Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Nu är App Service en händelseutgivare med Azure Event Grid (förhandsversion)

Publiceringsdatum: 13 maj, 2020

Prenumerera på händelser från din webbapp eller App Service-plan och agera på dessa händelser med hanterare såsom Functions, Logic Apps och Webhooks, eller vidarebefordra dem till hybridanslutningar eller en lagringskö. Den här integreringen av App Service som en händelseutgivare med Event Grid gör att utvecklare:

  • Får bättre insyn i App Service-distributionen.
  • Kan använda händelsedrivna mönster och arkitekturer med App Service.

Mer information finns i kom igång-guiden och listan med integrerade händelser.

Mer information om Event Grid finns i dokumentationen.

  • App Service
  • Event Grid
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter