SQL Server på Virtual Machines

Migrera SQL Server-arbetsbelastningar till molnet med lägst total ägandekostnad1

Branschledande prestanda och hanterbarhet för din databas i molnet2

Lyft och flytta dina SQL Server-arbetsbelastningar till molnet för att få SQL Servers prestanda, säkerhet och analys och Azures flexibilitet och hybridanslutning med 100 procent kodkompatibilitet. Få åtkomst till de senaste uppdateringarna och versionerna av SQL Server, däribland SQL Server 2019.

Registrera dina virtuella datorer med SQL Server IaaS-agenttillägget för automatiserad hantering av virtuella datorer utan ytterligare kostnad.

SQL Server på Azure Virtual Machines ingår i Azure SQL-serien, vilket gör att du kan migrera befintliga appar eller bygga nya appar på den bästa molndestinationen för verksamhetskritiska SQL Server-arbetsbelastningar.

Bästa TCO – spara upp till 84 procent jämfört med AWS2

Virtuella datorer med höga prestanda för SQL Server på Linux och Windows

Inbyggd säkerhet och hanterbarhet med automatiska säkerhetsuppdateringar är inte tillgängligt i något annat moln

Upp till tre års kostnadsfri utökad support för SQL Server 2008 och 2008 R2 (endast på Azure)

Bästa totala ägandekostnad med Azure Hybrid-förmånen

Spara upp till 84 procent jämfört med Amazon Web Services när du migrerar SQL Server-databaser med Azure Hybrid-förmånen, och få utökad support för SQL Server 2008 R2-avbildningar i Azure IaaS utan extra kostnad. Aktivera Azure Hybrid-förmånen när du etablerar SQL Server på Azure Virtual Machines-avbildningar från Azure Marketplace.

Virtuella datorer med höga prestanda för SQL Server på Linux och Windows

Dra nytta av virtuella SQL Server-datorer med branschledande prestanda2. Välj bland avbildningar med Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux Server eller Ubuntu Linux. Få samordnat, integrerat stöd för dina SQL-arbetsbelastningar med Red Hat och SUSE.

Inbyggd säkerhet och hanterbarhet

Enkelt underhåll med automatiska säkerhetskorrigeringar och möjlighet att återställa databasen till en viss tidpunkt med Azure Backup. Skydda dina vilande data och data i rörelse med den databas som har visat sig minst sårbar under de senaste nio åren3 i molnet med flest certifieringar globalt, nationellt och på branschnivå.

Avancerad säkerhet i det säkraste molnet

 • Åtgärda potentiella hot i realtid med intelligent hotskydd och proaktiva varningar om sårbarhetsbedömning.
 • Få branschledande skydd i flera lager med inbyggda säkerhetskontroller, inklusive nätverkssäkerhet, kryptering och åtkomstkontroll.
 • Dra nytta av det mest omfattande stödet för regelefterlevnad för alla molndatabastjänster.
 • Skydda dina data med Always Encrypted-teknik, där krypteringsnycklar aldrig exponeras för databasmotorn.

SQL Server 2019-avbildningar finns nu tillgängliga

SQL Server 2019 kombinerar SQL Server med Apache Spark™ och Hadoop Distributed File System till en enhetlig dataplattform som möjliggör analys och AI över alla data, både relationsdata och icke-relationsdata. Dessutom levererar SQL Server 2019 en omfattande lösning för datavirtualisering som ger kunderna möjligheten att kombinera datamängder i olika databaser på ett högpresterande sätt, direkt via SQL Server. SQL Server 2019 ger oöverträffad säkerhet och prestanda för alla data med nya, förbättrade funktioner för säkerhet och prestanda i både Windows och Linux.

Betrott av företag i alla storlekar

Det ledande italienska företaget inom ERP (Enterprise Resource Planning) minskar kostnaderna och arbetsinsatsen i molnet med Microsoft SQL Server på Linux-baserade Azure-Virtual Machines

Genom att använda SQL Server på Azure minskade TeamSystem arbetsinsatsen och kostnaden för att köra sin plattform samtidigt som flexibiliteten och distributionshastigheten ökade – utan att prestandan påverkades.

Team System

Ekonomi- och teknikföretag får bättre SQL Server-prestanda och -skalbarhet på Linux

dv01 bytte från PostgreSQL och Redshift till SQL Server på Azure Virtual Machines. Tack vare det minskade de sina frågetider från 30 sekunder till en eller två sekunder.

dv01

Programvarutillverkare inom sjukvården sparar kostnader genom molnmigrering

Allscripts flyttade 600 lokala virtuella datorer till Azure och återanvände lokala Windows Server- och SQL Server-licenser i molnet med Azure Hybrid-förmånen för att maximera kostnadsbesparingarna i molnet.

Allscripts

Prissättning som hjälper dig att spara med flexibilitet och valmöjligheter

Hantera kostnader för SQL Server-versioner och typer av virtuella datorer på både Linux och Windows. Med Azure Hybrid-förmånen och Azure Reserved Instances kan du spara in på tjänster för databaser och virtuella datorer i molnet med dina befintliga lokala licenser och reserverad prissättning.4

Kom igång redan idag

Välj operativsystem och SQL Server-version för din virtuella dator.

Konfigurera grundinställningar, storlek på virtuella datorer och valfria funktioner och anpassa därefter dina SQL Server-inställningar, inklusive automatisk korrigering och säkerhetskopiering.

Om du har några frågor kan du läsa vår dokumentation.

Resurser för SQL Server-programutveckling

Skapa intelligenta appar snabbare

Förnya med Microsoft-data och lösningar för utvecklare. Lär dig att införliva intelligens i dina SQL Server-program på ett enkelt sätt med de verktyg och plattformar du gillar.

Verktyg och API:er för SQL Server

Hitta alla resurser du behöver för att snabbt skapa intelligenta, datadrivna appar.

Kom igång-guide

Skapa appar med SQL Server på macOS, Linux och Windows.

Migrera din databas till Azure

Anslut dig till de 90 procent av Fortune 500-företagen som har flyttat till Azure. Skaffa resurserna för att migrera appar, data och infrastruktur i egen takt, och använd verktygen för utvärdering, migrering och molnkostnadshantering kostnadsfritt när du överför dina lokala arbetsbelastningar till virtuella Azure-datorer. Använd vår stegvisa databasmigreringsguide om du vill ha detaljerade instruktioner för varje käll- och målpar.

Påbörja din molnmigreringsresa

Support från communityn och Azure

Ställ frågor och få support av Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn på Azure-forum, MSDN och Stack Overflow eller chatta med en Azure-supportspecialist.

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om virtuella Azure SQL-datorer

Resurser

E-bok om SQL Server på Azure Virtual Machines

Läs den här e-boken från Packt för att lära dig hur du kan maximera värde och prestanda genom att migrera dina SQL Server-arbetsbelastningar till Azure Virtual Machines.

Läs e-boken

Rapporten om SQL IaaS från GigaOm

Läs rapporten från GigaOm som jämför prestanda och pris för när SQL Server körs i Azure Virtual Machines och Amazon Web Services EC2.

Läs rapporten

Vanliga frågor och svar

 • Azure Hybrid-förmånen har specialpris och är utformad för att hjälpa dig att maximera värdet från dina nuvarande licensinvesteringar och påskynda din migrering till molnet. Det finns ingen ansökningsprocess eller väntetid. Läs mer.
 • Azure erbjuder förkonfigurerade avbildningar av virtuella SQL Server-datorer för Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Linux och Windows Server.
 • Nu är Ultra Disk för SQL Server i Azure Virtual Machines allmänt tillgängligt för köp.
 • Om du har SQL Server eller Windows Server 2008 och 2008 R2, men inte Software Assurance, kan du nu migrera till Azure och få utökade säkerhetsuppdateringar kostnadsfritt i tre år. Läs mer.
 • Vi rekommenderar att du först överväger Azure SQL Database Managed Instance, en fullständigt hanterad tjänst för relationsdatabaser i molnet. Det omfattar inbyggd intelligens som lär sig appmönster och gör justeringar som maximerar prestanda, tillförlitlighet och dataskydd. Om du behöver ha kontroll över din databas och ditt operativsystem och har beroenden på SQL Server Reporting Services, eller om du har ISV-program certifierade på specifika lanseringsår för SQL Server, kan du dra nytta av att använda SQL Server på Azure Virtual Machines. Läs mer.
 1. Det totala ägandekostnaden (TCO) är upp till fem gånger så låg jämfört med SQL Server på Amazon Web Services EC2. Kostnadsdifferensen omfattar Azure Hybrid-förmånen för Windows Server (bara i Azure) och ett erbjudande om tre års kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar i Azure Virtual Machines. Priserna gäller från 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Kontakta din säljrepresentant om du vill veta mer. Läs mer.
 2. Uppgifter om prestanda visar en jämförelse av dataflöde vid en viss prispunkt för SQL Server på Azure Virtual Machines med Premium SSD jämfört med IOPS för AWS för generell användning, och SQL Server på Azure Virtual Machines med Ultra Disk jämfört med SQL Server på AWS EC2 med etablerad IOPS. Premium SSD är nu allmänt tillgängligt. Ultra Disk finns för närvarande i begränsad privat förhandsversion och blir snart allmänt tillgänglig. För utvärdering av prestanda använde vi HammerDB-implementationen av TPC-C-benchmark enligt branschstandard. Arbetsbelastningen HammerDB TPC-C härleds från TPC-C-prestandamått och går inte att jämföra med publicerade TPC-C-resultat, eftersom HammerDB TPC-C-resultaten inte är kompatibla med TPC-C-prestandamått. HammerDB-implementeringen av TPC-C kan beskrivas så här: schemat och data genererades av HammerDB, transaktionerna var kompatibla med standarderna som angetts av TPC-C och som implementerades av HammerDB, de primära mått som användes var det totala antalet slutförda transaktioner under mätintervallet och måtten på prisprestanda beräknades som dollar per transaktion, vilket definieras som den normaliserade kostnaden för att köra HammerDB TPC-C-arbetsbelastningen på varje plattform.
 3. National Institute of Standards and Technology Comprehensive Vulnerability Database
 4. Det finns för närvarande inga reserverade instanser för virtuella datorer med förkonfigurerade SQL Server-avbildningar. Du måste installera SQL Server manuellt på reserverade virtuella datorer.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.