SQL Server på Virtual Machines

Migrera SQL Server-arbetsbelastningar till molnet med lägst total ägandekostnad1

Branschledande prestanda och hanterbarhet för din databas i molnet2

Få kombinationen av prestanda, säkerhet och analys i SQL Server, som backas upp av flexibiliteten, säkerheten och hybridanslutningarna i Azure. Få åtkomst till de senaste uppdateringarna och versionerna av SQL Server, däribland den offentliga förhandsversionen av SQL Server 2019.

Bästa totala ägandekostnad – Betala upp till fem gånger så lite med Azure Hybrid-förmånen som med AWS1

Virtuella datorer med höga prestanda för SQL Server på Linux och Windows

Inbyggd säkerhet och hanterbarhet med automatiska säkerhetsuppdateringar är inte tillgängligt i något annat moln

Upp till tre års kostnadsfri utökad support för SQL Server 2008 och 2008 R2 (endast på Azure)

Bästa totala ägandekostnad med Azure Hybrid-förmånen1

Spara upp till fem gånger så mycket jämfört med Amazon Web Services när du migrerar SQL Server-databaser med Azure Hybrid-förmånen, och få utökad support för SQL Server 2008 R2-avbildningar i Azure IaaS utan extra kostnad1. Aktivera Azure Hybrid-förmånen när du etablerar SQL Server på Azure Virtual Machines-avbildningar från Azure Marketplace.

Virtuella datorer med höga prestanda för SQL Server på Linux och Windows

Dra nytta av virtuella SQL Server-datorer med branschledande prestanda2. Välj bland avbildningar med Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux Server eller Ubuntu Linux.

Inbyggd säkerhet och hanterbarhet

Enkelt underhåll med automatisk säkerhetskorrigering och möjlighet att återställa databasen till en viss tidpunkt med Azure Backup. Skydda dina vilande data och data i rörelse med den databas som har visat sig ha minst antal sårbarheter under en sjuårig studie i molnet med flest certifieringar3 globalt, nationellt och på branschnivå.

Avancerad säkerhet i det säkraste molnet

 • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
 • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Betrott av företag i alla storlekar

Ekonomi- och teknikföretag får bättre SQL Server-prestanda och -skalbarhet på Linux

dv01 bytte från PostgreSQL och Redshift till SQL Server på Azure Virtual Machines. Tack vare det minskade de sina frågetider från 30 sekunder till 1–2 sekunder.

Läs berättelsen

dv01

Programvarutillverkare inom sjukvården sparar kostnader genom molnmigrering

Allscripts flyttade 600 lokala virtuella datorer till Azure och återanvände lokala Windows Server- och SQL Server-licenser i molnet med Azure Hybrid-förmånen.

Läs berättelsen

Allscripts

Prissättning som hjälper dig att spara med flexibilitet och valmöjligheter

Hantera kostnader för SQL Server-versioner och typer av virtuella datorer på både Linux och Windows. Med Azure Hybrid-förmånen och Azure Reserved Instances kan du spara in på tjänster för databaser och virtuella datorer i molnet med dina befintliga lokala licenser och reserverad prissättning.4

Kom igång redan idag

Välj operativsystem och SQL Server-version för din virtuella dator.
Konfigurera grundinställningar, storlek på virtuella datorer och valfria funktioner och anpassa därefter dina SQL Server-inställningar, inklusive automatisk korrigering och säkerhetskopiering.
Om du har några frågor kan du läsa vår dokumentation.

Resurser för SQL Server-programutveckling

Skapa intelligenta appar snabbare

Förnya med Microsoft-data och lösningar för utvecklare. Lär dig att införliva intelligens i dina SQL Server-program på ett enkelt sätt med de verktyg och plattformar du gillar.

Verktyg och API:er för SQL Server

Hitta alla resurser du behöver för att snabbt skapa intelligenta, datadrivna appar.

Kom igång-guide

Skapa appar med SQL Server på macOS, Linux och Windows.

Migrera din databas till Azure

Anslut dig till de 90 procent av Fortune 500-företagen som har flyttat till Azure. Skaffa resurserna för att migrera appar, data och infrastruktur i egen takt, och använd verktygen för utvärdering, migrering och molnkostnadshantering kostnadsfritt när du överför dina lokala arbetsbelastningar till virtuella Azure-datorer. Använd vår stegvisa databasmigreringsguide om du vill ha detaljerade instruktioner för varje käll- och målpar.

Påbörja din molnmigreringsresa

Visa molndatatjänstresurser för databasadministratörer

Support från communityn och Azure

Ställ frågor och få support av Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn på Azure-forum, MSDN och Stack Overflow eller chatta med en Azure-supportspecialist.

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om virtuella Azure SQL-datorer

Vanliga frågor och svar

 • Azure Hybrid-förmånen har specialpris och är utformad för att hjälpa dig att maximera värdet från dina nuvarande licensinvesteringar och påskynda din migrering till molnet. Det finns ingen ansökningsprocess eller väntetid. Läs mer.
 • Azure erbjuder förkonfigurerade avbildningar av virtuella SQL Server-datorer för Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Linux och Windows Server.
 • Virtuella SQL Server-datorer på Ultra Disk finns för närvarande i den privata förhandsversionen och blir snart allmänt tillgängliga.
 • Om du har SQL Server eller Windows Server 2008 och 2008 R2, men inte Software Assurance, kan du nu migrera till Azure och få utökade säkerhetsuppdateringar kostnadsfritt i tre år. Läs mer.
 • Vi rekommenderar att du först överväger Azure SQL Database Managed Instance, en fullständigt hanterad tjänst för relationsdatabaser i molnet. Det omfattar inbyggd intelligens som lär sig appmönster och gör justeringar som maximerar prestanda, tillförlitlighet och dataskydd. Om du behöver ha kontroll över din databas och ditt operativsystem och har beroenden på SQL Server Reporting Services, eller om du har ISV-program certifierade på specifika lanseringsår för SQL Server, kan du dra nytta av att använda SQL Server på Azure Virtual Machines. Läs mer.
 1. Det totala ägandekostnaden (TCO) är upp till fem gånger så låg jämfört med SQL Server på Amazon Web Services EC2. Kostnadsdifferensen omfattar Azure Hybrid-förmånen för Windows Server (bara i Azure) och ett erbjudande om tre års kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar i Azure Virtual Machines. Priserna är från 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Kontakta din säljrepresentant om du vill veta mer. Läs mer.
 2. Uppgifter om prestanda visar en jämförelse av dataflöde vid en viss prispunkt för SQL Server på Azure Virtual Machines med Premium SSD jämfört med IOPS för AWS för generell användning, och SQL Server på Azure Virtual Machines med Ultra Disk jämfört med SQL Server på AWS EC2 med etablerad IOPS. Premium SSD är nu allmänt tillgängligt. Ultra Disk finns för närvarande i begränsad privat förhandsversion och blir snart allmänt tillgänglig. För utvärdering av prestanda använde vi HammerDB-implementationen av TPC-C-benchmark enligt branschstandard. Arbetsbelastningen HammerDB TPC-C härleds från TPC-C-prestandamått och går inte att jämföra med publicerade TPC-C-resultat, eftersom HammerDB TPC-C-resultaten inte är kompatibla med TPC-C-prestandamått. HammerDB-implementeringen av TPC-C kan beskrivas så här: schemat och data genererades av HammerDB, transaktionerna var kompatibla med standarderna som angetts av TPC-C och som implementerades av HammerDB, de primära mått som användes var det totala antalet slutförda transaktioner under mätintervallet och måtten på prisprestanda beräknades som dollar per transaktion, vilket definieras som den normaliserade kostnaden för att köra HammerDB TPC-C-arbetsbelastningen på varje plattform.
 3. Enligt National Institute of Standards and Technology har SQL Server haft lägst antal säkerhetsproblem från 2010 till 2017, jämfört med andra större databasleverantörer.
 4. Det finns för närvarande inga reserverade instanser för virtuella datorer med förkonfigurerade SQL Server-avbildningar. Du måste installera SQL Server manuellt på reserverade virtuella datorer.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.