FÖRHANDSVERSION

Den nya Virtual Network-integreringsfunktionen i Azure App Service är nu i förhandsversion

Publiceringsdatum: 31 oktober, 2018

Den nya Virtual Network-integrationsfunktionen i Azure App Service är nu i offentlig förhandsversion. Den uppgraderade integreringsfunktionen ger appar åtkomst till resurser från ExpressRoute eller andra anslutningstekniker. Den ger även appar åtkomst till resurser med tjänstslutpunkter på liknande sätt som med SQL, Storage och CosmosDB. Funktionen fungerar endast med Windows Web Apps och i ett begränsat antal regioner. 

Läs mer

  • App Service
  • Virtual Network
  • Services

Tillhörande produkter