.7 eller senare) för att uppdatera behörigheterna för befintliga användare eller för att skapa rätt behörigheter för nya användare. Det här är en stor förbättring eftersom den tidigare supportrollen endast kunde ges till ett fåtal användare och den var inte rekommenderad enligt principen om lägsta behörighet.
  • Från och med HANA 2.0 SPS05 krävs nya roller (BACKUP ADMIN) för HANA-säkerhetskopieringsanvändare. Den här versionen av skriptet (2.0.7 och senare) lägger automatiskt till relevanta roller.

Läs mer om vad förregistreringsskriptet gör.

Läs mer om SAP HANA-säkerhetskopiering från Azure Backup.

  • Azure Backup
  • Management
  • Services

Tillhörande produkter